05330534554 [email protected]

Hukuki metinlerin çevrilmesi sürecine hukuk çevirisi denir. Hukuki metinler yasal ilişkileri düzenleyen belgelerdir. Hassas bilgiler içerdiği için çevirisinde yapılacak en küçük hata dahi büyük maddi ve/veya manevi kayıplara yol açabilir. Bu yüzden büyük özen ve bilgi gerektirir. Yaptırımları olan metinler oldukları için akademik olmayan hukuki metinlerin yeminli çevirmenler tarafından çevrilmeleri istenebilir. Hatta yerine göre noter onaylı çeviri de talep edilebilir.

Hukuk Çevirisinin Zorlukları

Hukuk çevirisi uzmanlık gerektiren bir çeviri alanıdır. Çünkü hukuk dili, bilmeyen biri tarafından anlaşılması kolay olmayan ifadeler barındırır. Arapça, Farsça kökenli kelimeler, Osmanlıca ifadeler içerir. Yan cümleleriyle, bağlaçlarıyla 5-6 satırlık cümlelerle karşılaşmak kaçınılmazdır.

Her ülkenin kendi hukuk sistemi vardır. Bu hukuk sistemleri de kendi içlerinde alanlara ayrılır. Her alanın terminolojisi ayrıdır. Bazen aynı terim farklı alanlarda farklı anlamlar taşıyabilir.

Terminoloji kapsamında karşılaşılan diğer zorluklar da günlük hayatta kullandığımız kelimelerin hukuk dilinde farklı ve çok spesifik anlamlarının olması ve aynı anlama geldiğini düşündüğümüz, birbirinin yerine kullandığımız kelimelerin aslında önemli ayrımları, spesifik tanımları olmasıdır. Örneğin sözleşme ve anlaşma kelimeleri birbirinin yerine kullanılan yakın anlamlı kelimelerdendir.

Çevirmenlerin karşılaştıkları en büyük zorluklar farklı ülkelerde farklı hukuk sistemleri olmasından çıkar. Yapıları farklı olduğu için, bir ülkenin sisteminde yer alan kavramın diğer ülkenin sisteminde bir karşılığı olmayabilir. Bu sebeple hukuk terminolojisine hâkim olmak çeviride tek başına yeterli olmayacaktır.

Hukuk Çevirisinde Önemli Hususlar

Hukuk çevirisi yapmak zor bir iştir ve çevirmene çok sorumluluk düşer. Hukuk çevirisi yaparken metne sadık kalınması çok önemlidir. Metnin özü her zaman aynı kalmalı ve aynı mesajı vermelidir. Çevirmen, metne kişisel yorum katamaz ve daima tarafsız kalmakla yükümlüdür.

Hukuk tercümesi yapan bir çevirmenin, doğru bağlamda doğru kelimeleri kullanabilmesi için hukukun çeşitli alanları hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Hukuk diline hâkim olmalıdır. İki dildeki hukuk sistemini de genel hatlarıyla bilmelidir ve diğer dilde karşılığı olmayan kavramları karşılayabilmek için araştırmacı olması gerekir. Adalet Bakanlığı’nın online hukuk sözlüğü faydalı bir kaynaktır. Bütün bu gereklilikler de deneyime dayanır. Doğru çevrilmesi bu kadar hassas bir alanda en önemli yardımcı deneyim olacaktır.

Hukuk Çevirisi için Güvenilir Çeviri Ajansı

Resmî belgeler, sözleşmeler, toplantı tutanakları, yönetmelikler, dilekçeler, evlilik belgeleri, vekaletnameler, ihtarnameler, doğum belgeleri gibi evraklar hukuk çevirisi kapsamına girer.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp