[njwa_button id="4903"] Simultane Tercüman - Simultane Çeviri Kadrosuyla 360° Dil Hizmetleri
05330534554 [email protected]

Simultane Tercüman Ne Demek? Simultane tercüman kimdir?

Simultane tercüman, ağırlıklı olarak konferanslar görev alıp dinlediği konuşmayı eş zamanlı olarak çevirip dinleyicilere aktaran kişidir. Simultane çeviri, hem kaynak dilde hem de hedef dilde özellikle yüksek düzeyde dil becerisi gerektiren bir gerçek zamanlı çeviri türüdür. Simültane tercüman genellikle en az bir tercümanla birlikte ses geçirmez bir kabinde çeviri yapar. Metni bir kulaklık aracılığıyla alırlar ve mesajı aynı anda bir mikrofon üzerinden çevirirler. Hedef dildeki dinleyiciler çeviriyi kulaklık aracılığıyla dinler. Simultane tercümanlar, ortak bir dili paylaşmayan konuşmacı ve delegeler arasında iletişimi sağlar. Bu nedenle simultane tercüman olarak tanımlanan dil uzmanın dünyanın en stresli işlerinden birini yapar. İşinin kapsamı ve boyutu nedeniyle, sözlü çevirmen denildiğinde akla ilk simultane tercüman gelir. Bununla birlikte, ardıl çeviri yapan sözlü çevirmenlerde bulunmaktadır.

Simultane Tercüman Hani Konulara Hakimdir?

Simultane tercümanlar, özellikle uluslararası alanda ve siyasi görüşmelerde kritik bir rol oynayan profesyonellerdir. Bu tercümanların görev ve sorumlulukları şunları içerir:

 • Yabancı dilde yapılan konuşmaları dikkatlice dinleyerek konuşmacının ifade etmek istediklerini anlamak ve bu mesajı dinleyicilere veya karşıdaki konuşmacıya anlam kaybı olmadan aktarmak.
 • Yapılan çevirilerin doğruluğunu kontrol etmek.
 • Kendi ana dilini ve bildiği yabancı dil veya dillerdeki gelişmeleri yakından takip etmek.
 • Ses geçirmeyen kabinlerde hazırlık yapmak ve orada çeviri işlemini gerçekleştirmek.
 • Kulaklık kullanarak kendisine iletilen sözleri anlam bütünlüğünü koruyarak eş zamanlı olarak tercüme etmek.
 • Bilinen veya öğrenilen dillere ait kültürleri öğrenmek ve o alanda daha fazla bilgi sahibi olmak.

Simultane tercüman olmak isteyenlerin izlemeleri gereken eğitim süreçleri şunlardır:

 • Çeviribilim, Mütercim Tercümanlık gibi bölümlerden mezun olmak için ilgili fakültelerde üniversite eğitimi almak.
 • Simultane Tercümanlık özel bir beceri gerektirdiğinden, bu alanda özel eğitim programlarına katılmanın ötesinde pratik yapmak.

Kimler Simultane Tercüman Olabilir?

Üniversitelerin dört yıllık mütercim-tercümanlık ya da çeviribilim bölümlerinde çeviri eğitimi almış, kaynak ve hedef dil hakimiyeti yüksek ve kelime dağarcığı geniş bireyler simultane tercüman olabilir. Bu niteliklerin yanı sıra bir simultane tercümanın sahip olması gereken pek çok özellik vardır.

Simultane tercümanlar dikkatli dinleyicilerdir. Simultane tercümanlar hem hedef hem de kaynak dilde düzgün bir diksiyona sahip olmalıdır. En önemlisi de bir simultane tercüman kriz ve stres yönetimi becerilerine sahip olmalıdır. Ardıl çeviriden farkı, eşzamanlı çeviride tüm bu şeylerin aynı anda (veya simultane) olması şartıdır.

