05330534554 [email protected]

Çeviri Hizmetleri Nelerdir?

Çeviri hizmetleri, alan uzmanlığına sahip çevirmen ve editörlerle sunulan tüm yazılı ve sözlü çeviri hizmetlerini kapsayan ticari faaliyetlerdir. Farklı birçok belge ve içerik türü yazılı çeviri hizmetleri kapsamında kabul edilirken; toplantı, eğitim ve konferanslar gibi etkinliklerde farklı dillerde iletişim kuran konuşmacı ve dinleyiciler için sözlü çeviri hizmetleri sunulur.

Müşterilerin farklı alanlarda faaliyet gösteren grafiker, deşifre uzmanı, vb. gibi hizmet sağlayıcıları yerine çeviri hizmetlerinin sunan kurumla ilerlemek istemesi durumunda DTP, mizanpaj gibi bu tamamlayıcı hizmetler de çeviri hizmetleri kapsamında sunulur.

Bu durumda bir çeviri talebinde çevirmen ve editör gibi işin genellikle dil boyutuyla ilgilenen uzmanların dışında grafik, mizanpaj, yerleşim gibi yönlerden kontrol eden diğer bireyler de yer alabilecektir.

Yazılı Çeviri Hizmetleri

Yazılı çeviri, daha önce de belirtildiği gibi çeviri sektöründe en fazla ihtiyaç duyulan çeviri hizmetidir. Yazılı çeviri türleri onlarca kategoride ele alınır. Yeminli çevirmenler tarafından yapılan resmi belge çevirileri, çevirmenleri en fazla meşgul eden hizmetlerden biridir.

Resmi belge çevirileri tapu tercümesi, evlilik cüzdanı çevirisi, pasaport çevirisi, öğrenci belgesi çevirisi, noter tasdikli çeviri, apostil tasdikli çeviri, doğum belgesi çevirisi, boşanma kararı çevirisi gibi birçok kategoriden oluşmaktadır. Ayrıca akademik çeviri, web sitesi çevirisi, kitap çevirisi, ticari çeviri, hukuki çeviri gibi çeşitler de yazılı çevirinin kapsamına girer.

Bu çevirileri yapacak olan çeviri işletmelerinin EN 15038 belgesine sahip olması ve ISO 17100 standartlarına uyması gerekmektedir. EN 15038 belgesi sıra ile başvuru, denetimciler tarafından denetimlerin yapılması ve belgelendirme işlemlerinin ardından belgelendirme ve aracılık hizmetleri yapan veya kurumsal hizmet veren kurumlardan alınabilir. Bu belge üç temel bölümden oluşur ve çevirmenin çeviri yeterliliği, araştırma yeterliliği, kültürel yeterliliği ve teknik yeterliliği olduğunun kanıtıdır. Bu belgeye sahip işletmelerin sistemlerini revize etmeleri ve yeni standarda uygun şekilde sistemlerinde değişiklik yapmaları gerekir.

ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Standardı ise “geçerli koşulları yerine getiren kaliteli çeviri hizmetinin verilmesi için gerekli temel süreçlere, kaynaklara ve diğer konulara ilişkin gereklilikleri belirtir”. Bu standardın temeli yukarıda bahsedilen EN 15038 standardıdır. ISO 17100’de müşteri çevirmenin bazı yeterlilik kriterlerine dikkat eder ve bununla ilgili sertifikalar ister. Bu standart ayrıca çeviri sürecine öncelik verir ve bu sürecin öncesindeki ve sonrasındaki faaliyetler buna dahildir. Örnek olarak, bir çeviri bürosunun bu standarda uygun bir şekilde çevirilerin tarzını belirleyecek bir stil kılavuzu kullanarak, çevirilerde yardımcı olacak bir çeviri yazılımı geliştirerek ve bir terim listesi oluşturarak güçlü bir çeviri altyapısı oluşturması beklenmektedir.

Yazılı çeviri hizmetleri kapsamında üç tarife sunulmaktadır. Bunlar Hibrit çeviri modelleri tarafından beslenen makine çeviri ve insan emeğinden ortaya çıkan Hibrit Çeviri, Uygun Çeviri ve Kurumsal Çeviri tarifeleridir.

Sözlü Çeviri Hizmetleri

Sözlü çeviri hizmetleri, herhangi bir dilde yapılan konuşmanın diğer bir dile simultane çeviri, ardıl çeviri ve fısıltı çevirisi gibi yöntemlerle aktarılmasıdır. Yine iki yönlü (bilateral) çeviri, eşlik çevirisi, mahkeme çevirmenliği gibi sözlü çeviri türleri bulunur. Simültane çeviri bu alanda en çok talep edilen çeviri türüdür.

Sözlü çeviri hizmetlerinin kalitesi, konuşmacıların aksanı, çevirmenin yetkinliği, kullanılan ekipmanlar gibi birçok faktörden etkilenir. Bu yüzden çevirmenlere uluslararası standartlara uygun çeviri kabinleri ve teknik ekipman sağlanması elzemdir. Sabit çeviri kabinleriyle ilgili TS ISO 2603 standartları ve taşınabilir kabinlerle ilgili TS ISO 4043 standartları bu alanda geçerlidir. Simültane çeviri taleplerinde bu tür ekipmanlarla ilgili uzmanlığı olan şirketlerle çalışmak faydalı olacaktır. Simultane çeviri hizmetlerinde genelde BOSCH çeviri sistemleri tercih edilir.

Sözlü çeviri hizmetleri, pandemi ortamında Zoom üzerinden de sunulurken yine toplantıda etkinlik sahibi, katılımcı ve tercüman atamalarını sorunsuz yapacak bir çeviri ajansından destek almak elzemdir.

Simültane çeviri yapacak bir çevirmenin bu alanda gerçekten yetkin biri olması kaliteli bir hizmet verebilmek açısından elzemdir. Çalışma koşullarının da ayrıca belirtilmesi ve makul olması gerekir. Örneğin, tek bir çevirmen tek başına 1 saat çeviri yapabilecekken iki çevirmen daha uzun bir süre boyunca çeviri yapmaya devam edebilecektir.

International Association of Conference Interpreters (AIIC) ve Türkiye’de Türkiye Konferans Tercümanları Derneği (TKTD) konferans tercümanlarını temsil ederken hak ve sorumluluklarını belirten belgeler oluşturmaktadır.

Çeviri Kulaklığı ve Diğer Ekipmanlar

Özellikle simultane çeviri ekipmanları gibi çeviri için zorunlu teknik ekipmanların sağlanması çeviri hizmetlerinden ayrı bir alandır. Burada doğrudan bir teknik firmadan hizmet alınabileceği gibi bu firmalarla çözüm ortaklığı kuran çeviri ajanslarından da sözlü çeviri ve ekipman hizmeti bir paket olarak alınabilir. Pandemide çeviri hizmetlerinin değişen doğası artık zoom çeviri modülü kullanmayı gerektiriyor.

Tüm sözlü ve yazılı çeviri hizmetleri için bize ulaşabilirsiniz!

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp