05330534554 [email protected]

Korece çeviri, başka dilde veya Kore dilinde yazılmış olan bir metnin kültürel ve anlamsal ögeleri kaybetmeden iki dil arasında tercüme edilmesidir. Korece, Kore yarımadasında kullanılan resmi dildir. Başlıca Güney Kore ve Kuzey Kore olmak üzere toplamda 78 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. 1980’lerin ortasından itibaren büyük bir gelişim gösteren Güney Kore ekonomisi, günümüzde dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelmiştir. Bu gelişim dünyanın Güney Kore ile daha çok iletişim içinde olmasını ve Korece çeviriyi gerekli kılmıştır.

Korecenin Dil Özellikleri

Kore dili 20. Yüzyılın ortasına kadar Ural-Altay dil ailesinin Altay kolu içinde sınıflandırılmıştır. Ancak günümüzde bu görüş akademik anlamda geçersiz kabul edilmeye başlanmış ve Korece izole dil olarak sınıflandırılmıştır. Bunun yanı sıra söz varlığı ve gramer özellikleri nedeniyle Japon dilleriyle akraba olabileceği tezi de öne sürülmüştür. Ancak akraba olmak yerine Eski Korece ve Eski Japoncanın dil birliği içinde olduğu ve çokça kelime alışverişi olduğu tahmin edilmektedir.

Koreliler, 15. yüzyılda Kral Sejong’un emriyle Hangeul adını verdikleri Korece alfabe oluşturulana kadar Hanja adı verilen Çin alfabesini kullanmışlardır. Hangeul 10 ünsüz, 14 ünlü, 11 yarı ünlü ve 5 çift ünsüz olmak üzere toplamda 40 harften oluşur. Ancak tarih boyunca Çin ile yaşanan kültürel etkileşimden dolayı Korece, pek çok Çince asıllı kelime barındırır. Bu kelimelere Sino-Korece kelimeler denir. 

Kore’nin saygı üzerine kurulmuş bir toplum olması dilin özelliklerine de yansımıştır. Hem yazı dilinde hem de sözlü dilde iki farklı hitabet şekli vardır: Konuşucunun kendisinden yaşça veya mevkice daha üstün olan kişilerle konuşurken kullandığı kelimeler ve çekimlemeler, kendisinden yaşça ve mevkice daha küçük kişilerle konuşurken kullandığı kelime ve çekimlemelerden farklıdır.

Korecenin sondan eklemeli bir dil olması ve sözdizimin Türkçeyle neredeyse aynı olması Korece çeviriyi, batı dilleri çevirisine göre daha kolay bir hale getirmektedir. Ancak saygı eklerinin Türkçede bir karşılığı olmaması çevirinin düşük olmasına da yol açmaktadır.

Kore’nin Yeni Dünya Ekonomisindeki Yeri

Güney Kore, teknoloji üzerine yaptığı yatırımlarla ve Samsung, LG, Hyundai gibi yüksek teknoloji ürünleri üreten şirketleri bünyesinde barındırmasıyla ekonomisini dünyanın lider ekonomilerinden biri haline getirmeyi başarmıştır. ‘Hallyu’ adı verilen Güney Kore müzik ve sinema sektörünün özellikle son 10 yılda tüm dünyayı etkisi altına almasıyla Güney Kore, eğlence sektöründen yıllık gelirin %30’unu karşılamaya başlamıştır. Güney Kore ekonomisi 2020 yılında dünyanın en büyük 10. ekonomisi olmuştur. Dolayısıyla teknik çeviri ve Koreceyi iç içe düşünebiliriz.

Korece Çeviri ve Önemi

Türkiye ve Güney Kore birbirleriyle ticaret yaparken Amerikan Doları kullanmayı bırakmış, bu durum iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmıştır. Korece Çeviri bu artan ticaret hacmini daha da arttırmakta önemli bir rol oynamaktadır. Koreliler, dilbilgisi ve telaffuz farkından kaynaklanan zorluklardan dolayı İngilizceye hakim değillerdir, hakim olsalar bile telaffuz zorluğundan dolayı konuşmayı tercih etmezler. Bu noktada Korece çeviri gerekli kılınmıştır.

Korece çeviri, eğlence sektöründe de önemli yer tutmaktadır. Kore pop müziği ve sineması ülkemiz gençleri arasında oldukça popüler olması sebebiyle sürekli bir çeviriyi gerektirmektedir.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp