05330534554 [email protected]

Prospektüs ya da kullanma talimatı, ilaçların bileşimi, yan etkileri, faydaları vb. ile nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgiler içeren belgelerdir . Bu belgelerin, kaynak dilden hedef dile aktarılmasına prospektüs çevirisi denir. Medikal çevirinin bir alanı olan prospektüs çevirisi, yüksek düzeyde dil becerilerinin yanı sıra, terminoloji bilgisi ve medikal alanında bilgi gerektirir. Prospektüsler, tıbbi terimlerin yanı sıra farmakolojik terimler de içermektedir. Prospektüsler doktor, hasta ve ilacı kullanacak kişileri bilgilendirme amacıyla yazılır. Dolayısıyla, çeviride yapılan bir hatta ciddi sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden, prospektüs çevirisi alanında uzman çevirmenler tarafından yapılmalıdır.

Prospektüs Çevirisi ve Önemi

Bilgilendirme amaçlı yazılan prospektüslerin, insan sağlığını geri kazandırmadaki payı yadsınamaz bir gerçektir. Bilim ve teknolojinin gelişimi tıp alanına da yansımış ve yeni terimler ortaya çıkmıştır. Bu yüzden, tıp terminolojisi ve farmakolojik terimler konusunda yetkin olmanın yanı sıra medikal sektörüne hâkim ve gelişmeleri takip eden uzman çevirmenlerle çalışmak prospektüs çevirisinde oldukça önemlidir.

Prospektüs çevirisinde yapılacak bir hata insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca ilacın dağıtımı veya üretiminden ve hukuki açıdan sorumlu olan ilaç şirketleri de bu anlamda olumsuz etkilenebilir. Bunun gibi ciddi sorunlar yaratacak hataların önüne geçilmesi için çevirmen tarafından çevrilen metnin editör tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Prospektüs Çevirisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Prospektüs çevirisi, hayati bir önem taşıdığından bu süreç titizlikle ve dikkatlice yapılmalıdır. Öyle ki, çevirmenlerin dikkat etmesi gereken birçok unsur vardır. Prospektüsler bilgilendirme amacıyla yazılır. Bu yüzden prospektüs çevirisinde iletilen bilginin niteliğini korumak gerekir. Hedef dilde bilgi açık ve net bir şekilde anlaşılmalıdır. Bunu sağlamak için çevirmen gerektiğinde açıklamalara başvurabilir. Ancak bu noktada, çevirmen yorum katmamalıdır.

Tıp çevirileri genelde medikal sektöre hâkim kişiler için yazılsa da prospektüslerin meslekten olmayan dolayısıyla tıp diline hâkim olmayan kişilere yönelik yazıldığı unutulmamalıdır. Çevirmenler, prospektüs çevirisi yaparken terimlerin karşılığı olarak daha anlaşılabilir ve kolay kelimeler kullanmalıdır. Örneğin, İngilizce “respiratory distress” teriminin karşılığı tıp dilinde “dispne”dir. Ancak bu şekilde çevrildiğinde hedef kitle için bir anlam ifade etmeyecektir. Dolayısıyla, bu terimin hedef kitle için açıklayıcı olması adına “nefes darlığı” karşılığını kullanmak gerekir.

Prospektüs çevirisinde yapılacak bir hata insan sağlığı üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağından prospektüs çevirisinin profesyonel çevirmenler tarafından yapılması gerekir.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp