05330534554 [email protected]

Bir dilin başka bir dile aktarıldığı süreçte editör önemli bir rol oynar. Çeviri editörü incelikli bir çalışma, beceri ve bilgi gerektirir ve yetenekli editörler ellerindeki metni mükemmel hale getirmek için birçok değişkene dikkat etmelidir. Stil ve okunabilirlik, son ürünün kalitesi için kritik önemdedir.

Bazen, bilgi ve deneyimleri ne olursa olsun, çevirmenler yine de küçük ayrıntıları gözden kaçırabilirler. Bazen majör bir hata olmasa bile farklı çevirmenlerin farklı stiller tercih ettiğini görmek de bir sorun yaratabilir. Burada örneğin Türkiye’deki birçok mevzuatta kelimesi kelimesine bir çeviri tercih edilirken (kar dağıtımı için profit distrubution) sektör İngilizcesinde farklı bir kullanımın tercih edilmesi (dividend payout) bir editörün çeviri ve içerik sürecine dahil olmasının önemini anlatabilir. Bir editör ve redaktörün görevi, küçük hataların düzeltilmesini sağlamaktır. Onların görevi nihai ürünü geliştirmek, tutarlı ve kurumsal bir çeviri sunmaktır.

Bir çeviri editörü ne yapar?

Birçok kişi editörlük sürecini “büyük resme” bakmak olarak düşünür. Çevrilen çalışmada daha iyi bir genel bakış elde etmek için editörler genellikle aşağıdakilere bakarlar:

  • Çeviri doğruluğu
  • Eksik/fazla çeviri
  • Stil sorunları
  • Terim sorunları

Bu süreçte editörler, bir dizi sorunun yanıtına göre çalışmalarına yön verirler:

Çeviri orijinal metnin anlamını koruyor mu?
Hedef kitle terminolojiyi ve üslubu anlayacak mı?
Metin tutarlı mı?
Bu ayrıntılara dikkat etmek, kusursuz çevirilerin temel taşıdır. Özellikle birden fazla çevirmenin tek bir metin üzerinde çalıştığı büyük çeviri bürolarında editörler çevirinin tutarlılığını sağlamak için çalışır.

Çeviri Editör Sayesinde Kusursuz Bir Hizmet Haline Gelir

Mükemmel bir çeviri editörü, kusursuz hizmetler sunmasını sağlayan bir dizi özelliğe sahiptir.

İyi bir editör, kaynak dili ve çevrilen dili mükemmel bir şekilde anlayan bir editördür. Editörlük, yazım ve gramer hatalarını düzeltmenin ötesine geçer. Anlam, doğruluk ve tutarlılık gibi hassas noktalara dokunur. Editörler her iki dili de doğru bir şekilde anlamadan metnin yüksek standartlarda olmasını sağlayamazlar.
Çeviri editörleri iki metni karşılaştırmaktan daha fazlasını yapar; çoklu görev yapabilmelidirler. Dil, noktalama, yazım ve daha fazlası arasında herhangi bir üslup veya ifade sorunu ve uyumsuzluk olup olmadığına dikkat ederler.
Konsantrasyon bu tür çalışmalarda fark yaratır. Profesyonel bir çeviri ve editörlük ajansı olan The Word Point’in ekibi, saatlerce odaklanabilmenin işlerinin temel bir gerekliliği olduğunu söylüyor. Çeviri editörleri, genellikle çevirmen tarafından gözden kaçan ve atlanan hataları düzeltmek zorundadır. Bu hatalar genellikle inceliklidir.
Ayrıntılara dikkat etmek çok önemlidir. Profesyonel çeviri editörlüğü hizmetlerinin özü, bağlama, anlama ve öze ilişkin ayrıntılara dikkat etmektir. Editörler küçük bir çeviri sorununu gözden kaçırdığında, sonuçlar dramatik olabilir. Çevirinin anlamını tamamen değiştirebilir.
Farklı çeviri türleri farklı türde editörlere ihtiyaç duyar
Edebiyat çevirilerinin hukuki veya teknik çevirilerle aynı olmaması gibi, çeviri editörlüğü de farklı şekil ve biçimlerde karşımıza çıkar. Örneğin, hukuki çeviriler için çeviri editörlerinin hem kaynak hem de dönüştürülen metnin terminolojisini iyi anlaması gerekir. Birden fazla çeviri türü vardır ve her biri, dönüştürülen metni parlatmak için çalışan deneyimli editörler gerektirir.

Bilim çevirileri: Bilim çevirileri, araştırma makaleleri, tezler ve bu alandaki makalelerin çevirisiyle ilgilendiğinden, çeviri editörlerinin makalede anlatılan alanı, terminolojiyi ve süreçleri iyi anlaması gerekir.
Teknik çeviriler: Bu çeviri hizmetleri çok hedefe yöneliktir ve kullanım kılavuzları, finansal raporlar ve idari evrakların çevirisine odaklanır. Bu durumda, alanda deneyimli çeviri editörleri daha değerlidir.
Finansal çeviriler: Bir finansal çeviri editörü olarak, finansal ortam, terimler ve tanımlar hakkında mükemmel bir anlayışa sahip olmalısınız. Bu, metnin genel anlamının önemli yönlerini kaçırmadığınızdan emin olmanıza yardımcı olur.
Hukuki çeviriler: Bir hukuk çevirisi editörü olarak, hem kaynak dilde hem de çeviri dilinde celpler ve arama emirleri gibi yasal belgelerle daha önce etkileşiminiz olmalıdır.
Adli çeviriler: Bu çeviriler ifadeler, hükümler, tutanaklar ve benzeri konulara odaklanır. Adli çeviri editörleri, adli alanda bir dereceye veya derin bilgiye sahip olmalıdır.
Edebi çeviriler: Düzenlemesi en zor çeviri türü bunlar olabilir. Öncelikle editör, çevirmenin çeviri diline doğru bir şekilde aktardığından emin olmak için orijinal metnin semantiğini tam olarak anlamalıdır. Ancak aynı zamanda çok anlamlı kelimeler, yazarın üslubu, çevirmenin üslubu ve yazarınkiyle uyuşup uyuşmadığı ve her iki metnin ritmi gibi diğer ayrıntılara da dikkat etmelidir.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp