05330534554 [email protected]

Konferans Çevirmeni Kimdir?

Konferans çevirmeni, farklı dile mensup insanların söylediklerini hedef dile tercüme etme işini konferans ortamında yapan tercümandır. Simültane çevirinin bir kolu olan konferans çevirisi, ardıl ve yazılı çeviriye göre daha fazla dil hakimiyeti ve tecrübe gerektirir.

Konferans Çevirmeninin Özellikleri Nelerdir?

  1. Konferans çevirmeninin en önemli özelliği tercüme yapacağı kaynak ve hedef dile hakim olmasıdır. Kaynak dildeki deyim, atasözü ve imaların hedef dil dinleyicileri tarafından anlaşılabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olması gerekir.
  2. Konferans çevirmeni kültürler arası geçişi de sağlamakla yükümlü olduğundan kültür edincinin de olması gerekmektedir.
  3. En önemli özelliklerden bir başkası ise konferansların mahremiyetine özen göstermek ve güvenilir olmaktır. Konferanslarda alınan kararlar ve görüşülen konular noktasında açıklama yapılmaması esastır.
  4. Konferans çevirmeni kendisine sağlanan teknik ekipmanı etkin bir şekilde kullanabilecek donanıma sahip olmalıdır. Teknik ekipmanın kullanılamaması konferansın kalitesini düşürür.
  5. Konferans çevirmenlerinin öğrenmeye ve araştırmaya açık olması, diksiyonunun düzgün olması ve iletişim becerisinin yüksek olması gerekir.

Nasıl Konferans Çevirmeni Olunur?

Üniversitelerin 4 yıllık mütercim-tercümanlık ya da çeviribilim bölümlerinden mezun, meslek yüksekokullarını 2 yıllık çeviri bölümlerinden mezun, veya kaynak dil ve hedef dil hakimiyeti yüksek, çeviri edinci sahibi bireyler konferans çevirmeni olabilir. Aynı zamanda sertifika programları ile de konferans çevirmenliği eğitimi verilebilmektedir. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri ile konferans çevirmenliği eğitimi veren kurumlar çeşitli sınavlar ile alım yapmakta ve adayları belirlemektedir.

Konferans Çevirmeni Nasıl Çalışır?

Konferans çevirisi, simultane çeviri hizmeti gerektiren tercüme türüdür. Gerçek zamanlı olması ve önceden herhangi bir hazırlığın pek mümkün olmadığı konferans çevirisi profesyonel tercüme hizmeti sunan tercüme büroları tarafından 2 tercüman ataması ile yapılmaktadır. Bunun sebebi bir çevirmenin en fazla 40 dakika işe odaklanması sağlıklıdır ve çevirinin etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi için konferans çevirilerinde 2 tercüman bulunur. Bu bir sektör kuralıdır.

Konferans Çevirisinin Önemi Nedir?

Ülkeler arası etkileşimlerin artması ile birlikte dünya çapında ve ülkeler arasında diplomatik, siyasi, ilmi ve birçok alanda konferanslar yapılmaya başlamıştır. Konferans tercümesinin kullanım alanları spor faaliyetleri, diplomasi görüşmeleri, tıp konferansları gibi resmiyet ve ciddiyet gerektiren alanlar olması sebebiyle, hata kabul etmeyen çeviri türlerinin başında gelmektedir. Konferans çevirisi kültürel etkileşimde önemli bir yere sahiptir.

Konferans tercümanı aynı dili konuşmayan, farklı kültürlere mensup insanların konferans ortamı içinde iletişim kurmalarını sağlar.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp