Simultane Tercüman Ne Demek? Simultane tercüman kimdir?

Simultane tercüman, ağırlıklı olarak konferanslar görev alıp dinlediği konuşmayı eş zamanlı olarak çevirip dinleyicilere aktaran kişidir. Simultane çeviri, hem kaynak dilde hem de hedef dilde özellikle yüksek düzeyde dil becerisi gerektiren bir gerçek zamanlı çeviri türüdür. Simültane tercüman genellikle en az bir tercümanla birlikte ses geçirmez bir kabinde çeviri yapar. Metni bir kulaklık aracılığıyla alırlar ve mesajı aynı anda bir mikrofon üzerinden çevirirler. Hedef dildeki dinleyiciler çeviriyi kulaklık aracılığıyla dinler. Simultane tercümanlar, ortak bir dili paylaşmayan konuşmacı ve delegeler arasında iletişimi sağlar. Bu nedenle simultane tercüman olarak tanımlanan dil uzmanın dünyanın en stresli işlerinden birini yapar. İşinin kapsamı ve boyutu nedeniyle, sözlü çevirmen denildiğinde akla ilk simultane tercüman gelir. Bununla birlikte, ardıl çeviri yapan sözlü çevirmenlerde bulunmaktadır.

Simultane Tercüman Hani Konulara Hakimdir?

Simultane tercümanlar, özellikle uluslararası alanda ve siyasi görüşmelerde kritik bir rol oynayan profesyonellerdir. Bu tercümanların görev ve sorumlulukları şunları içerir:

 • Yabancı dilde yapılan konuşmaları dikkatlice dinleyerek konuşmacının ifade etmek istediklerini anlamak ve bu mesajı dinleyicilere veya karşıdaki konuşmacıya anlam kaybı olmadan aktarmak.
 • Yapılan çevirilerin doğruluğunu kontrol etmek.
 • Kendi ana dilini ve bildiği yabancı dil veya dillerdeki gelişmeleri yakından takip etmek.
 • Ses geçirmeyen kabinlerde hazırlık yapmak ve orada çeviri işlemini gerçekleştirmek.
 • Kulaklık kullanarak kendisine iletilen sözleri anlam bütünlüğünü koruyarak eş zamanlı olarak tercüme etmek.
 • Bilinen veya öğrenilen dillere ait kültürleri öğrenmek ve o alanda daha fazla bilgi sahibi olmak.

Simultane tercüman olmak isteyenlerin izlemeleri gereken eğitim süreçleri şunlardır:

 • Çeviribilim, Mütercim Tercümanlık gibi bölümlerden mezun olmak için ilgili fakültelerde üniversite eğitimi almak.
 • Simultane Tercümanlık özel bir beceri gerektirdiğinden, bu alanda özel eğitim programlarına katılmanın ötesinde pratik yapmak.

Kimler Simultane Tercüman Olabilir?

Üniversitelerin dört yıllık mütercim-tercümanlık ya da çeviribilim bölümlerinde çeviri eğitimi almış, kaynak ve hedef dil hakimiyeti yüksek ve kelime dağarcığı geniş bireyler simultane tercüman olabilir. Bu niteliklerin yanı sıra bir simultane tercümanın sahip olması gereken pek çok özellik vardır.

Simultane tercümanlar dikkatli dinleyicilerdir. Simultane tercümanlar hem hedef hem de kaynak dilde düzgün bir diksiyona sahip olmalıdır. En önemlisi de bir simultane tercüman kriz ve stres yönetimi becerilerine sahip olmalıdır. Ardıl çeviriden farkı, eşzamanlı çeviride tüm bu şeylerin aynı anda (veya simultane) olması şartıdır.

Simultane Tercüman Yetkinlikleri

 • İki dili akıcı bir şekilde konuşabilme: Simültane tercümanın her iki dili de anadil becerisiyle konuşması gerekir.
 • Sektör ve terim bilgisi. Çok sayıda hukuki terim, teknolojik referans veya tıbbi terminoloji geçen konuşmalar için alan bilgisi şarttır. Simultane tercümanlar bu yüzden kapsamlı terim sözlükleri oluşturup paylaşırlar.
 • Aktif dinleme becerileri. Eşzamanlı çeviri teknikleri, tam konsantrasyonla dinlemeyi gerektirir. Bu yüzden, simultane çevirmenler yarım saatte bir dönüşümlü olarak çalışırlar.
 • Güçlü bir hafıza. Simultane tercümanlar, etkili bir performans gösterebilmek için çeviri anında kısa ve mesleki gelişim açısından ise uzun süreli hafızalarından istifade ederler.
 • Çoklu görev becerileri. Simultane tercümanların dinlediklerini anında çeviri çıktısına dönüştürmesinin karmaşıklığı bir tarafa, birinin konuşmasına sürekli odaklanmak başlı başına zor bir iştir. Bu nedenle simultane tercümanların aynı anda dinlemesi, yeniden oluşturması, çevirmesi, terim araştırması yapması ve diğer faktörleri gözlemlemesi gerekir gerekir.
 • Kültürel farkındalık. Burada farkındalık, konuşmacının mesajını hedef kitleye etkili bir şekilde iletmek için hitap biçimlerden, kabul gören ve görmeye deyişlere kadar dil ve üslup unsurlarını doğru bilmek demektir.

Simultane Tercümanın Çalışma Şartları

Simultane tercüme, tercümanı zihinsel yönden en fazla yoracak çeviri çeşididir. Dinlerken anlayıp çevirdiği ve hemen sonrasında dinleyiciye ilettiği cümleler bir süre sonra tercümanın aklını karıştırabilir. Bu nedenle simultane tercümanlar ideal bir durumda kabinde iki kişi çalışacaklardır. Bu tercümanlar sıra sıra  yarım saat çalışıp yarım saat ara vererek toplamda 6 saati geçmeyecek kadar tercüme yaparlar. Uzun sürecek konferanslarda ara verilmesi de çevirinin kalitesini arttıracak ve çevirmenin iş şartlarını kolaylaştıracaktır. Kısa toplantılarda ise simultane tercüman tek başına çalışabilir. Bu toplantıların süresi 1 saati geçmez. Bu kuralları belirleyen AIIC gibi uluslararası kuruluşlardır.

Özetle Simultane Tercüman

Bir simultane tercüman, sadece dil becerileriyle değil, aynı zamanda iletişim ve organizasyon becerileriyle de donatılmış olmalıdır. Büyük etkinliklerde, birçok farklı konuşmacı ve dinleyici arasında koordinasyon sağlarken genel kültür, jargon hakimiyeti ve stres yönetimi gibi birçok faktör devreye girecektir. Simultane tercümanlar, etkinlik öncesi ve sırasında hazırlık yaparken, detaylara dikkat etmeli ve gerektiğinde hızlı kararlar alabilmelidirler.

× İletişim