05330534554 [email protected]

Doküman çevirisi her türlü konu hakkında yazılabilen elektronik ya da yazılı belgelerin çevrilme işlemine denir. Mühendislik, hukuk, tıp, ekonomi ve mimarlık gibi pek çok alanda yazılan belgelerin çevirisi doküman çevirisinin alanına girer. Dolayısıyla, doküman çevirisi hizmeti sağlayan işletmeler bünyesinde farklı alanlarda uzman çevirmenler çalıştırmalıdır. Bu çevirmenler, kendi alanlarının terminolojisine hâkim ve sektöre dair bilgileri olan çevirmenlerdir. Bu sayede, işletmeler, müşterilerine kaliteli çeviri hizmeti sunar. Doküman çevirisi işlemi sırasında 1000 karakter çeviri ücreti veya kelime başına çeviri ücreti sunulabilir.

Doküman Çevirisinin Önemi

Teknolojinin gelişmesiyle beraber, dünyanın farklı köşelerinden milyonlarca insan artık birbirileriyle rahatça iletişim kurmaktadır. Bunun bir sonucu olaraksa, farklı kültürlere ve dillere sahip insanlar beraber iş kurmakta veya ortaklık yapmaktadır. Ancak bu noktada, bireylerin karşısına çıkan ilk engel dil sorunudur. İşletmeler daha geniş kitlelere ulaşmak isterken dil farklılıkları, karşılaştıkları en büyük sorun haline geliyor.

Dolayısıyla işletmeler yalnızca çeviri hizmeti alarak bu sorunu aşabilir. İş için gerekli dokümanların çevirisi sadece dil engelini ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda müşterilerin de sayısını arttır. Doğru ve kaliteli doküman çevirisi, bir işletmenin tanıtım kampanyalarında etkili olabilmesi için büyük önem taşır ve müşteriyle işletme arasındaki etkileşimi arttırır.

Doküman tercümesi bilgi paylaşımı açısından da oldukça önemlidir. Farklı konulardaki dokümanların çevirisiyle farklı alanlarda bilgi paylaşımı sağlanmış olur. Bilimsel, teknik, edebi alanlarda yazılan dokümanların profesyonel kişiler tarafından çevrilmesi, araştırmacıların ve yazarların keşiflerini uluslararası kitleyle paylaşmalarına yardımcı olur.

Doküman Çevirisi Türleri

Her konu hakkında yazılabilen ve yayınlanan dokümanlar farklı türlerde olabilir. Bu dokümanların çevirisi doğru ve kaliteli olması adına, alanında uzman çevirmenler tarafından yapılmalıdır. Mezuniyet belgesi, sözleşmeler, nüfus cüzdanı gibi resmi dokümanların çevirisi yalnızca noter onaylı yeminli çevirmenler tarafından yapılmaktadır. Yeminli çevirmenler tarafından yapılan çevirinin kaliteli olduğu kanıtlanmıştır. Dolayısıyla, resmi dokümanların çevirisi müşterilerin güvendiği yeminli çevirmenler tarafından yapılır. Resmi dokümanların çevirisi ayrıca şunları da kapsar:

  • Şartname Çevirisi
  • Pasaport Çevirisi
  • Evlilik Cüzdanı Çevirisi
  • Taahhütname Çevirisi
  • Tapu Çevirisi
  • Beyanname Çevirisi
  • Diploma Çevirisi ve daha fazlası.

Doküman çevirisi, alan ve uzmanlık ayrımına göre çevirmen ataması yapılmasını gerektirir. Ancak artık Google Translate‘in bile şaşırtan performans sergilediği durumlar söz konusu. Biz de bir kısmını yukarıda sunduğumuz şablon halindeki ve tekrara dayalı belgeler için geliştirdiğimiz algoritmalarla en ucuz çeviri hizmeti olan Hibrit Çeviri‘yi sunuyoruz. Mutlaka inceleyin!

Yüksek kaliteli bir doküman çevirisi, birden fazla dilde bile iyi biçimlendirilmiş ve yüksek kalitededir. Biçimlendirmenin, görsellerin, altyazıların ve benzerlerinin tutarlı kalması gerekir.

Çeviri teknolojisi, yerelleştirme bilgisi ve kalite güvence önlemleri sayesinde farklı dosya türleri ve sürümleri arasında kusursuz çeviriler elde etmek mümkündür. Bir doküman çevirisinde neler olduğuna bir göz atalım.

Çeviri başlamadan önce biçimlendirme gereksinimlerine hazırlık yapın

Profesyonel çeviri bürosu, çeviri belleği (TM) ve makine çevirisi (MT) ile desteklenen TMS gibi çeviri yazılımlarını kullanır. TM’nin avantajlarından yararlanmak için ilk adım, içeriği (grafikler dahil) belgeden çıkarmaktır. Daha sonra içerik, çeviri için TMS ortamına gider ve ardından aynı biçimlendirmeyle belgeye geri döner. 

Her dilin alanı ve biçimlendirmeyi etkileyen kendine has özellikleri vardır

 Örneğin, birçok Asya dili çift baytlı karakter kümeleri kullanır. Ayrıca Arapça ve İbranice gibi çift yönlü diller de vardır (metnin sağdan sola okunduğu anlamına gelir). Ve neredeyse her dil eşleştirmesinin çevirileri farklı miktarda yer kaplayacaktır. 

Bu, çevirinin neredeyse kesinlikle bir belgenin her yönünü etkileyeceği anlamına gelir. Biçimlendirmenin (aşağıya bakın), kullandığımız her dil için bağlam içinde doğrulanması gerekir.

Yazı tipi oluşturma ve destek gereksinimlerini göz önünde bulundurun

Son on yılda TMS’lerde yaşanan gelişmeler sayesinde çoğu TMS, ana dosya formatı türlerini desteklemektedir. Bu, çeşitli formatlardaki her türlü belgeyle çalışmayı kolaylaştırır. Dosyalar sisteme yüklendikten sonra metin çevrilebilir dizelere bölünür ve çevirmenlerin işini kolaylaştıracak şekilde kolay bir genel bakışla görüntülenir. 

Çoğu durumda “bağlamda görüntüleme” ayarı da vardır. Bu, dilbilimcilerin orijinal biçimlendirmeyi görmelerine ve gösterilen ifadelerin amacını (başlık, madde işareti, resim yazısı vb. olup olmadığına bakılmaksızın) anlamalarına olanak tanır. Dilbilimci daha sonra onu bağlama mükemmel şekilde uyacak şekilde tercüme edebilir. 

Bugün neredeyse tüm dillerde yazı tipi desteğine güvenebiliriz. Neyse ki, format genellikle diğer tarafta çarpık çıkmıyor. Ancak bazı diller hala kendilerine özgü destek zorlukları sunmaktadır.

Çeviride metin genişletme için alan bırakın

Ancak yer sorunu hala bir sorun teşkil ediyor. Hedef dil orijinal (kaynak) metinden daha fazla kelimeye ihtiyaç duyduğunda çevirmenlerin alanı kalmaz. Orijinal belgenin biçimlendirmesi artık olması gerektiği gibi çalışmıyor. 

Global kullanıma hazır içerik oluşturmak için daha yüksek karakter sayısı gerektirebilecek çevirilere yer bırakın. 

Doküman Çevirisi Hizmetinde Mizanpajın Önemi

Çeviri sırasında metin miktarı değiştiği için belgenin her bölümünü kontrol etmek önemlidir: grafikler, tablolar, sütunlar, sayfa numaraları ve üstbilgiler/altbilgilerin yanı sıra çapraz referanslar ve köprüler. 

Bu işlem tamamlandıktan sonra, doğruluk açısından içindekiler tablosunu (TOC) tüm dizinlerle birlikte inceleriz. Ardından, herhangi bir yeniden sıralamanın dil açısından doğru olduğundan emin oluruz. 

Ve son olarak, kağıt boyutu dünyanın her yerinde aynı değildir. Belirli bir bölgede gerekiyorsa farklı bir sayfa boyutu, metnin sayfada nasıl ve nerede görüneceğini etkileyebilir. Yazı tipi desteği genellikle TMS tarafından iyi yönetilir. Yine de tüm çevirilerde olduğu gibi kaliteyi her adımda kontrol etmek önemlidir. 

Küresel kullanıma hazır içerik oluşturun ve belge çevirisini kolaylaştırın

İşte karşınızda: Döküman Çevirisi. Muhtemelen düşündüğünüz kadar basit değil! TMS’ler pek çok farklı dil ve format türünü destekleyebilse ve yayınlama yazılımları büyük ilerlemeler kaydetmiş olsa da, belgelerinizi çeviriyi göz önünde bulundurarak ayarlamanız yararlı olacaktır. 

Lingopia’da, dünya çapında kullanıma hazır belgeler oluşturmanıza ve zamanında ve bütçeye uygun, yüksek kaliteli  doküman çevirileri sağlamanıza yardımcı olmak için işbirliğine dayalı bir yaklaşım benimsiyoruz. Başlamak için bizimle irtibata geçin.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp