05330534554 [email protected]

Çeviri şirketi ifadesi, birkaç çevirmenden birkaç yüz çevirmene kadar çeşitlilik gösteren bir ekiple tercüme hizmeti sunan en butik tercüme bürosundan en büyük dil hizmetleri sağlayıcılarına (İngilizcede language service provider veya LSP) kadar farklı çeviri kuruluşları için kullanılabiliyor. Kavramlar arası geçişlerin çokça yapılabildiği dilimizde bu kullanımların bazılarının normal, bazılarının ise yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Tipik bir çeviri şirketi tanımı ortaya koymak zor olsa da çeviri tedarikçilerini, hizmet sunan kişi sayısına göre şu sırayla açıklayabiliriz: serbest çevirmen, yeminli tercüme bürosu, tercüme bürosu, çeviri ajansı, büyük çeviri şirketleri ve bunlardan ayrı olarak çeviri ekipmanı sağlayıcıları.

Çeviri hizmetlerinde hiyerarşik olarak en tepede MLV’ler (çok dilli hizmet sağlayıcılar) yer alır. Bunlar yıllık cirosu onlarca, hatta yüz milyonlarca dolar olan şirketlerdir. Çok uluslu şirketlerden oluşan kurumsal müşterileri için aynı anda birçok dile çeviri veya lokalizasyon projelerini koordine ederler. Standart olarak beledikleri ve denetledikleri çeviri kalitesi bir yana ana işlevleri proje yönetimi ve koordinasyonudur. Başka bir deyişle, müşterilerini farklı ülkelerde çok sayıda çevirmen veya tercüme bürosu arayıp kalite kontrolüyle uğraşmaktan kurtarırlar. Bir müşterinin 2 milyon kelimeyi 20 dile çevirmesi gerekiyorsa, 20 küçük şirket yerine büyük bir şirketle iş yapması daha kolaydır.

Öte yandan MLV’ler, bir veya birkaç dilde çalışan ya da çok dilde hizmet sunsa bile en çok bulunduğu ülkedeki dille bağlantılı çeviriler yapan alt yüklenicilerle (daha çok çeviri ajansları) işbirliği yapar. Bazen de kendi sistemlerine kayıtlı serbest çevirmenleri istihdam ederler. Her ülkedeki tedarikçilerini dikkatlice seçip kalite standartlarına uyumu sıkı bir şekilde izleyip yeni prosedürlerle ilgili eğitimleri kendileri yürütürler. MLV’ler genellikle kalite kontrol hakkında son müşterilerden daha fazla şey bilirler. Dolayısıyla, Lingopia gibi, bir MLV ile yıllardır çalışan ajansların sektörde iyi bir üne sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Çeviri hizmeti alırken nasıl bir hizmet tedarikçisine ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz hızlı çözümlere ulaşmanız açısından elzem olacaktır. Basit bir evrak çevirisi için notere yakın, uygun maliyetli ve bir şablon belgede dahi hatalı çeviriler yaptırmayan bir tercüme bürosunu seçmek en kestirme çözümken, ciddi bir pazarlama kampanyası veya faaliyet raporu çevirisi için bizim gibi bir çeviri ajansına ulaşmak mesajınızın çeviri esnasında kaybolmasının önüne geçecektir.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp