05330534554 [email protected]

Abstract Çevirisi Nedir?

Tez ve makalelerde bulunan özet kısmının çevirisine abstract çevirisi veya tez özeti çevirisi denir ve bu hizmet akademik çeviri kapsamında sunulur.

Yüksek lisans ve doktora tezlerinin; akademik yayınlarda yayınlanan araştırma makalelerinin girişinde, makalenin konusunu özetleyen ve önemli noktalarına değinen bir giriş kısmı bulunur. Bu kısma abstract veya özet denir. Makalelerde abstract bölümlerinin genellikle, biri makalenin dili, diğeri İngilizce olmak üzere iki farklı dilde yazılması gerekir. Dolayısıyla tez konusu ve içeriğine dair genelde İngilizce çeviri olarak sunulan etkili şekilde aktarılması açısından önem taşıyan abstract çevirisi, okurların ilk izleniminin pozitif olması ve yayını okumak istemesi bakımından titizlik gerektirir. Makalelerin ve tezlerin akademik metinler olması sebebiyle abstract çevirisi, akademik çeviri kapsamındadır.

Abstract nedir?

Akademik makaleler ve tezler sayfalarca sürebilen uzun metinlerdir. Okuyucular, makalenin tamamını okuyup okumamaya, abstract bölümüne göre karar verirler. Abstract aynı zamanda makalelerin veri tabanlarında gruplandırılmasında kullanılır. Dolayısıyla abstract, okuyucuya ulaşabilmek için anahtar kelimeler içermelidir. Abstract bölümünde bu konuyu seçme nedeninizden, araştırmada hangi yöntemleri izlediğinizden, bu araştırmadan neler öğrendiğinizden ve ulaştığınız sonuçların nasıl etkileri olabileceğinden bahsetmelisiniz. Abstract;

  • Tezin özeti niteliğinde olmalıdır,
  • 200 kelimeden uzun olmamalıdır,
  • Sıkıcı olmamalı ve çok fazla kelime tekrarından kaçınmalıdır,
  • Okuyucunun anlayabilmesi için daha az terminoloji barındırmalı ve yoğun akademik dil kullanmamalıdır,
  • Tezin bütün önemli noktalarını barındırmalıdır,
  • Tezde bulunmayan hiçbir bilgi vermemelidir.

Abstract çevirisi yapacak çevirmenin de bunları bilerek hareket etmesi çok önemlidir.

Abstract Çevirisinde Dikkat Edilecek Noktalar

Akademik dille yazılan bir makaleyi özetler nitelikteki abstract, yazının kendisine göre daha sade bir dil kullanır. Bu, okuyan kişinin makalenin içeriğini anlayıp ona göre tamamını okuyup okumayacağına karar vermesini sağlamak içindir. Makalenin kendisi kadar yoğun bir akademik dil kullanmıyor olsa da yazıldığı alanın terminolojisini ve alanla ilgili bilgiler barındırır. Bu sebeple abstract çevirisi yapacak çevirmenin hem nasıl abstract yazıldığına hem de makalede konu edilen alana hâkim olması gerekir.

Makalelerde font ve puntolar için belirli standartlar vardır. Makalede, abstract bölümünün her iki dilde yazılmış hali de yer alır. Dolayısıyla abstract çevirisinde de bu standartlara uyulması gerekir. Abstract tercümesi yaptıracak kişilerin, çevirmene bir stil kılavuzu vermesi bu açıdan en faydalı sonucu elde etmek için önemlidir.

Abstract bölümü, tezlerde büyük önem taşır. İçeriğinin eksiksiz ve herhangi bir ekleme yapılmadan çevrilmesi gerekir. Çevirmen, kaynaktaki cümle yapılarına olabildiğince sadık kalmalı ve net bir anlatım kullanmalıdır.

Abstract yazımında dikkat edilmesi gerekenlere dair bir İngilizce kaynağa burada ulaşabilirsiniz.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp