[njwa_button id="4903"] Tercüme Bürosu - Simultane Çeviri Kadrosuyla 360° Dil Hizmetleri
05330534554 [email protected]

Tercüme Bürosu Nedir?

Tercüme bürosu, çeviri ajansı veya büyük çeviri şirketleri gibi tercüme hizmeti verilen işletmelerden biridir ve yeminli çeviri talebiyle bağlantılı olarak daha çok yeminli tercüme bürosu akla gelir. Ayrı bir yazı konusu olan bu tür işletmelere istinaden tercüme bürosu için yeminli tercüme dışında bir tanım yapmamız gerekirse, tercüme bürosunun diğer çeviri işletmesleri olan çeviri ajansı, büyük çeviri şirketlerinden daha az organize ve uzmanlaşmış olduğunu söyleyebiliriz.

Bunun nedeni, tipik bir tercüme bürosunun çeviri eylemini, EN 15038 veya sonra bunun yerine geçen ISO 17100 standardından ziyade tipik dosya alışverişi bağlamında değerlendirmesidir. Yani aslında rekabetçi fiyatlarla tercüme hizmeti talep eden müşterilerin ilk başvurduğu yerler olan tercüme büroları, bu müşterilerle freelance tercümanları bir araya getirerek ticari kar elde etmeye çalışır.

Elbette bu tanımla her tercüme bürosu için geçerli değildir; sayıları az da olsa bilgisayar destekli çeviri sitemleri karın yanı sıra tutarlı çeviri için de inceleyen ve devreye alan, aynı tip dosyalar için aynı çevirmenleri görevlendiren, sadece proje yetiştirmek adına bir projeyi uygun olandan çok çevirmene atamayan ve tamamlanmış projeler için çeviri editörü desteği talep edebilen tercüme büroları da mevcuttur.

Bir tercüme bürosu, belki yüzlerce kişiye ulaştırılacak satırların başka bir dile aktarıldığı ve çeviri hizmetinin resmiyet kazandığı yer olduğu için güvenilirlik unsuruna azami özen göstermelidir.

Tercüme Bürosu vs. Çeviri Ajansı

Bir tercüme bürosu yeminli tercüme dışında şartname, proje belgesi ve ihale dokümanları gibi uzun soruluklu projeleri toplam bir bütçeyle üstlenip en düşük ücretle en iyi çeviriyi yapan çevirmenleri ararlar. Buradaki kriter de deneme çevirisinden ziyade işle ilgili şikayet gelmemesi ve referans yoluyla ulaşılmasıdır.

Öte yandan yukarıda sayılan çeviri türleri dışında günübirlik basın bülteni, pazarlama metni, yıllık faaliyet raporu gibi acil ve nitelikli çeviri gerektiren işleri ülkemizde aynı kategoride değerlendirilip pek farklı şekilde tanımlanmayan çeviri ajanslarının üstlenmesi beklenir.

Sözlü çeviri hizmetleri sunmak üzere genellikle çeviri veya bir dil bölümü mezunu olan bireyler tarafından kurulan çeviri ajansları kendilerini, başta simultane çeviri olmak üzere ciddi çeviri hizmetlerinin getirdiği sorumluluklarla büyük kurumsal firmaların ihtiyaçlarını gözeterek konumlandırır. Özellikle çeviri teknolojileri, tıp, hukuk ve finans gibi alan uzmanlıkları, proje başına atanacak çevirmen sayısı ve düzelti hizmetleri konusunda şeffaf bir yaklaşımı tercih ederler.

Bir işletme ister bir tercüme bürosu, ister Lingopia gibi bir çeviri ajansı hüviyetinde olsun çeviri mesleğinin gerektirdiği ciddiyete sahip olduğu sürece rahatlıkla çalışabilirsiniz.

Türkiye’de Tercüme Büroları

Son yıllarda artan tercüme ihtiyacıyla beraber tercüme bürolarının sayısında da artış yaşanmıştır. Türkiye’de yaklaşık 5.000 tercüme bürosu bulunmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerdeki tercüme bürolarının sayısı diğer şehirlere kıyasla daha fazladır. Sayıları özellikle son 10 yılda ciddi bir şekilde artan tercüme bürolarının yaptıkları işin kalitesi ise sorgulanır hale gelmiştir. Kayıt dışı olarak işletilen ve hem çevirmeni hem müşteriyi mağdur eden çeviri büroları bir yana, genelde tercüme ofisi işleten şahısların alan dışı bir geçmişe sahip olması, yabancı dil bilmemesi gibi unsurlar bu büroların imajına zarar verebilmektedir. Tercüme bürosu işleten ve idare eden bireylerin yukarıdaki çeviri konularına vakıf olması sektörü bir adım daha ileriye taşıyacaktır.

Bir çeviri bürosu veya çeviri ajansı için birincil görev çeviri hizmetleri sağlamaktır. Bunun dışında, içeriğin sunulduğu formata dayalı olarak mizanpaj, masaüstü yayıncılık (DTP) ve web sitesi çeviri platformu gibi ek uzmanlık alanları gerekebilir. 1-10 kişilik bir ekiple çalışan çeviri işletmeleri bu tür işlerde genelde dış kaynak kullanımına gider.

×

Merhaba!

Talebinizi hemen iletin.

× WhatsApp