05330534554 [email protected]

Tez Özeti Çevirisi Nedir?

Tez özeti çevirisi, bilimsel bir çalışmanın tamamlanmasını müteakip ilgili akademik çalışmanın konu ve kapsamını profesyonel çeviri hizmetiyle aktarma işidir.

Akademik özetler, çalışmanın ilgili olduğu konuyu, yazarın bakışını ve diğer önemli konuları ana hatlarıyla belirten yazılardır. Bu belgeler, bilim insanları ve çeşitli konularda yetkili raporlar arasındaki önemli iletişim ve iş birliğinin başlangıç noktası da sayılabilir. Çoğu tez özeti, makalede ele alınan konuda yeni bir bakış açısı sunan bilgiler içerir. Bilimsel araştırmaların çoğu, her yeni keşif veya deneysel sonuç dünya ile paylaşıldığında ilerler. 

Tez özeti çevirisi, yazarla aynı dili konuşmayan araştırmacıların ya da bilim insanların makalenin içeriğinin kendi ilgi alanlarıyla ilgili olup olmadığını anlayabilmelerini sağlar. Özetler de dahil olmak üzere bilimsel belgeleri çevirmeyi teklif eden profesyonel çevirmenler, bilimsel ve diğer keşifleri daha geniş bir kitleye ulaştırmaya yardımcı olur.

Uluslararası bir okuyucuya sunulması amaçlanan her türlü araştırma dokümanı için özet çevirisi yapılabilir. Günümüzde uluslararası bilimsel çalışmalarda tez özeti çevirisi (veya abstract çevirisi) genellikle özetin yazıldığı dilden İngilizceye yapılır. Burada çeviri metin kaynak metnin oluşturulduğu alana hakim bir çevirmen tarafından yapılmalıdır; okuyucu çeviri özetini okuyup özensiz bir dil görürse muhtemelen eserin tamamı için de aynı kanıya kapılacaktır.

Bu yüzden tez özeti ve aslında genel olarak tez yazımı dikkatli bir şekilde tamamlanmalıdır. Özgün metinde ve tez özeti çevirisinde kısa, açıklayıcı cümleler kullanılmalı ve özet oluştururken dolgu sözcüklerinden kaçınılmalıdır. Bir diğer önemli ipucu, bilimsel çalışmanın kendisinde bulunmayan hiçbir yeni ifadeyi özet olarak yazmamaktır. Ancak, orijinal eserden alınan tam cümleler de özette birebir tekrarlanamaz. Aslında, ana çalışmadan alınan bölümleri yeniden düzenlemek ve başka bir deyişle yeniden yazmak önemlidir. Çevirmenin, tez özetini bir dilden diğerine aktarımında örneğin terimleri doğru kullanmalıdır. Tüm bunları doğru şekilde yansıtan bir çevirmenin de akademik dil başta olmak üzere terim yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Tez Özeti Çevirisi ve Zorlukları

Profesyonel olarak bir tez özeti çevirisi yapacak meslek uzmanları, ana dili ve hedef dilde yeterliliğin yanı sıra bilimsel çalışmanın konu alanında uzmanlığa da ihtiyaç duyar. Bir çevirmenin ilgili çalışmalardaki belirli teknik terimleri ve ifadeleri anlaması yeterli değildir. Bazı yazıları tercüme etmek bir yana, özgün versiyonunu anlamak bile zor olabilir. O yüzden, çevirmenin ilgili alanda aktif olarak yeterince okuma yapmalı ve okuduklarını içselleştirmelidir. Hedef dilin farklı konu alanları için kendine özgü ifadeleri ve cümle yapıları olacaktır. Tez özeti çevirisi bu terim ve cümlelerin doğru kullanılması halinde anlaşılabilir.

Özet konu alanında bilimsel eğitim olmadan birinin çeviri yaparken doğru kelimeleri seçmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle, özetinizin çevirisi için yalnızca konu alanınızda ilgili uzmanlığa sahip çevirmen ve editörler görevlendiriyoruz.

Tez özeti tercümesi tamamlandığında tamamen açık, doğru ve anlaşılması kolay bir metin ortaya çıkmalı. Ayrıca, bilimsel çalışmanın orijinal dilde ifade ettiği şeyi tam olarak ifade etmelidir. Yılların tecrübesine güvenin ve çeviri için bize abstract veya tez özetinizi gönderin, kaliteli çevirinin keyfini çıkarın!

Tez özeti yazımına ilişkin hususların yer aldığı bir İngilizce kaynak.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp