[njwa_button id="4903"] Mütercim ve Tercüman Arasındaki Fark - Simultane Çeviri Kadrosuyla 360° Dil Hizmetleri
05330534554 [email protected]

Mütercim ve Tercüman Arasındaki Fark

Mütercim ve Tercüman Arasındaki Fark Nedir? Bu soru birçok kişinin merak edeceği konular arasında yer alırken öncelikle öğrenilmesi gereken bu mesleğin nasıl doğduğudur. Çeviri ile bir dilde metin üzerindeki anlamın başka bir dile aktarılarak yeniden kurulması sağlanır. Bir tür dilsel aktarma işlemi çevirinin kısa tanımıdır. Kaynak dilden, aktarma yapılacak dile bilgiler çevrilmek sureti ile aktarılmaktadır.  Buna kısaca çevirmenlik diyebiliriz.

Mütercim ve Tercümanlık Bölümünün Doğuşu

Mütercim Tercümanlık mesleğinin ortaya çıkışında toplumsal ihtiyaçlar etkili olurken meslek, oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Mütercim Tercümanlık toplumu ilgilendiren birçok konuda uygulanabilen bir çalışma alanıdır. Bu sebeple siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel birçok konuyu ilgilendiren alanlarda Mütercim ve Tercüman olarak görev alanlar çalışmalar yapabilmektedir. Kültürler arasında ve diller arasında iletişimi sağlamak için yazılı ve sözlü çeviriye ihtiyaç vardır. İletişimin kilit öneme sahip olduğu bir dünyada, etkili bir şekilde iletişim kurmak için tercümanların ve çevirmenlerin yardımından faydalanmak gerekir. Simultane çeviri eğitimi ise burada en çok talep edilen eğitim türü olmaktadır.

Mütercim ve tercümanlık benzerlik gösterse de, sözlü ve yazılı çeviri farklı beceri setlerini içerir. Tercümanlar dillere sözlü olarak aracılık ederken, çevirmenler yazılı materyallerle çalışır. Dil becerileri söz konusu olduğunda, çevirmenlerin sağlam bir okuduğunu anlama, aktarma ve hedef dilde üretim becerilerine sahip olmaları gerekir. Tercümanların ise içeriği çok daha hızlı bir şekilde ve destek için harici kaynaklara kapsamlı erişim olmadan oluştururken çalışma belleklerini optimize etmeleri gerekir.

Mütercim ve Tercümanlık Arasındaki Farkı Anlamak

Mütercim, kaynak dile ait yabancı bir metni hedef dile çeviren kişiye denirken tercüman, çeviri işlemini sözlü olarak yapan kişi anlamında kullanılır. Özetle mütercim olan kişi, metin üzerinden çeviri işini yaparken tercüman olan kişi çeviriyi simültane, yani eş zamanlı, bir şekilde sözel olarak gerçekleştirir.

Yazılı Çeviri ve Sözlü Çeviri Arasındaki Farkı Öğrenmek

Bu soruya verdiğimiz yanıt aslında mütercim ve tercüman arasındaki fark hususunda aydınlatıcı olacaktır. Çoğu zaman, çeviri ve tercümanlık arasındaki fark karıştırılır. Peki, ikisi arasındaki gerçek fark nedir? Çeviri ile sözlü çeviriyi doğrudan karşılaştırmak için bazı temel hususları değerlendirmemiz gerekir.

Kısaca Mütercim ve Tercüman Arasındaki Fark

Genel olarak, sözlü çeviri ile yazılı çeviri arasındaki fark, sözlü çevirinin konuşma diliyle gerçek zamanlı olarak ilgilenmesi, yazılı çevirinin ise yazılı içeriğe odaklanmasıdır. Bir diğer fark ise, canlı bir senaryo sırasında anında gerçekleşen sözlü çeviriye kıyasla, çevirinin dış kaynaklara kapsamlı erişimle belirli bir süre içinde gerçekleşmesidir. Aşağıda, çeviri ve sözlü çeviriyi daha derinlemesine inceleyeceğiz.

Çeviri Yazılı İçeriği İfade Eder

Çeviri alanında çalışırken, yazılı içeriğin anlamını kaynak dilden hedeflenen dile başarılı bir şekilde deşifre etmek için çalışılır. Çeviri ile sözlü çeviri arasındaki en büyük farklardan biri, çevirmenlerin çalışırken genellikle daha geniş bir yelpazede bilgisayar destekli araçlar kullanmasıdır. Çevirmenler, çeviri sürecini kolaylaştıran ve eksik boşlukları hızlı bir şekilde dolduran çeviri belleği ve terim tabanı gibi yazılımları kullanabilirler. Metni gözden geçirebilir ve doğru bir çeviri sağlamak için paralel metinler gibi diğer yazılı materyallere başvurabilirler. Çevirmenler, yazılı basın veya web siteleri gibi yazılı materyallerle çalışmaya odaklanırlar, bu da çeviri ile sözlü çeviri arasındaki temel farklardan biridir.

Sözlü Çeviri Tercümanlığın Bir Alt Dalıdır

Sözlü çeviri daha çok konuşmacının aktarmaya çalıştığı içeriğin yeniden ifade edilmesine odaklanır. Mesajı farklı bir dilde tekrarlayan bir tercüman, toplantıları, konferansları, randevuları, canlı TV’yi ve daha fazlasını çevirmeyi içerebilen canlı konuşmalarla ilgilenir. Tercümanlık gerçek zamanlı olduğu için, mükemmel iletişim becerilerine sahip baskı altında çalışabilen birini gerektirir.

Ayrıca bkz.

×

Merhaba!

Talebinizi hemen iletin.

× WhatsApp