[njwa_button id="4903"] Akademik Bildiri Çevirisi - Simultane Çeviri Kadrosuyla 360° Dil Hizmetleri
05330534554 [email protected]

Akademik Bildiri Çevirisi Nedir?

Akademik bildiri çevirisi, bilimsel dil ve terimler hakkında derin bilgiye sahip bir çevirmen tarafından sunulan akademik çeviri hizmetidir. Bildiri, bir konuda üretilmiş özgün düşünceleri bilimsel bir dille genellikle uzmanlardan ve konu ile ilgili kişilerden oluşan bir toplantıda sunmak üzere üretilmiş çalışmalardır. Akademik bildiriler bilim dünyasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu bilgilerin sunulduğu toplantılarda bilim dünyasının önde gelenleri bir araya gelir ve birbirlerinin sunumlarını dinlerler. Ayrıca, birbirlerine sorular sorar ve fikir alışverişinde bulunurlar.

Akademik bildirilerdeki dil kullanımı günlük dilden oldukça uzaktır. Bu bilimsel metinlerde bu alana özgü bir terminoloji, cümle yapısı ve kelimeler kullanılır. Ayrıca akademik bildiriler kişisel fikir, duygu ve düşünce içermez. Bu yüzden akademik bildiri çevirisi yaparken bu hususlara çok dikkat edilmelidir.

Akademik Bildiri Çevirisi ve Terim Yönetimi

Akademik bildiri çevirilerinde terimlerin bağlama uygun kullanıldığından emin olunması elzemdir. Bu tür metinlerin formatı gereği bölümlerin hedef dile sırasına uygun ve doğru aktarılması gerekir. Bu sıra şöyledir: başlık, özet, anahtar kelimeler, giriş, metodoloji, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynakça. Çevirmen anlamından emin olmadığı bir şey ile karşılaşırsa akademik bildirinin yazarı ile irtibata geçmelidir. Ayrıca, akademik bildiri çevirisi sürecinde kaynak dili anadili olarak bilen bir editöre danışmak yapılacak hataların minimuma inmesinde yardımcı olacaktır. Genel olarak akademik çevirilerin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Akademik Bildiri Çevirisi Yapacak Bir Çevirmende Bulunması Gereken Vasıflar

Akademik bildiri çevirisi, her anlamda dikkat ve özen gerektiren bir çeviri türüdür. Bu nedenle, bu tür çeviriler yapacak çevirmenlerin çevirilerini yaparken belli kriterleri göz önünde bulundurması şarttır. Bu metinler akademik metinler olduğu için öncelikle akademik alanda bir bilgi birikimi gereklidir. Ancak akademik bildirilerin bilimsel bir içeriğe sahip olduğu unutulmamalıdır. Bu metinler oldukça fazla bilimsel terim barındırır. Bu yüzden çevirmenin bilimsel terminolojiyi iyi bilmesi gerekir ve yapılacak çevirilerde terimleri birebir karşılık verecek şekilde hedef dile aktarabilecek becerisi olmalıdır.

Bu tür metinlerin çevirilerinin hatasız olma zorunluluğu vardır, çünkü hizmet ettikleri amaç sanıldığından büyük olabilir. Örneğin, tıbbi bir metin çevrilirken hata payı olması kesinlikle düşünülemez.

Akademik bildiri çevirisi, bilimsel bir fikri öne sürmek için yazılmış olan bir bildiri metninin bu alanda uzman bir çevirmen tarafından akademik çeviri bağlamında tercüme edilmesidir.

×

Merhaba!

Talebinizi hemen iletin.

× WhatsApp