05330534554 [email protected]

Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olup çeviri politikaları geliştiren ve resmi kurum ve terimlerin karşılıklarını standartlaştıran birimdir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak çalışır. Dışişlerinden sorumlu olan bakanlıktır ve Türkiye’nin diğer ülkeler ve uluslararası örgütlerle olan ilişkilerinin yürütülmesinde büyük rol oynar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 yılında kuruluşundan bu yana Mustafa Kemal Atatürk’ün görüş ve ilkeleri Türk Dış politikasının yürütülmesinde büyük bir rol oynamıştır. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti 1930’lu yıllardan itibaren barışçı bir dış politika izlemiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası dış iktisadi ilişkilerin artması ile ve uluslararası ekonomik kuruluşların yaygınlaşmasıyla birlikte bu alandaki çıkarların gözetilmesi görevi Bakanlığa verilmiştir. Çok taraflı diplomasi faaliyetlerinin ve uluslararası örgütlerin çoğalması ise de temsilciliklerin sayısının arttırılmasıyla sonuçlanmıştır.

Soğuk Savaşın da bitmesiyle birlikte Bakanlıkta önemli gelişmeler yaşanmış ve teşkilatta büyük yapısal değişiklere gidilmiştir. Bu dönemde ortaya çıkan yeni devletlerle birlikte dış misyonların sayısı da artmıştır. İşte Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı tam olarak burada devreye girer. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı’nın görevi her türlü devlet ve örgüt ile yapılacak olan görüşmelerin ve herhangi bir iletişimin doğru ve anlaşılır bir şekilde tercüme edilmesini sağlamaktır. Uluslararası arenada kullanılan terimler, sözcükler ve bunların yazımı ile tercümesi Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir ve tercüme işlemleri bu kriterlere göre yapılır.

Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı Nasıl Çalışır?

Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı bünyesinde diplomatik alanda kullanılan her türlü terminolojiye hakim tercümanlar bulundurur. Bu terimlerin yazılışı, okunuşu ve Türkçedeki karşılıkları ile ilgili çalışmalar Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. Bu çalışmaların amacı tutarlı ve standart kullanımın sağlanmasıdır. Bu terimler ile ilgili detaylı bilgi almak için bu linki ziyaret ediniz.

Başkanlık ayrıca Bakanlık çalışmalarını tanıtmak ve Tercümanlık mesleğine ilgi duyan gençlere deneyim kazandırmak amacıyla bütün üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık veya Dil ve Edebiyat Bölümlerinden çok iyi derecede yabancı dil bilen stajyer öğrenci kabul eder.

Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na bağlı diplomatik ilişkiler ile ilgili her türlü tercüme işlemini yapan ve bu sürecin nasıl yapılması gerektiğini belirleyen Başkanlıktır.

Lingopia staj programı kapsamında çeviri eğitimine önem veriyor ve öğrencilere mezuniyet öncesi derneklerden resmi kurum ve kuruluşlara kadar çeviri sektörünü tanıtıyor.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp