Belge Çevirisi Nedir?

Belge çevirisi, kişilere genelde resmi kağıt niteliğinde verilen dokümanların başvuru, denklik, teyit gibi amaçlarla hedef dile tercüme edilmesi işidir. Örneğin, tıbbi alanlarla, teknoloji alanında ve elektronikte, mühendislikte, matbaada, yazılım ve bilişimde, resmi herhangi bir belge çevirisi veya belge tercümesi olabilir. Belgeler artık çağımızın getirdiği teknoloji sebebiyle sanal dünyada oluşmaya başladı. Belge çevirileri her içeriği kapsayabilir. Bu belge çevirileri çok resmi dokümanlar da olabilir. Mesleki ve hukuki işlemler gibi. Resmî belgelerde yeminli ve profesyonel tercüme onayı gerekmektedir. Aynı zamanda kişisel belgeler de olabilir.

Belge Çevirisi Alanları Nelerdir?

 • Nüfus Cüzdanı Çevirisi
 • Şartname Çevirisi
 • Taahhütname Çevirisi
 • Katalog Çevirisi
 • Transkript Çevirisi
 • Pasaport Çevirisi
 • Vekaletname Çevirisi
 • Mezuniyet Belgesi Çevirisi
 • Diploma Çevirisi

Belge Çevirilerini Günümüz Teknolojisi Nasıl Etkiliyor?

Belge çevirisinin, dijital platformun gelişmesiyle aynı zamanda günümüz pandemisi Koronavirüs nedeniyle internet üzerinde gerçekleşme sayısı oldukça artış gösterdi. Her ne kadar hala yazılı, ıslak kaşeli belge çevirileri önemini korusa da elektronik imzalar sayesinde elektronik belgeler oluşturmak oldukça yaygın. Bu teknoloji sayesinde çoğu insan, zaman ve yer sıkıntısına girmeden kolaylıkla resmî kurumlardaki işlerini halledebiliyor hale geldi. Ayrıca, çevrimiçi yapılan bu belge çevirileri, kayıtlı olan bilgisayar programlarında gerçekleştiği için hata oranı en aza inmiştir. Öte yandan, virüs tüm kurumsal işyerlerini kısıtlama durumunda kaldığı için, tüm işlemler çevrimiçi gerçekleşmek durumunda kaldı. Bu işletmelerin çoğu, müşterileriyle e-posta, ürün kullanım kılavuzları, yazılı blog içeriği gibi yazılı biçimde iletişim kurar.

Belge Çevirisi Türleri

 • Resmî Belgeler
 • Mali Belgeler
 • Ticari Belgeler
 • Akademik Belgeler
 • Yasal Belgeler
 • Teknik Belgeler
 • Tıbbi Belgeler

Belge Çevirileri Neden Önemlidir?

Gelecek nesillere aktarılması bakımından belge çevirileri büyük önem taşır. Özellikle kanıt niteliğinde oldukları için her durumda geri dönüp tekrar bakılabilir. İnsanların, toplum düzenine ve kurallarına uygun şekilde davranış sergilemelerine olanak sağlar. Her alanda belgeye sahip olmak konu ile ilgili güvenilirliği arttırır. Belge çevirileri, insanların aynı zamanda başka uluslarda da hak sahibi olmalarını sağlar. Örneğin, eğitim ya da çalışma hakkı gibi. Öte yandan, pasaport, nüfus cüzdanı veya ev tapusu gibi kişisel belgeler kişinin varlığını da tanımlar.

× İletişim