Simultane Tercüman Yetkinlikleri

 • İki dili akıcı bir şekilde konuşabilme: Simültane tercümanın her iki dili de anadil becerisiyle konuşması gerekir.
 • Sektör ve terim bilgisi. Çok sayıda hukuki terim, teknolojik referans veya tıbbi terminoloji geçen konuşmalar için alan bilgisi şarttır. Simultane tercümanlar bu yüzden kapsamlı terim sözlükleri oluşturup paylaşırlar.
 • Aktif dinleme becerileri. Eşzamanlı çeviri teknikleri, tam konsantrasyonla dinlemeyi gerektirir. Bu yüzden, simultane çevirmenler yarım saatte bir dönüşümlü olarak çalışırlar.
 • Güçlü bir hafıza. Simultane tercümanlar, etkili bir performans gösterebilmek için çeviri anında kısa ve mesleki gelişim açısından ise uzun süreli hafızalarından istifade ederler.
 • Çoklu görev becerileri. Simultane tercümanların dinlediklerini anında çeviri çıktısına dönüştürmesinin karmaşıklığı bir tarafa, birinin konuşmasına sürekli odaklanmak başlı başına zor bir iştir. Bu nedenle simultane tercümanların aynı anda dinlemesi, yeniden oluşturması, çevirmesi, terim araştırması yapması ve diğer faktörleri gözlemlemesi gerekir gerekir.
 • Kültürel farkındalık. Burada farkındalık, konuşmacının mesajını hedef kitleye etkili bir şekilde iletmek için hitap biçimlerden, kabul gören ve görmeye deyişlere kadar dil ve üslup unsurlarını doğru bilmek demektir.

Simultane Tercümanın Çalışma Şartları

Simultane tercüme, tercümanı zihinsel yönden en fazla yoracak çeviri çeşididir. Dinlerken anlayıp çevirdiği ve hemen sonrasında dinleyiciye ilettiği cümleler bir süre sonra tercümanın aklını karıştırabilir. Bu nedenle simultane tercümanlar ideal bir durumda kabinde iki kişi çalışacaklardır. Bu tercümanlar sıra sıra  yarım saat çalışıp yarım saat ara vererek toplamda 6 saati geçmeyecek kadar tercüme yaparlar. Uzun sürecek konferanslarda ara verilmesi de çevirinin kalitesini arttıracak ve çevirmenin iş şartlarını kolaylaştıracaktır. Kısa toplantılarda ise simultane tercüman tek başına çalışabilir. Bu toplantıların süresi 1 saati geçmez. Bu kuralları belirleyen AIIC gibi uluslararası kuruluşlardır.

Simultane Tercümanın Bilişsel Süreçleri

Simultane tercümanlık, farklı diller arasında gerçekleşen iletişimi anında ve etkili bir şekilde sağlayan önemli bir meslektir. Simultane tercümanlar, genellikle büyük etkinliklerde, konferanslarda veya uluslararası toplantılarda görev alırlar ve konuşmacıların anlatımlarını dinleyicilere anında tercüme ederler. Simultane tercüman, dil becerileri, hızlı düşünme yetenekleri ve geniş bir konu bilgisine sahip olmalarıyla öne çıkar.

Simultane tercüman, etkinlik sırasında konuşmacıların söylediklerini anında tercüme ederek dinleyicilere iletmekle görevlidir. Bu süreçte, tercümanlar genellikle özel bir kabinde bulunur ve konuşmacıyı izlerken, dinleyicilere istedikleri dili seçme imkanı sunan teknik ekipmanı kullanırlar. Bu sayede, dinleyiciler farklı dillerde yapılan konuşmaları kendi ana dillerinde dinleyebilirler.

Simultane tercümanlık, sadece dil becerilerini değil, aynı zamanda hızlı düşünme ve karar verme yeteneklerini de gerektirir. Çünkü tercümanlar, konuşmacının anlatımını anında anlamalı ve doğru bir şekilde tercüme etmelidirler. Ayrıca, tercümanlar sıklıkla teknik terimler veya özel konularla karşılaşabilirler, bu da geniş bir konu bilgisine sahip olmalarını gerektirir.

Simultane tercümanlar, etkinlik sırasında yoğun bir dikkat ve odak gerektiren bir iş yaparlar. Çünkü konuşmacı sürekli olarak konuşurken, tercümanlar da aynı anda dinlemeli, anlamalı ve tercüme etmelidirler. Bu süreçte, herhangi bir hata yapma lüksü olmadığından, tercümanlar titizlikle çalışmalı ve odaklarını kaybetmemelidirler.

Simultane tercümanlık, her dilde yapılan konuşmaları anında ve doğru bir şekilde tercüme etme yeteneği gerektirdiği için oldukça zorlu bir meslektir. Ancak, bu meslek aynı zamanda büyük bir tatmin de sağlar. Tercümanlar, farklı diller arasında iletişimi sağlamak ve kültürler arası anlayışı artırmak gibi önemli bir rol üstlenirler.

Sonuç olarak, simultane tercümanlar, farklı diller arasında gerçek zamanlı iletişimi sağlayarak kültürler arası anlayışı artıran önemli bir role sahiptirler. Dil becerileri, hızlı düşünme yetenekleri ve geniş bir konu bilgisine sahip olmalarıyla öne çıkarlar. Simultane tercümanlar, büyük etkinliklerde ve uluslararası toplantılarda önemli bir köprü görevi görürler ve iletişimin kusursuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlarlar.

Simultane tercümenin temel zorluklarından biri, görevin bilişsel yükünü yönetmektir. Tercümanların aynı anda gelen konuşmayı işlemesi, anlamını kavraması ve farklı bir dilde çıktı üretmesi gerekir. Bu, önemli miktarda bilişsel kaynak gerektirir ve tercümanın çalışma belleğine ağır bir yük getirir.

Çalışma belleği, simültane çevirinin kritik bir bileşenidir çünkü tercümanın bilgileri geçici olarak saklamasına ve değiştirmesine olanak tanır. Ancak çalışma belleğinin kapasitesi sınırlıdır ve aşırı yüklendiğinde bilişsel yorgunluğa, doğruluğun azalmasına ve işlem hızının yavaşlamasına neden olabilir.

Simultane Tercüman İçin Hazırlığın Önemi

Bilişsel yükü en aza indirmek ve doğruluğu artırmak için simültane tercümanların tercüme seansından önce iyi hazırlanmaları gerekir. Bu, kullanılabilecek teknik terimlerin, jargonun veya kültürel referansların yanı sıra konuyu araştırmayı ve bunlara aşina olmayı da içerir.

Ayrıca tercümanların konuşmacının tarzına ve sunumuna aşina olması gerekir. Tercüman, mesajı doğru bir şekilde aktarabilmek için konuşmacının hızına, tonuna ve tarzına uyum sağlayabilmelidir.

Bağlamın Rolü

Eş zamanlı çeviride bağlam da önemli bir rol oynar . Tercümanlar, amaçlanan anlamı doğru bir şekilde aktarabilmek için konuşmanın kültürel ve durumsal bağlamını dikkate almalıdır. Örneğin, deyimsel ifadeler, mizah ve alaycılığın hedef dilde doğrudan karşılığı olamayabileceğinden tercüme edilmesi zor olabilir.

Bu tür ifadeleri doğru bir şekilde yorumlayabilmek için tercümanın, bunların kullanıldığı kültürel bağlamı anlaması ve amaçlanan anlamı dinleyiciye aktarabilmesi gerekir.

Teknoloji ve Simultane Tercüme

Teknolojideki gelişmeler simültane tercümeyi de önemli ölçüde etkilemiştir. Tercüman kabinleri, mikrofonlar ve kulaklıklar artık konferanslarda standart ekipmanlardır ve tercümanların gerçek zamanlı olarak çalışmasına ve katılımcılara doğru tercümeler sağlamasına olanak tanır.

Ayrıca, bilgisayar destekli tercüme (CAI) araçlarının geliştirilmesi tercüme işini daha verimli ve doğru hale getirmiştir. Bu araçlar, tercümanlara terminoloji ve çeviri önerileri konusunda yardımcı olmak, bilişsel yükü azaltmak ve doğruluğu artırmak için doğal dil işleme ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanır.

Simultane tercüme, mükemmel dil becerileri, bilişsel yetenekler ve konunun derinlemesine anlaşılmasını gerektiren oldukça zorlu ve karmaşık bir iştir. Görevin bilişsel yükü hazırlık, konuşmacının tarzına aşinalık ve kültürel bağlamın anlaşılması yoluyla azaltılabilir.

Tercüme kabinleri ve CAI araçları gibi teknolojideki gelişmeler, tercüme işini daha verimli ve doğru hale getirdi. Teknolojinin devam eden gelişimi ve simultane tercüme bilimine yönelik devam eden araştırmalarla birlikte, bu hayati önem taşıyan dil hizmetleri alanında da sürekli gelişmeler görmeyi bekleyebiliriz.

Özetle Simultane Tercüman

Bir simultane tercüman, sadece dil becerileriyle değil, aynı zamanda iletişim ve organizasyon becerileriyle de donatılmış olmalıdır. Büyük etkinliklerde, birçok farklı konuşmacı ve dinleyici arasında koordinasyon sağlarken genel kültür, jargon hakimiyeti ve stres yönetimi gibi birçok faktör devreye girecektir. Simultane tercümanlar, etkinlik öncesi ve sırasında hazırlık yaparken, detaylara dikkat etmeli ve gerektiğinde hızlı kararlar alabilmelidirler.

×

Merhaba!

Talebinizi hemen iletin.

× WhatsApp