Doküman çevirisi her türlü konu hakkında yazılabilen elektronik ya da yazılı belgelerin çevrilme işlemine denir. Mühendislik, hukuk, tıp, ekonomi ve mimarlık gibi pek çok alanda yazılan belgelerin çevirisi doküman çevirisinin alanına girer. Dolayısıyla, doküman çevirisi hizmeti sağlayan işletmeler bünyesinde farklı alanlarda uzman çevirmenler çalıştırmalıdır. Bu çevirmenler, kendi alanlarının terminolojisine hâkim ve sektöre dair bilgileri olan çevirmenlerdir. Bu sayede, işletmeler, müşterilerine kaliteli çeviri hizmeti sunar.

Doküman Çevirisinin Önemi

Teknolojinin gelişmesiyle beraber, dünyanın farklı köşelerinden milyonlarca insan artık birbirileriyle rahatça iletişim kurmaktadır. Bunun bir sonucu olaraksa, farklı kültürlere ve dillere sahip insanlar beraber iş kurmakta veya ortaklık yapmaktadır. Ancak bu noktada, bireylerin karşısına çıkan ilk engel dil sorunudur. İşletmeler daha geniş kitlelere ulaşmak isterken dil farklılıkları, karşılaştıkları en büyük sorun haline geliyor.

Dolayısıyla işletmeler yalnızca çeviri hizmeti alarak bu sorunu aşabilir. İş için gerekli dokümanların çevirisi sadece dil engelini ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda müşterilerin de sayısını arttır. Doğru ve kaliteli doküman çevirisi, bir işletmenin tanıtım kampanyalarında etkili olabilmesi için büyük önem taşır ve müşteriyle işletme arasındaki etkileşimi arttırır.

Doküman tercümesi bilgi paylaşımı açısından da oldukça önemlidir. Farklı konulardaki dokümanların çevirisiyle farklı alanlarda bilgi paylaşımı sağlanmış olur. Bilimsel, teknik, edebi alanlarda yazılan dokümanların profesyonel kişiler tarafından çevrilmesi, araştırmacıların ve yazarların keşiflerini uluslararası kitleyle paylaşmalarına yardımcı olur.

Doküman Çevirisi Türleri

Her konu hakkında yazılabilen ve yayınlanan dokümanlar farklı türlerde olabilir. Bu dokümanların çevirisi doğru ve kaliteli olması adına, alanında uzman çevirmenler tarafından yapılmalıdır. Mezuniyet belgesi, sözleşmeler, nüfus cüzdanı gibi resmi dokümanların çevirisi yalnızca noter onaylı yeminli çevirmenler tarafından yapılmaktadır. Yeminli çevirmenler tarafından yapılan çevirinin kaliteli olduğu kanıtlanmıştır. Dolayısıyla, resmi dokümanların çevirisi müşterilerin güvendiği yeminli çevirmenler tarafından yapılır. Resmi dokümanların çevirisi ayrıca şunları da kapsar:

  • Şartname Çevirisi
  • Pasaport Çevirisi
  • Evlilik Cüzdanı Çevirisi
  • Taahhütname Çevirisi
  • Tapu Çevirisi
  • Beyanname Çevirisi
  • Diploma Çevirisi ve daha fazlası.

Doküman çevirisi, alan ve uzmanlık ayrımına göre çevirmen ataması yapılmasını gerektirir. Ancak artık Google Translate‘in bile şaşırtan performans sergilediği durumlar söz konusu. Biz de bir kısmını yukarıda sunduğumuz şablon halindeki ve tekrara dayalı belgeler için geliştirdiğimiz algoritmalarla en ucuz çeviri hizmeti olan Hibrit Çeviri‘yi sunuyoruz. Mutlaka inceleyin!