Latince Kelimeler ve Anlamları

Latince Kelimeler ve Anlamları

Latince kelimeler ve anlamları hakkındaki bu yazımızda bazı genel ifadelere yer verip bunları genel kültür bilgisi olarak kazandırmak istedik.

Ad Hominem Tartışmalarda, argümanın özüne değil, argümanı sunan kişinin karakterine veya geçmişine odaklanarak yapılan eleştiridir. Bu, bir tartışmayı kişiselleştirmek ve gerçek meselelerden uzaklaşmak anlamına gelir. Örneğin, birinin “Eve ekmek getiriyorum.” demesi, aslında tartışmanın özüne değil, kişinin kendisine yönelik bir eleştiri olarak kullanılabilir.

Carpe Diem Horatius’un şiirinden alınan Latince bir deyiştir. Kelime kelime “günü topla” anlamına gelir ve genellikle “günü yaşa, anın tadını çıkar” olarak tercüme edilir. Bu deyiş, mevcut fırsatları değerlendirmeyi ve anın tadını çıkarmayı vurgular. Yani, yaşamın kaç kez geldiğiyle ilgili bazı YOLO anlayışlarını yansıtır.

Alter Ego “Diğer benlik” anlamına gelen Latince bir terimdir. Bir kişinin farklı bir kimlik veya karaktere sahip olduğunu ifade eder. Örneğin, Bruce Wayne’in alter egosu Batman’dir; bu, aynı kişinin farklı yönlerini temsil eden bir örnektir.

Pater Familias Latince olarak “aile babası” anlamına gelir. Roma’da aile yapısında, aileyi geçindiren ve temsil eden kişiyi ifade eder. Bu terim, bir ailenin lider veya reisi olarak görülen kişiyi tanımlar.

Bonus Latince’de “iyi” anlamına gelir. Günümüzde, bir şeyin ek veya hediye olarak verilen bir parçasını ifade etmek için kullanılır.

Magnum Opus Latince’de “büyük iş” anlamına gelir. Bir kişinin en büyük veya en önemli çalışması için kullanılır. Örneğin, Mona Lisa, Leonardo da Vinci’nin magnum opus eserlerinden biridir.

Tabula Rasa Latince bir deyiştir ve kelime kelime “boş levha” veya “boş sayfa” anlamına gelir. Bu terim, birinin doğuştan deneyimlerden etkilenmemiş olduğunu ifade eder. Yani, zihnin bir bakıma boş bir sayfa gibi olduğunu ima eder.

Persona Latincede “maske” anlamına gelir. Günümüzde, bir kişinin farklı sosyal ortamlarda farklı roller veya kimlikler takındığını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, birinin iş yerindeki kişiliğiyle evdeki kişiliği farklı olabilir.

Optimus Latince’de “en iyi” anlamına gelir. Bu terim, bir şeyin en üstün veya mükemmel olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Maximus (Maksimus) Latince’de “en büyük” anlamına gelir. Özellikle günlük dilde “maksimum” olarak kullanılır ve bir şeyin en yüksek seviyede olduğunu ifade eder.

Mea Culpa Latince olarak “benim hatam” anlamına gelir. Birinin kendi hatasını kabul etmesini ifade eder.

Ad Hoc Latince’de “bu durum için” anlamına gelir. Özellikle belirli bir durum veya sorun için özel olarak tasarlanmış olan şeyleri ifade etmek için kullanılır.

Acta Non Verba Latince’de “eylemler, sözlerden daha önemlidir” anlamına gelir. Bu terim, bir kişinin sözlerinden ziyade eylemlerinin daha değerli olduğunu vurgular.

A Priori Latince’de “deneyimden önce” anlamına gelir. Bir şeyin doğruluğunun deneyim veya gözlem yapılmadan önce bilinebileceğini ifade eder.

A Posteriori Latince’de “deneyimden sonra” anlamına gelir. Bir şeyin doğruluğunun deneyim veya gözlem yapıldıktan sonra anlaşılabileceğini ifade eder.

Ipso Facto Latince’de “gerçeğin kendisi tarafından” anlamına gelir. Bu terim, bir argümanı desteklemek için ayrı bir kanıta ihtiyaç olmadığını ifade eder.

Bona Fide Latince’de “iyi niyetle” anlamına gelir. Bir şeyin dürüst ve samimi bir şekilde yapıldığını ifade eder.

Coitus Interruptus Latince’de “ilişkiyi kesmek” anlamına gelir. Cinsel ilişkide, boşalmadan önce penisten çıkarılması pratiğini ifade eder.

Ad Infinitum Latince’de “sonsuzca” anlamına gelir. Bir şeyin sonsuza kadar devam ettiğini ifade eder.

A Fortiori Latince’de “daha güçlü bir nedenden dolayı” anlamına gelir. Bir argümanın zaten güçlü bir temele dayandığı durumları ifade etmek için kullanılır.

Ceteris Paribus Latince’de “diğer tüm durumların sabit kalması koşuluyla” anlamına gelir. Bir varsayımın, diğer değişkenlerin sabit olduğu bir ortamda geçerli olduğunu ifade eder.

Ecce Homo Latince’de “İşte insan!” anlamına gelir. Bu terim, bir kişinin niteliğini veya durumunu vurgulamak için kullanılır.

Curriculum Vitae Latince’de “yaşam yolu” anlamına gelir. Özellikle bir kişinin eğitim ve iş deneyimlerini içeren özgeçmişi ifade etmek için kullanılır.

Persona non Grata Latince’de hoş karşılanmayan kişi yani istenmeyen kişi anlamına gelir. Diplomasi

Mandarin Çincesi

Mandarin Çincesi

Mandarin Çincesi, Çin’in resmi dilidir ve dünya genelinde en çok konuşulan dillerden biridir. Çin’in nüfusu ve ekonomik gücü göz önüne alındığında, Mandarin Çincesi özellikle ticaret, kültür ve uluslararası ilişkiler alanlarında büyük bir öneme sahiptir.

Mandarin Çincesi, Çince dil ailesine aittir ve farklı lehçeler arasında en yaygın olanıdır. Çin’in ana kısmında ve Tayvan’da konuşulur ve yazılımında kullanılır. Mandarin Çincesi, tonlu bir dil olarak bilinir, yani bir kelimenin tonu anlamını değiştirebilir. Bu, özellikle dilin öğrenilmesi ve doğru telaffuz edilmesi açısından önemlidir.

Mandarin Çincesi, Çin’in zengin kültürel mirasını ve tarihini yansıtan bir dil olarak kabul edilir. Çin’in edebiyatı, şiiri, felsefesi ve sanatı, Mandarin Çincesi üzerinden derinlemesine incelenir ve anlaşılır. Ayrıca, Çin’in hızla büyüyen ekonomisi ve uluslararası rolü, Mandarin Çincesi konuşanların küresel olarak rekabet edebilmesi için giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Mandarin Çincesi öğrenmek, Çin kültürüne ve toplumuna daha derinlemesine bir anlayış kazanmanın yanı sıra, iş dünyasında ve uluslararası ilişkilerde rekabet avantajı elde etmenin bir yoludur. Mandarin Çincesi konuşanlar, küresel pazarda daha fazla fırsata erişebilir ve Çin ile iş yaparken daha etkili iletişim kurabilirler. Bu nedenle, Mandarin Çincesinin öğrenilmesi, kişisel ve profesyonel gelişim için önemli bir adım olabilir.

Mandarin Çincesi, günümüz dünyasında dil ve kültürün zengin dokusunun canlı bir kanıtı olarak durmaktadır. Bir milyardan fazla anadil konuşanı ile dünya çapında en çok konuşulan dil olan bu lehçe, sadece Çin’de değil küresel arenada da önemli bir yere sahiptir. BBC ve The New York Times gibi saygın kaynaklardan edindiğimiz bilgilerle Mandarin Çincesinin büyüleyici dünyasına girerek dilsel nüanslarını, kültürel önemini ve küresel etkisini ortaya çıkaralım.

Öğrenmesi Zorlu ve Büyüleyici

Genellikle basitçe Mandarin olarak adlandırılan Mandarin Çincesi, dört ana tonu ve bir nötr tonu olan tonal bir dildir, bu da onu öğrenciler için hem zorlayıcı hem de büyüleyici kılar. Mandarin’de bir kelimenin telaffuzu, kullanılan tona bağlı olarak anlamını büyük ölçüde değiştirebilir ve ustalığına karmaşıklık katmanları ekleyebilir. BBC’nin aktardığı dilbilimsel çalışmalara göre, Mandarin’in tonal yapısının binlerce yıl içinde geliştiği ve benzersiz karakterine katkıda bulunduğu düşünülmektedir.

Kültürel Bir Hazine

Mandarin Çincesi, dilbilimsel inceliklerinin ötesinde, dünyanın en eski ve en zengin kültürlerinden birine açılan bir kapı görevi görür. Klasik edebiyat ve felsefeden geleneksel sanat ve geleneklere kadar Mandarin Çincesi Çin medeniyetinin özünü yansıtmaktadır. New York Times, Mandarin’in Çin’in kültürel mirasıyla nasıl derinden iç içe geçtiğini ve eski bilgelik ve geleneklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bir araç görevi gördüğünü vurguluyor.

Mandarin Çincesi ve Küresel Etkisi

Günümüzün birbirine bağlı dünyasında Mandarin Çincesi, özellikle iş dünyası, eğitim ve diplomasi alanlarında olmak üzere küresel meseleler üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Çin küresel bir ekonomik güç merkezi olarak ortaya çıktıkça, Mandarin dilindeki yeterlilik, Çin pazarlarıyla ilişki kurmak isteyen bireyler ve kuruluşlar için giderek daha değerli hale gelmektedir. New York Times, Çin’in dünya sahnesinde artan önemini yansıtan, uluslararası iş dünyası ve akademide Mandarin dil becerilerine yönelik artan talep hakkında bir haber yayınladı.

Mandarin Çincesi Hakkında İlginç Bilgiler

Mandarin Çincesinin binlerce yıl öncesine dayanan karakterleriyle dünyanın en eski yazı sistemlerinden birine sahip olduğunu biliyor muydunuz? Her bir Çince karakter, sadece sesleri değil aynı zamanda anlamları ve kavramları da temsil eden bir sanat eseridir. Dahası, Mandarin Çincesi yalnızca Çin’le sınırlı kalmayıp Tayvan ve Singapur’da da resmi dillerden biri olarak hizmet vermekte ve küresel erişimini daha da genişletmektedir.

Sonuç olarak, Mandarin Çincesi dilsel güzelliği, kültürel zenginliği ve küresel önemi nedeniyle el üstünde tutulan çok yönlü bir mücevherdir. Giderek daha fazla birbirine bağlanan bir dünyada yol almaya devam ederken, Mandarin Çincesini benimsemek daha derin bir kültürler arası anlayış ve işbirliğine giden bir yol sunuyor. İster bir dil öğrenme yolculuğuna çıkın, ister sadece harikalarına hayran kalın, Mandarin Çincesi bizi insan ifadesinin ve bağlantısının sınırsız derinliklerini keşfetmeye davet ediyor.

Ayrıca bkz.

Simultane Tercümanlık

Simultane Tercümanlık

Simultane tercümanlık hakkında bilgi vermeden önce simültane çeviri nedir sorusunu yanıtlamak iyi olacaktır. Simültane tercüme, bir tercümanın mesajı kaynak dilden hedef dile gerçek zamanlı olarak çevirmesidir. Ardıl çeviriden farklı olarak bu sayede konuşmacının doğal akışı bozulmaz ve dinleyicilere oldukça akıcı bir anlatım sağlanır. Simültane tercümanlık, bir konuşmacının söylediklerini hemen ve aynı anda başka bir dilde çeviren bir tercümanın hizmetidir. Bu tür tercüme genellikle konferanslar, seminerler, uluslararası toplantılar ve benzeri etkinliklerde kullanılır. Simültane tercümanlar, konuşmacının sözlerini dinlerken anında çeviri yapar ve dinleyicilere farklı bir dilde iletilen bilgileri sağlar.

Simültane tercümanlık, tercümanın yüksek konsantrasyon ve hızlı düşünme becerilerini gerektirir. Bu tür tercüme genellikle sesli bir sistem aracılığıyla gerçekleştirilir. Konuşmacının sözleri, tercüman odasındaki tercümanlar tarafından dinlenir ve çeşitli dil seçenekleri arasından seçim yaparak anında çeviri yapılır. Ardından, dinleyicilere çevrilen metin sesli olarak iletilir.

Simültane Tercümanlık Yüksek Vasıflı ve Eğitimli Profesyonelleri İçerir

Simultane tercümanlık, ifade edilen mesajı bir dilden diğerine iletmek için büyük beceri gerektiren karmaşık ve zor bir hizmettir.

Simültane tercüman, özel ekipman yardımıyla konuşmacının orijinal mesajı (kaynak dil) ifade edişini dinler ve bazen sadece bir kelime gecikmeyle dinleyicinin ihtiyaç duyduğu dilde (hedef dil) çeviriyi hemen yapar.

Bu iş büyük zihinsel çaba gerektirir ve bu nedenle simultane çevirmenler genellikle çiftler halinde çalışır ve her 20 dakikada bir yer değiştirirler.

İletişimin Üç Temel Ayağı

Uluslararası bir etkinlik sırasında etkili iletişim, üç temel unsur olan konuşmacı, tercüman ve dinleyiciler arasında bir denge gerektirir.

Deneyimli bir konuşmacı, buzları kırmak, sunumun ritmini iyileştirmek ve kritik noktalarda etkinliği canlandırmak için çeviri hizmetlerinden yararlanacak ve bunları kendi avantajına kullanacaktır. 

Simultane hangi etkinliklerde kullanılabilir?

Hafif ve taşınabilir simültane çeviri ekipmanlarının mevcut olması sayesinde, hemen hemen her tür etkinlik için simültane çeviri hizmetlerinden yararlanmak kolaydır. Büyük konferanslardan küçük toplantılara ve açık hava turlarına kadar, uluslararası iletişimi kolaylaştırmak için profesyonel tercümanların katkıda bulunmasını sağlamak kolay ve ekonomiktir.

Dolayısıyla, ister 500 kişilik büyük bir etkinlik ister 5 kişilik küçük bir atölye çalışması planlıyor olun, hangi dil ya da kültürden olursa olsun şeffaf bir şekilde iletişim kurmanın avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Simültane tercümanlık şu temel özelliklere sahiptir:

Anında Çeviri

Simültane tercümanlar, konuşmacının sözlerini anında çevirirler. Bu, dinleyicilerin etkinlik sırasında her iki dilde de bilgi almasını sağlar.

Yüksek Konsantrasyon

Bu tür tercümanlık, yüksek konsantrasyon gerektirir. Tercümanlar, hızlı bir şekilde düşünerek ve doğru çeviri yaparak konuşmacının gerisinde kalmadan çalışmalıdırlar.

Ekipman Kullanımı

Simültane tercümanlar, kulaklık, mikrofon ve özel tercüme sistemleri gibi özel ekipmanları kullanabilirler.

Önemli Etkinlikler

Bu tür tercüme genellikle büyük konferanslarda, uluslararası toplantılarda, seminerlerde ve benzeri etkinliklerde kullanılır. Simültane tercümanlık, etkinlik sırasında hızlı ve etkili bir dil köprüsü oluşturarak farklı dillerde konuşan insanlar arasındaki iletişimi sağlar.

Simültane Tercümanlık Hizmeti İçin Lingopia

Dil bariyerini aşmak, küresel dünyada başarılı olmanın kilit bir adımıdır. Profesyonel, doğru ve etkili bir çeviri hizmeti, bu adımı atmanıza yardımcı olabilir. Biz, kaliteli çeviri hizmetleri sunan deneyimli bir ekibiz ve ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunmak için buradayız.

Tercüman Fiyatları

Tercüman Fiyatları

Dünya, farklı dillerin ve kültürlerin muhteşem bir mozaiğiyle süslenmiş bir yerdir. İnsanlar arasında iletişim kurmanın temel aracı olan dil, sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir kültürün ve toplumun da ifadesidir. Ancak, bu zengin çeşitlilik beraberinde iletişim engellerini de getirebilir. İşte tam bu noktada tercümanlar devreye girer ve farklı diller arasında köprüler kurarak iletişimi mümkün kılarlarken hak edişleri ile ilgili birçok soru beraberinde gelir: bkz: Günlük Tercüman Ücretleri ve Saatlik Tercüman Ücreti

Duyguları Aktarmak ve Çeviriye İnsani Bir Dokunuş

Tercümanlık, dil bariyerlerini aşarak insanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan kritik bir meslektir. Ancak, bu hizmetin değeri sadece kelimeleri bir dilden diğerine çevirmekle sınırlı değildir; aynı zamanda kültürel bağlamı doğru bir şekilde iletmek, duyguları aktarmak ve iletişimi etkili bir şekilde sağlamak da tercümanların görevidir. Bu nedenle, tercümanların sunduğu hizmetin değeri oldukça önemlidir ve bu hizmetin bir bedeli tercüman fiyatları olacaktır.

Tercüman Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Tercüman fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İlk olarak, tercümanlık hizmetinin türü önemlidir. Yazılı tercüme mi, sözlü tercüme mi, yoksa simultane tercüme mi gerekiyor? Her biri farklı beceriler ve zaman gerektirir ve dolayısıyla fiyatlar da buna göre değişir. Yazılı tercümeler genellikle kelime başına ücretlendirilirken, sözlü tercümeler saatlik veya günlük olarak ücretlendirilebilir. Simultane tercümeler ise genellikle daha yüksek bir fiyat etiketine sahiptir, çünkü bu tür tercümelerde tercümanlar anlık olarak konuşmacının söylediklerini çevirmek zorundadır, bu da yoğun konsantrasyon ve beceri gerektirir.

İkinci olarak, tercümanın uzmanlık alanı da fiyatları etkileyen bir faktördür. Tıbbi tercümeler, hukuki tercümeler veya teknik tercümeler gibi belirli bir alanda uzmanlaşmış tercümanlar genellikle daha yüksek ücret talep ederler. Bu, söz konusu alanın terminolojisi ve karmaşıklığı nedeniyle daha fazla bilgi ve deneyim gerektirdiği için doğaldır.

Tercüman Fiyatlarındaki Önemli Unsur- Tercüman Deneyimi

Üçüncü olarak, tercümanın deneyimi ve yeterliliği de fiyatları etkiler. Deneyimli ve yeterli tercümanlar genellikle daha yüksek ücret talep ederler çünkü sahip oldukları beceri ve bilgi birikimi daha değerlidir. Ancak, bu durum her zaman geçerli değildir; bazı durumlarda, yeni mezun bir tercüman daha düşük fiyatlarla hizmet sunabilirken, deneyimli bir tercüman daha yüksek fiyatlarla hizmet sunabilir.

Farklı Bir Bakış Açısı Olarak Coğrafi Bölge Etkeni

Dördüncü olarak, tercümanlık hizmetinin talep edildiği coğrafi bölge de fiyatları etkileyen bir faktördür. Büyük şehirlerde veya uluslararası ticaretin yoğun olduğu bölgelerde tercüman fiyatları genellikle daha yüksektir çünkü burada tercümanlara olan talep daha fazladır ve yaşam maliyetleri de daha yüksektir.

Son olarak, tercümanlık hizmetinin aciliyeti de fiyatları etkileyen bir faktördür. Acil bir tercüme ihtiyacı genellikle daha yüksek fiyatlarla sonuçlanır çünkü tercümanlar normal çalışma saatlerinin dışında veya diğer projeleri erteleyerek acil taleplere cevap vermek zorunda kalabilirler.

Tercüman fiyatları, yukarıda belirtilen faktörlerin yanı sıra pazar koşulları, rekabet ve diğer değişkenlerden de etkilenebilir. Ancak, ne olursa olsun, tercümanlık hizmetinin sağladığı değer düşünüldüğünde, tercüman fiyatlarının adil ve makul olması önemlidir. Çünkü tercümanlar, insanların farklı dillerde iletişim kurmasını sağlayarak kültürler arası anlayışı ve işbirliğini teşvik ederler, bu da küresel dünyada barış ve refahın temelini oluşturur. Dolayısıyla, tercüman fiyatları sadece bir hizmetin bedeli değil, aynı zamanda kültürel anlayışın ve iletişimin değerinin bir yansımasıdır.

Bütçenize Uygun Tarifeyi Seçebilirsiniz

Tercüman fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak veya bir tercümanlık hizmeti için teklif istemek istiyorsanız, bizimle iletişime geçin. Profesyonel ve deneyimli tercümanlarımız, ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunmak için buradadır. Doğru hizmet için doğru bilgiye ulaşmak için bize ulaşın. Sunduğumuz Eko, Plus ve Pro tarifelerle bütçenize uygun tercümanlık ve çeviri hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Kaynak: Untalent

İngilizce Çeviri Fiyatları

İngilizce, 2020 yılında Çinceden sonra dünyada en çok konuşulan ikinci dilidir ve ingilizce çeviri fiyatları söz konusu olduğunda çok yoğun bir rekabet söz konusudur. Elliden fazla ülkenin resmi dili olmasının yanı sıra dünyada en çok öğrenilen yabancı dildir. Dünya dili olması sebebiyle İngilizcenin çeviri sektöründe çok büyük bir yeri vardır. İngilizce çeviri fiyatları hesaplanırken 1000 karakter çeviri ücreti veya kelime başına çeviri ücreti esas alınır. Genelde boşluksuz 1000 karakter birim kabul edilir. Bir İngilizce çevirinin fiyatı; metnin türüne, içeriğine ve çeviri hizmetine göre değişiklik gösterir.

İngilizce Çeviri Fiyatları Açısından Kolay Bir Dil Mi?

Günümüzde neredeyse her dilin çevirisi yapılmaktadır. Fakat yaygın olmayan dillerin birbirlerine doğrudan çevirilerini bulmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda İngilizce devreye girer. Artık dünya dili haline geldiği için, her dilden İngilizceye ve İngilizceden her dile çeviri yapılabilir. Dolayısıyla yaygın olmayan diller arasında çeviri ihtiyacı olduğunda kaynak dildeki metin önce İngilizceye çevrilir, sonrasında bu metin hedef dile çevrilir. Yani İngilizce bir ara dil görevi görür. Bu da zaten en yaygın kullanılan dillerden biri olan İngilizceye talebi iyice artırır. Dolayısıyla İngilizcenin birim ücreti diğer dillere oranla daha düşüktür. Örneğin; İngilizce çeviri fiyatı, Fince çeviriye göre daha düşük olacaktır.

İngilizce Çeviri Fiyatları ve İçerik Türü

İngilizce bilen herkes, her alanda çeviri yapamaz. Çeviri yapabilmek için eğitim almak gerektiği gibi belirli alanlarda çeviri yapabilmek için de o alana hâkim olmak, deneyim kazanmak gerekir. Bu sayede doğru ve başarılı çeviriler yapılır. Örneğin; hukuk, tıp, edebiyat gibi alanlarda yazılmış İngilizce metinlerin çevirisini bu alanda uzmanlaşmış çevirmenler yapmalıdır. Elbette bu da İngilizce çeviri fiyatını artıracaktır.

Hizmet sektörünün her alanında, verilen hizmetin kalitesini belirleyebilmek için düzenlenen bazı kalite standartları vardır. Çeviri dernekleri yıllarca çeviri sektörü için özelleşmiş bir kalite standardı hazırlamaya çalışmıştır. ISO 17100 kalite standardı, bu emeklerin sonucunda ortaya çıkan standarttır. Bu belgeye sahip olan çeviri firmaları; İngilizce çeviri sürecinde çevirmenin yanında editör de çalıştırırlar. Editörler çevirmenden sonra kontrol ve düzeltme işlemleri yapar. Böylelikle firmalar, belirli bir seviye ve üzeri kalite sunabilirler. Tabi ki kalite, İngilizce çeviri fiyatlarını etkiler.

Günümüzde her alanda bir ihtiyaç haline gelen İngilizce çevirinin fiyatlandırılmasında bazı ölçütlere göre yapılır.

Teslim süresi

Belgenin ne kadar sürede çevrilmesini istiyorsunuz? Gerçekçi olmak gerekirse, bir çevirmenin çalışmanızda her gün yaklaşık 2.000 kelime ilerleme kaydetmesini beklemelisiniz. Bu yalnızca çeviri için geçerlidir, çevirmen işini bitirdikten sonra ekstra zamana ihtiyaç duyan düzenleme ve düzeltme için geçerli değildir. Yaklaşık 10.000 kelimelik bir çeviri istiyorsanız ve bunun 24 saat içinde yapılmasını istiyorsanız, daha fazla ödemeye razı olmalısınız.

Ortalama olarak, standart ücreti ödemek istiyorsanız, çeviri şirketinize yaklaşık 5.000 kelimelik bir belgeyi çevirmek, düzeltmek ve düzenlemek için yaklaşık üç gün vermelisiniz.

İş Hacmi

Çevrilmesi gereken sürekli işleriniz mi var, yoksa tek seferlik çeviriler mi yapıyorsunuz? İş hacminiz düzenli ise daha ucuz fiyatlandırma alabilmeniz gerekir. Örneğin, yaklaşık 250 sayfalık bir kullanım kılavuzunu her üç ayda bir çevirmek istiyorsanız, bir daha belge çevirmek zorunda kalmadan nüfus cüzdanını çevirmek isteyen bir kişinin alamayacağı indirimlerden faydalanabilirsiniz. Bu nedenle, şirkete belirli bir miktarda işi ne sıklıkla beklemeleri gerektiğini bildirmelisiniz. İlk çeviri işinizden sonra muhtemelen çeviri fiyatlarınızı düşüreceklerdir.

Biçimlendirme ve DTP için gereklilikler

Şu anda tartışılan her şey çeviri sürecine ve redaksiyon ve düzenlemeye yöneliktir; ancak her şirketin veya çevirmenin ilk tekliflerine redaksiyon veya düzenlemeyi dahil etmeyeceğini unutmayın.

Düz metin olmayan ancak grafik, tablo, grafik, çizelge ve benzeri içeriğe sahip bir belgeyi çeviriyorsanız, DTP hizmetleri için daha fazla ödeme yapmayı beklemelisiniz. Ayrıca Adobe InDesign ile tasarlanmış bir belgeniz olabilir ve çevrilen belgenin de aynı şekilde görünmesini isteyebilirsiniz. Bu durum işinizi zorlaştıracak ve masaüstü yayıncılık hizmetleri saat başına ödendiği için çeviri fiyatlarını artıracaktır.

Proje yönetimi

Müşterilerin çevirmenlerin yaptığı işten memnun kalması ve profesyonel bir ilişki kurması için gerekli olan şey kalite ve daha düşük bir çeviri fiyatıdır. Bu da ancak tüm süreci organize bir şekilde yönlendirebilecek etkin bir proje yönetim ekibi ile sağlanabilir. Bazı ekip üyeleri, anadili çevirmenler, finans sorumluları ve teslim sürelerini, fiyatları ve ilgili araçları kontrol eden kişilerle kaliteli işi sürdürmek için oradadır. Tüm bunlar yerel şirketlerden daha yüksek fiyatlandırma gerektirir.

Çevirmenler

Lingopia, hizmet kalitesini sağlamak ve sürdürmek için hem kaynak hem de hedef dile tam hakim deneyimli çevirmenleri görevlendirir. Diğer şirketlerin yerel halk tarafından yapılan çeviriler için sunduğu düşük fiyatlar yerine, şirket, belgenizin alanında uzmanlaşmış, hedef dilinizin ana dili olan çevirmenlerle çalıştığı için doğruluğu garantili kaliteli iş sağlar. İkinci bir ana dil çevirmeni tarafından yapılan düzeltme okuması sayesinde, her proje için doğruluk ve kalite garanti edilir.

Araçlar

Bazen çeviri, redaksiyon ve düzeltme için kullanılacak belge, çeviri dünyasında etkinliği bilinen özel bir yazılım gerektirir. Tam da bu amaçla ve iş kalitesini korumak için kullanılan bilgisayar destekli çeviri araçları belgenin fiyatını etkileyebilir. Bu tür araçlar kullanılıyorsa daha az ödeme yapmanız gerekecek ve kaynak belgenizde tekrarlar varsa veya bizimle geçmiş çevirileriniz varsa, tekrarlar ve eşleşmeler için daha düşük maliyetler nedeniyle toplam çeviri fiyatı daha düşük olacaktır.

Belgeleri bir dilden diğerine veya hukuk dili gibi karmaşık formatlardan çevirme konusunda kapsamlı deneyiminiz varsa, belirli bütçe kısıtlamaları dahilinde ne tür projelerin uygulanabilir olduğunu bilmeli ve bunları tamamlamak için ne kadar zaman ve çaba gerekeceğini belirlemelisiniz. Bu bilgilerle donanmış olarak, daha az teklif verebilir ve ortaya çıkan ekstra görevler için daha düşük primler talep edebilirsiniz.

× İletişim