05330534554 [email protected]

Medya, kitlelerle iletişim kurmayı sağlayan geleneksel ve yeni nesil iletişim araçlarına verilen ad olarak tanımlanabilir. Küreselleşmeyle birlikte teknolojinin de gelişmesiyle medya kavramı da değişmiş ve medya neredeyse internete eş değer bir kavram haline gelmiştir.   Medya içerikleri bilgilendirme, eğlence ve tanıtım amaçlı olarak üç ana kategoriye ayrılır. Öyle ki medya içerikleri, haber yazılarından tanıtım videolarına kadar geniş bir alanı kapsar. Bu içeriklerin çevrilme işlemine medya çevirisi denir. Pazarlama çevirisi, reklam çevirisi ve basın bülteni çevirisi gibi çeviri türleri de medya çevirisinin alt başlıklarında yer alır.

Medya Çevirisi ve Başvurulan Stratejiler

Daha önce de bahsettiğimiz gibi medya içerikleri çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Dolayısı bu içeriklerin çevrilmesi sürecinde metin içeriklerine uygun stratejiler geliştirilmeli ve sonrasında bu stratejilere uygun olarak çeviri yapılmalıdır.

Daha da açıklamak gerekirse, haber metinlerinin yazılış amacı bir olay veya olguyla ilgili bilgi vermektir. Haber dili sade, anlaşılabilir ve açıklayıcıdır. Dolayısıyla yapılacak çeviri de haber dilinin bu özelliklerini karşılamalıdır. Öte yandan haber yazılarında siyasi nedenlerden dolayı bazı kısıtlamalar konulabilir. Haber metnini çevirecek bir çevirmenin, bunlara dikkat etmesi gerekir.

Haber metinlerinin çevirisinde yukarıda kısaca değindiğimiz bazı etmenlere dikkat edilmesi gerekirken medya çevirisinin bir alt başlığı olarak sayılabilecek pazarlama metinlerinin çevirisinde durum daha farklıdır. Pazarlama metinleri, işletmelerin tüketicileri harekete geçirmek amacıyla ürettikleri içeriklerdir. Dolayısıyla pazarlama metinlerinin çevirisinde çevirmenler, hedef dili ve kültürü çok iyi bilmeli ve içeriği onlara göre uyarlamalıdır. Bu da çevirmenlere bazı durumlarda daha özgür alan sağlayabilir. Şöyle ki pazarlama metinleri için çevirmenlerin transkreasyon (yaratıcı çeviri) yapmaları şaşılacak bir durum değilken bilgi amaçlı yazılan haber metinlerinde bu yönteme çok fazla başvurulmaz.

Medya Çevirisinde Çevirmenin Önemi

İyi bir çevirmen, çevirisini yaptığı her iki dilin de kültürüne, inancına ve değerlerine aşina olmalıdır. Yoksa ciddi çeviri hataları meydana gelebilir. Bu hem çevirmen hem de çevirinin yapıldığı marka, işletme veya müşteri için hiç de iyi olmayabilir.

İnternet kullanımının artması bilgi paylaşımının çok hızlı gerçekleşmesini sağladı. Dolayısıyla medya çevirisinde yapılan bir hatanın sonucunda markalar veya işletmeler geri dönüşü olmayan ağır darbeler alabilirler. Bu yüzden hedef kültürü ve dili çok iyi bilen alanında uzman çevirmenlerle çalışmak medya içeriklerinin çevirisinde oldukça önemlidir.

Medya içerikleri çok farklı amaçlara hizmet edebilir. Bu yüzden medya çevirisinde stratejiler bu içerikleri göre geliştirilip uygulanmalıdır.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp