05330534554 [email protected]

Çeviri Hizmeti Nedir?

Çeviri hizmeti, yazılı veya sözlü bir içeriğin farklı iki dili konuşan birey veya kurumların iletişim engelini aşmaları için bir dilden diğer dile, genelde bir tercüme bürosu veya çeviri ajansı tarafından aktarılması işidir. Bir ülkede sığınma hakkı isteyen bir mültecinin duygu ve düşüncelerinin sözlü olarak aktarılması da, onlarca sayfalık bir kitabın bir çevirmen tarafından aylara yayılan bir süreçte diğer bir dilde yeniden oluşturulması da çeviri hizmeti örneğidir. Devletlerin yüzyıllar boyu ayrı bir meslek tanımıyla ayrıştırdığı (Osmanlı Devleti’nde dragomanlar) çevirmenlerin çeviri hizmetini, sınırlı ölçüdede de olsa, artık makineler de sunuyor.

Kimler Çeviri Hizmeti Sunar?

Günümüzde çeviri hizmeti sunan birçok farklı kanal bulunuyor. Genel bir fikir sahibi olmak veya belirli bölümlerini anlamak istediğiniz herhangi bir metin için giderek gelişen online çeviri araçlarını kullanmak mümkün. Hatta, 500 milyondan fazla kişinin uğrak yeri olan Google Translate, profesyonel olmayan en büyük çeviri hizmeti sağlayıcısı konumunda.

Doğru ama basit bir dille ticari yazışmalar yaptığınız bir sırada dil konusunda yetkin olduğunu düşündüğünüz bir kişi veya herhangi bir serbest çevirmenden destek almanız yeterliyken o yazışmaların sonunda bir yurt dışı gezisi gerekiyorsa yeminli tercüme hizmetine ihtiyaç duyarsınız. Bu da sizi size en yakın tercüme bürosu ile çalışmaya yönlendirir.

Öte yandan büyük hacimli projelerinizin sonunda ticari başarılarınızı duyurmak için (veya maalesef bir kriz anında) hazırlattığınız bir basın bültenini, yazışmalarda destek aldığınız kişiye yazdırmak yeteri kadar profesyonelce gelmeyebilir; çeviri kalitesine rağmen o çevirmen, o sırada, başka bir çeviri hizmeti sunuyor olabilir. Öte yandan, belli bir şablona dayalı pasaport çevirinizi zamanında teslim eden klasik tercüme bürosu bir seçenek olsa da size ulaşan çevirinin yabancı firma örneklerine bakınca daha profesyonel bir dille yazılabileceğini fark edersiniz. Bu klasik tercüme bürosunda eksik olan sektör, terminoloji ve dil hakimiyetini (yani aslında o büroda hiçbir zaman görevlendirilmemiş bir çeviri editörünü) tam teşekkülü bir çeviri ajansı sunabilir.

Çeviri Hizmeti: Çevirmen ve Editör

Kurumsal çeviri işlerine talip tüm çeviri şirketleri veya çeviri ajansları, her metin/belge türünü her çevirmene göndermez; çevirmenin gönderdiği metni değerlendirecek deneyime sahip bir dil uzmanı olmadan büyük projeleri üstlenmez. Nitelikli ve işini ciddiye alan bir çeviri hizmeti sağlayıcısı, farklı alanlara ve hatta metin uzunluklarına uygun çevirmen ağını sürekli genişletip güncellemelidir. Göründüğünden zor olan bu insan kaynakları yönetimi üst üste iş kabulü, çevirmen müsatliğindeki sorunlar ve ilgili projenin farklı beceriler gerektirmesi durumunda bir sorun olarak su yüzüne çıkar.

Öte yandan, faaliyet raporu çevirisi gibi yüzlerce sayfa çeviri ve okuma pratiği gerektiren belge türleri terim yönetimi, stil kılavuzu ve bunları şekillendiren bir çeviri editörü olmadan tamamlanır ve herkesi memnun eden bir sonuç ortaya çıkarsa bir mucize gerçekleşmiş demektir. Hangi belge türünde çeviri hizmeti aldığımız veya sunduğumuz bir tarafa, tercüme edilmiş içerikleri içine doğduğumuz veya iş yaptığımız kültürden farklı bir grubun, farklı bir dil ve kültür algısıyla okuyacağını unutmamak çeviri hizmeti açısından kritiktir.

Peki, bu üst üste vurguladığımız bu farklı çeviri hizmeti türleri nelerdir?

Çeviri Hizmeti Türleri

Alacağınız çeviri hizmetinin türü önemlidir. Gelin beraber önce çıkan çeviri hizmeti türlerine bakalım.

Gündelik İletişim İçin Çeviri

Aşırı teknik terimlerin geçtiği durumlar dışında herhangi bir dil uzmanından hizmet alabileceğiniz e-posta, rapor taslağı, bilgi notu gibi yazışmaları kapsar. Burada makine çevirisi kullanmak da ısrar eden birey ve kurumların bir süre sonra özünden sapan etkileşimlerle karşılaştığı birçok hikaye vardır. Hatta, Amazon’un bile sadece makine çevirisiyle içerik oluşup çeviri krizine yol açtığı bu yazıyı okuyabilirsiniz.

Hukuki Çeviri

Hukuki çeviri veya hukuki tercüme dediğimizde aklımızda hemen sözleşme çevirisi gelir. Tercüman yemini veya noter onayı gerektirenler bir tarafa, hukuki tercüme kişisel veya ticari haklara atıfta bulunduğundan ve kar/zarar kavramlarını ihtiva ettiğinden bu alanda deneyim sahibi çevirmen ve editörler tarafından üstlenilmesi kritiktir. Bir sözleşmeyi sırf acil talebiyle bir çeviri sistemi kullanmayan ve dosyayı birkaç kişiye bölecek bir tercüme bürosuna tercüme ettirmek kötü bir hizmete davetiye çıkarmak olacaktır. Hukuki çeviri projelerinde terim yönetimi elzemdir. Hukuki Çeviri yazımız için tıklayın.

Teknik Çeviri

Teknik çeviri hizmetleri, mevzuata ilişkin gereklilikleri ilgilendirdiğinden sağlık hizmetlerinden gayrimenkule kadar tüm sektörlerde çok önemlidir. Yerel ve uluslararası standartlara uygunlukta da teknik dokümantasyon gereklidir. Patentlerden ve kullanım kılavuzlarından sağlık ve güvenlik talimatlarına kadar bu belgeler, her işlem ve iş süreci için doğruluğun kanıtıdır. Teknik Çeviri yazımız için tıklayın.

Medikal Çeviri

Medikal veya tıbbi çeviri de doğruluk gerektirir, ancak doğru çevirinin medikal çeviri kadar hayati olduğu çok az alan vardır. Bir araştırmanın sonuçlarına ilişkin yanlış veya eksik bir aktarım medikal çeviri üzerinde, boyutuna bağlı olarak, hastaların hayatlarını riske atacak ve hukuki sonuçlar doğuracak kadar etkili olabilir. Medikal çeviri yazımız için tıklayın.

Pazarlama Çevirisi

Pazarlama çevirisi, ticari ve edebi çevirinin bir karışımı olarak nevi şahsına münhasır zorluklar barındıran bir çeviri hizmetidir. Tek başına diğer iki çeviri hizmetinden daha çok tuzak ve zorluk içermesi muhtemeldir. İş dünyasının gerçeklerine uygun materyaller üretirken okuyucularda duygusal bir etki yaratmak bazen transkreasyon gibi bir uzmanlık alanı gerektirir. Pazarlama Çevirisi yazımız için tıklayın.

Çeviri Fiyatları için Kriterler Neler?

Çeviri fiyatları mukayesi yapan müşteriler için de çevirinin bir hizmet türü olarak fiyatının değil, ücretinin olabileceğini düşünen çeviri şirketler için de arzu edilen, belirli dil çiftleri için standart rakamlar sunmaktır. Bununla beraber, bazen mizanpaj gerektiren çeviri projeleri tercüme eyleminin kendisi kadar zorlayıcı ve bütçeli olabilir.

Sözlü çeviri hizmetinde Amerika’da yaygın saatlik çeviri ücretlerinin aksine Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de günlük ücret uygulanır. Zaten AIIC ve TKTD gibi derneklerin çalışma koşullarında da görüleceği gibi bir simultane tercüman tek başına 1 saate kadar hizmet sunarken, bir adıl çevirmenin de tek başına toplamda 2 saate kadar hizmet sunabileceği kabul edilir. İki sözlü çevirmenin kahve ve yemek araları dışında çeviri hizmeti sunacağı toplam süre 6 saattir. Bu yüzden, uzun bir tıp kongresinde 3’üncü ve hatta 4’üncü bir çevirmen atanması zorunlu hale gelebilir.

Yazılı çeviri hizmetinde ise yine yurt dışındaki istisnai saatlik çalışma uygulamaları bir tarafa, çeviri fiyatı kelime veya karakter bazlı hesaplanır. Çeviri firmaları, düzenli olarak çalıştıkları kurumsal firmlara standart İngilizce Türkçe çeviri veya Türkçe İngilizce çeviri fiyatları sunsa da, bir diploma çevirisiyle, yaratıcı bir pazarlama broşürü aynı vakit ve uzmanlığı gerektirmez. Aynı şekilde medikal çeviri ve hukuki çeviri bir basın bülteninden daha geniş bir uzmanlık alanı gerektirebilir.

O yüzden, pratikteki uygulama, ortalama zorlukta işler için bir ücret belirleyip çeviri fiyatını buna göre en üst limitten sunmak veya projenin kolaylığına/mükerrer kısımlara göre indirimler yapmaktır.

Ülkemizde çeviri hizmeti ücreti yukarıda saydığımız kalite katmanları ve çeviri hizmetinin tanımına uygun yapılmasına göre farklılık gösterecektir. Çevirinin kalitesi ve çeviriye verilen emek bu fiyatı etkileyecek başlıca faktörken deneyimli ve vasıflı çevirmenlerin yaptıkları işe karşılık talep ettiği adil ücret ve editör faktörü, fiyatı artıran unsurlar olacaktır.

Burada en belirleyici olan da müşterinin yaklaşımı ve farkındalığıdır. Çoklu teklif mantığıyla çeviri hizmeti almak, veya ortalame/düşük çeviri ücretiyle kaliteli çeviriler beklemek makul olmayacaktır.

Neden Lingopia?

13 yıla varan deneyimimiz sayesinde onlarca ülkede yüzlerce farklı konferansta sözlü çeviri hizmetleri sunduk. Bu konferanslarla ilişkili veya ilişkisiz binlerce sayfa tercümeyi tamamladık. Akademik geçmişi olan kadromuz, çeviriyi bir ticari faaliyet alanı değil, tutku olarak görüyor. Buna ilişkin insan sermayesi ve teknoloji yatırımlarını yapmaktan hiçbir zaman kaçınmıyor. Çevirinin A dilinden B diline bir bilen tarafından çevrilmesi şeklindeki basit tanımı çeviri tariflerinden başlayarak çevirmen, çeviri editörü, çeviri sistemi, terim yönetimi, stil kılavuzu gibi unsurlarla şekillendirdiğimiz için çeviri projelerinizde doğru adres olduğumuzu biliyoruz. Çeviri hizmeti için bize ulaşın!

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp