[njwa_button id="4903"] Vekaletname Tercümesi - Simultane Çeviri Kadrosuyla 360° Dil Hizmetleri
05330534554 [email protected]

Kişinin, kendisi adına işlem yapabilmesi için başka bir kişiyi yetkilendirmesi durumunda verilen vekaletname belgesinin yurtdışında kullanılabilmesi ve geçerliliğini koruyabilmesi için yapılan çeviriye vekaletname tercümesi denir.

Hukuk dili kullanılarak yazılan vekaletnameler, resmî belgelerdir. Noter huzurunda düzenlenen bu belgeler yurtdışında kullanılacağı zaman noter onaylı çeviri veya yeminli çeviri yapılması istenebilir. Çünkü bunlar, doğruluğu resmi olarak onaylanmış çeviri türleridir. Bunların dışında belge için apostil onayı alınması da istenebilir.

Vekaletname Nedir?

Vekaletname, kişinin bizzat fiziksel olarak bulunamayacağı resmi işlemlerde yerine birisini vekil atadığını ve o kişinin, adına işlem yapabileceğini belirten yazılı belgedir. Vekaletnamenin yasalara uygun hazırlanması ve yetkili bir noter tarafından onaylanması gerekir. Vekaletnameler, tam veya kısmi işlem yetkisi verecek şekilde düzenlenebilirler.

Kişi seyahat, iş, hastalık veya başka bir sebeple işleriyle kendisi ilgilenemeyeceği durumlarda başka bir kişiyi vekil tayin eder. Bunlar, gayrimenkul, araç veya taşınabilir varlık alım satımı; banka işlemleri, gümrük işlemleri, miras, takas, istimlak gibi işlemler olabilir. Cezaevindeki tutukluların avukat işlemlerini yapabilmesi için de birine vekalet vermeleri gerekir. Vekaletnameler, bir tanıdığa verilebileceği gibi bir ücret karşılığı avukatlara da verilebilir.

Vekaletname verme sürecinde, iki taraf da kimlik belgeleriyle birlikte notere giderler. Noter huzurunda vekalet beyanında bulunurlar. Bu vekaletin kapsamı detaylı ve açık şekilde tanımlanıp yazıya döküldükten sonra onaylanır ve kullanılır. Vekaletnameyi veren kişi, istediğinde iptal de edilebilir.

Türkiye’deki noterlerde vekaletnameler Türkçe düzenlenir. Dolayısıyla bir vekaletnamenin farklı dilde işlem yapan kurumlarda kullanılabilmesi için vekaletname tercümesine ihtiyaç vardır.

Vekaletname Tercümesinin Özellikleri

Vekaletname tercümesi, bir yeminli çevirmen tarafından noter onaylı çeviri yapılır. Vekaletnameler hukuki belgelerdir. Dolayısıyla vekaletname tercümesi, hukuk çevirisiyle benzer özelliklere ve zorluklara sahiptir.

Hukuk dili, günlük dilden daha karmaşık ve zor bir yapıdadır. Dolayısıyla vekaletname tercümesini, hukuk diline alışkın ve terminolojisine hâkim bir çevirmen yapılmalıdır. İkinci bir kişiyi yetkilendiren bir belge olduğu için çevirisinde herhangi bir hata veya eksiklik olmaması ve titizlikle çevirmesi gerekir. Aksi, kişiyi veya şirketi maddi kayıplara uğratabilir. Aynı şekilde cümleler net ve yoruma kapalı olmalıdır.

Hibrit Çeviri tarifesine uygun olan vekaletname tercümesinde en uygun bütçeyi sunmaya hazırız. Belgenizin fotoğrafını WA üzerinden iletmeniz yeterli!

×

Merhaba!

Talebinizi hemen iletin.

× WhatsApp