[njwa_button id="4903"] Haber Çevirisi - Simultane Çeviri Kadrosuyla 360° Dil Hizmetleri
05330534554 [email protected]

Haber Çevirisi Nedir?

Birey ve kurumlar başka ülkelerdeki gelişmelerden haberdar olmak, kendi ülkesindeki olayları uluslararası kamuoyuna aktarmak, çok uluslu bir ülkede tüm vatandaşlara hitap etmek veya uluslararası bir okuyucu kitlesine sahip olmak için haber çevirisi kullanır. Çevirisi yapılan haber metinleri de gazete, online platformlar, haber bültenleri, dergiler gibi ortamlarda yayınlanır.

Haber Çevirisinin Önemi

Küreselleşmeyle birlikte farklı milletlerden insanların birbiriyle iletişimi oldukça artmıştır. Bunda teknolojinin gelişmesi ve sosyal medyanın yaygınlaşması da büyük rol oynamıştır. Uluslararası siyasi ilişkilerin de artmasıyla, insanların farklı ülkelerde yaşananlardan haberdar olması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Haber çevirisi, bu ihtiyacın karşılanmasındaki ilk ve en önemli aşamalardandır. Dünyanın bir ucunda yaşananlardan diğer ucundaki insanın haberinin olmasını sağlayan haber tercümesi, farklı ülkelerden insanları birbirine yakınlaştırır.

Haber Çevirisi Türleri

Haber çevirisi, genellikle günlük bir dille yazıldığı için başta kolay gibi görünür. Ancak her çeviride önemli olan kültür unsuru, haber tercümesinde kendini daha çok gösterir. Bu sebeple haber çevirisi tahmin edilenden daha karışıktır.

Gazetelerde, sosyal medyada günlük dil kullanılarak yayınlanan haberlerin yanında tıp, akademi, edebiyat, teknoloji gibi alanlarda yayınlar yapan dergilerdeki haber metinlerinin çevirisi de bu kapsamdadır. Bu çevirilerin doğru yapılabilmesi için hem haber tercümesinin genel kurallarını bilmek hem de o alanda bilgi sahibi olmak gerekir. Böylelikle bir taraftan metin, haber metni niteliğini korur bir taraftan da doğru terminoloji kullanımı ile içerik başarılı bir şekilde çevrilir.

Haber Çevirisinde Dikkat Edilecek Hususlar

Haber çevirisi yaparken bir haber metninin nasıl yazıldığını, yazarken nelere dikkat edildiğini bilmekte fayda vardır. Çünkü bilgileri doğru aktarmanın yanında, aslında metin yeniden yazılır. Haberin hedef kitlesinin kim olduğunu, yayınlanacak kurumun dilinin resmi mi, samimi mi, gündelik mi olduğunu bilmek gerekir.

Haber başlığı, ilk önce okunacak cümle olduğu için okuyucunun ilgisini çekmekte büyük rol oynar. Bu sebeple, başlığı çevirirken hem metnin içeriğine değinen hem de dikkat çekici ifadeler kullanmak gerekir. Bunun yanında, kaynak metinde nelere vurgu yapıldığını tespit edip bunları hedef kültüre uyacak şekilde aktarmak ve kültüre uyarlama çabasında vurguyu kaybetmemek gerekir. Gerçekleşen gelişmeler aktarıldığı için içeriği, yanlış yorumlanmaya mahal vermeyecek şekilde, doğru çevirmek çok önemlidir. Anlaşılır, net cümleler kullanmak, anlatım bozuklukları yapmamak gerekir.

Bu alanda çalışacak çevirmenin, iki dile ve kültüre hâkim olması gerekir. Haber metinlerinde kullanılan ifadeler, ağırlıklı olarak günlük dille yazıldıkları için, bolca kültürel öge barındırır. Örneğin mizah, deyimler çevrilirken dikkatli olunması gereken ögelerdendir.

Haber çevirisinin algı yönetimi ve kültürel aktarım gibi kavramlarla da ciddi bir bağlantısı bulunuyor. Farklı dillerde farklı anlamlar taşıyan deyim ve atasözü gibi ifadelerin uluslararası ilişkilerin şekillenmesinde büyük etkisi olduğundan bu alandaki akademik çalışmaları irdeleyebilirsiniz.

Lingopia olarak binlerce sayfalık haber çevirileri algoritmamız sayesinde özellikle İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri hizmetlerinde en ucuz çeviri hizmetini Hibrit Çeviri tarifemizle sunuyoruz. Mutlaka inceleyin!

×

Merhaba!

Talebinizi hemen iletin.

× WhatsApp