[njwa_button id="4903"] Pazarlama Çevirisi - Simultane Çeviri Kadrosuyla 360° Dil Hizmetleri
05330534554 [email protected]

Pazarlama çevirisi, bir firmanın kendi dilinde ürettiği pazarlama materyallerinin, farklı ülkelere ve pazarlara sunulabilmesi için o ülkelerin sosyokültürel yapısına uygun bir şekilde hedef dile çevrilmesi sürecidir. Pazarlama çevirisinin hedefi, pazarlama materyallerini, firmanın amacı doğrultusunda, yayınlanacağı yerdeki kültüre uygun bir şekilde çevirmek ve yeniden oluşturmaktır. Yani pazarlama çevirisi yalnızca metni çevirmeyi değil hedef kültürün tercihlerini göz önünde bulundurarak istenen etkiyi yeni pazarda da yaratan etkileyici ve harekete geçirici mesajlar oluşturmayı hedefler.

Pazarlama Çevirisi Neden Gereklidir?

Bir firmanın büyüyebilmesi, satışlarını artırabilmesi için rakiplerinin arasından öne çıkması gerekir. Bunda en önemli anahtarlardan biri pazarlamadır. Hedefini iyi tanıyan, onun ihtiyaçları doğrultusunda bir pazarlama stratejisi belirleyen firmalar bir adım öne geçer.

Küreselleşmeyle beraber firmaların yeni pazarlara açılması büyük bir ihtiyaç doğurur; bu da pazarlama çevirisi ve yerelleştirme ihtiyacıdır. Çünkü tek bir dille farklı pazarlarda yer almak, firmayı zarara uğratabilecek bir seçimken yer alınan her ülke için pazarlama çevirisi yaptırmak pek çok fayda sağlayabilir.

Common Sense Advisory tarafından dilin insanlardaki satın alma davranışları üzerindeki etkisini görmek için yapılan bir araştırma, tüketicilerin %72,1’inin zamanının çoğunu kendi dilindeki internet sitelerinde geçirdiğini, %72,4’ünün kendi dillerinde bilgi içeren ürünleri tercih ettiğini, %56,2’sinin ise kendi dillerinde bilgi edinebilmeye fiyattan daha fazla önem verdiğini ortaya koyuyor. Bunun gibi araştırmalar üzerine Harvard Business Review’da yazılmış bu yazı da açıklayıcı olacaktır.

İyi Bir Pazarlama Çevirisinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Pazarlama materyalleri, markaya uygun olması, hedef kitleyi istenen şekilde etkilemesi için özel olarak hazırlanır. Fakat bu materyaller başka ülkelerde kullanılacağı zaman aynı etkiyi yaratamayabilir. Bu sebeple pazarlama çevirisinde yalnızca doğrudan çeviri yeterli değildir.

Her şeyden önce hedef kitlenin kimler olduğuna, nasıl bir etki yaratılmak istendiğine, üslubun nasıl olacağına karar verilmelidir.

Dikkat edilmesi gereken en önemli etkenlerden biri kültür farkıdır. Bir kültürde olumlu etki bırakabilecek bir cümle veya kelime başka bir kültürde rahatsız edici, hatta aşağılayıcı bir anlam taşıyabilir. Örneğin; Pepsi Çin pazarına “Pepsi Canlandırır” anlamına gelen “Pepsi Brings You Back to Life” sloganıyla girdi. Ancak çeviri sırasında yapılan bir hata sebebiyle bu slogan “Pepsi Atalarınızı Hayata Döndürür” olarak yayınlandı. Kültüründe atalara tapmanın büyük bir yeri olan bir ülkede bu uygun olmayan bir slogandır. Bu açıdan en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri mizahtır.

Ürün veya hizmet hakkında bilgi sahibi olan, pazarlama çevirisi sürecine ve en önemlisi hedef kültüre hâkim olan çevirmenlerle çalışmak yeni pazarlarda böyle sorunlarla karşılaşmanızı engelleyecek, beraberinde başarıyı ve kâr getirisini artıracaktır.

Özet Cümle: İçeriklerinizi uluslararası kitlelere ulaştırmak için pazarlama çevirisi hizmetini kullanmak firmanıza avantajlar sağlayacaktır.

×

Merhaba!

Talebinizi hemen iletin.

× WhatsApp