05330534554 [email protected]

Türkiye’nin en iyi simultane çeviri şirketi Lingopia’ya hoş geldiniz.

Latince kelimeler ve anlamları hakkındaki bu yazımızda bazı genel ifadelere yer verip bunları genel kültür bilgisi olarak kazandırmak istedik.

Ad Hominem Tartışmalarda, argümanın özüne değil, argümanı sunan kişinin karakterine veya geçmişine odaklanarak yapılan eleştiridir. Bu, bir tartışmayı kişiselleştirmek ve gerçek meselelerden uzaklaşmak anlamına gelir. Örneğin, birinin “Eve ekmek getiriyorum.” demesi, aslında tartışmanın özüne değil, kişinin kendisine yönelik bir eleştiri olarak kullanılabilir.

Carpe Diem Horatius’un şiirinden alınan Latince bir deyiştir. Kelime kelime “günü topla” anlamına gelir ve genellikle “günü yaşa, anın tadını çıkar” olarak tercüme edilir. Bu deyiş, mevcut fırsatları değerlendirmeyi ve anın tadını çıkarmayı vurgular. Yani, yaşamın kaç kez geldiğiyle ilgili bazı YOLO anlayışlarını yansıtır.

Alter Ego “Diğer benlik” anlamına gelen Latince bir terimdir. Bir kişinin farklı bir kimlik veya karaktere sahip olduğunu ifade eder. Örneğin, Bruce Wayne’in alter egosu Batman’dir; bu, aynı kişinin farklı yönlerini temsil eden bir örnektir.

Pater Familias Latince olarak “aile babası” anlamına gelir. Roma’da aile yapısında, aileyi geçindiren ve temsil eden kişiyi ifade eder. Bu terim, bir ailenin lider veya reisi olarak görülen kişiyi tanımlar.

Bonus Latince’de “iyi” anlamına gelir. Günümüzde, bir şeyin ek veya hediye olarak verilen bir parçasını ifade etmek için kullanılır.

Magnum Opus Latince’de “büyük iş” anlamına gelir. Bir kişinin en büyük veya en önemli çalışması için kullanılır. Örneğin, Mona Lisa, Leonardo da Vinci’nin magnum opus eserlerinden biridir.

Tabula Rasa Latince bir deyiştir ve kelime kelime “boş levha” veya “boş sayfa” anlamına gelir. Bu terim, birinin doğuştan deneyimlerden etkilenmemiş olduğunu ifade eder. Yani, zihnin bir bakıma boş bir sayfa gibi olduğunu ima eder.

Persona Latincede “maske” anlamına gelir. Günümüzde, bir kişinin farklı sosyal ortamlarda farklı roller veya kimlikler takındığını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, birinin iş yerindeki kişiliğiyle evdeki kişiliği farklı olabilir.

Optimus Latince’de “en iyi” anlamına gelir. Bu terim, bir şeyin en üstün veya mükemmel olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Maximus (Maksimus) Latince’de “en büyük” anlamına gelir. Özellikle günlük dilde “maksimum” olarak kullanılır ve bir şeyin en yüksek seviyede olduğunu ifade eder.

Mea Culpa Latince olarak “benim hatam” anlamına gelir. Birinin kendi hatasını kabul etmesini ifade eder.

Ad Hoc Latince’de “bu durum için” anlamına gelir. Özellikle belirli bir durum veya sorun için özel olarak tasarlanmış olan şeyleri ifade etmek için kullanılır.

Acta Non Verba Latince’de “eylemler, sözlerden daha önemlidir” anlamına gelir. Bu terim, bir kişinin sözlerinden ziyade eylemlerinin daha değerli olduğunu vurgular.

A Priori Latince’de “deneyimden önce” anlamına gelir. Bir şeyin doğruluğunun deneyim veya gözlem yapılmadan önce bilinebileceğini ifade eder.

A Posteriori Latince’de “deneyimden sonra” anlamına gelir. Bir şeyin doğruluğunun deneyim veya gözlem yapıldıktan sonra anlaşılabileceğini ifade eder.

Ipso Facto Latince’de “gerçeğin kendisi tarafından” anlamına gelir. Bu terim, bir argümanı desteklemek için ayrı bir kanıta ihtiyaç olmadığını ifade eder.

Bona Fide Latince’de “iyi niyetle” anlamına gelir. Bir şeyin dürüst ve samimi bir şekilde yapıldığını ifade eder.

Coitus Interruptus Latince’de “ilişkiyi kesmek” anlamına gelir. Cinsel ilişkide, boşalmadan önce penisten çıkarılması pratiğini ifade eder.

Ad Infinitum Latince’de “sonsuzca” anlamına gelir. Bir şeyin sonsuza kadar devam ettiğini ifade eder.

A Fortiori Latince’de “daha güçlü bir nedenden dolayı” anlamına gelir. Bir argümanın zaten güçlü bir temele dayandığı durumları ifade etmek için kullanılır.

Ceteris Paribus Latince’de “diğer tüm durumların sabit kalması koşuluyla” anlamına gelir. Bir varsayımın, diğer değişkenlerin sabit olduğu bir ortamda geçerli olduğunu ifade eder.

Ecce Homo Latince’de “İşte insan!” anlamına gelir. Bu terim, bir kişinin niteliğini veya durumunu vurgulamak için kullanılır.

Curriculum Vitae Latince’de “yaşam yolu” anlamına gelir. Özellikle bir kişinin eğitim ve iş deneyimlerini içeren özgeçmişi ifade etmek için kullanılır.

Persona non Grata Latince’de hoş karşılanmayan kişi yani istenmeyen kişi anlamına gelir.

Ayrıca bkz:

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp