05330534554 [email protected]

İtalyanca tercüme, dünya üzerinde yaklaşık 85 milyon kişi tarafından konuşulan İtalyanca dilinin anlam kaybetmeden tercüme yapılması işidir. İtalyanca Hint-Avrupa dil ailesinin bir üyesidir. İtalya, San Marino ve Vatikan Şehir Devletinin ana dili olarak kullanılır. Aynı zamanda İsviçre, Fransa, Slovenya ve Hırvatistan ülkelerinde de daha az olmasına rağmen konuşan insanlar bulunabilir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının resmi dillerinden biri olması ve Avrupa Konseyinde kullanılması nedenleriyle Avrupa’da önemli bir yeri vardır. Papalık makamında da resmi işler için kullanılan dildir. Müzik terminolojisinde ve operada kullanılması nedenleriyle müziğin dili olarak bilinir. Dilin bu kadar çok yerde kullanılması nedeniyle, İtalyanca tercüme ihtiyacı fazla olacaktır.

İtalyancanın Özellikleri 

İtalyanca kelimelerin yazılışları ve okunuşları neredeyse aynıdır. Dilimiz ile bu özelliği paylaşması nedeniyle Türkçe konuşan bir kişi için öğrenmesi daha kolay olacaktır. Ancak c ve g gibi harflerin belirli yerlerde farklı sesler üretebilmeleri nedeniyle okunuş ve yazılış tamamen aynı denemez. Alfabesinde 5’i ünlü 21 harf vardır. Bu 21 harfin dışında belirli kelimelerde kullanılan ama alfabeye dahil edilmeyen 5 harf bulunur. Bu harfler J, K, W, X, ve Ydir. İtalyanca tercüme yapmak isteyen bir tercümanın bu dilin özelliklerini çok iyi bilmesi yararına olacaktır.

İtalyancanın Tarihi

İtalyanca, 5. Yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun düşüşüyle birlikte bir dil haline gelmeye başladı. Latincenin kullanımının birçok ülkede kültürel açıdan baskın bir dil olması İtalyanca’ya olan geçişi kolaylaştırdı. 1300’lü yılların en önemli üç şairleri olan Alighieri, Boccaccio ve Petrarch tarafından kullanılan Tuscan lehçesi, modern İtalyancanın temeli olarak düşünülebilir. Ancak ülkenin uzun yıllar boyunca birkaç eyalete bölünmesi nedeniyle farklı bölgelerde konuşulan lehçeler yıllar boyunca farklı olmuşlardır. Bu lehçeler kendi bölgelerinin ana dili olarak kabul edilebilecek bir seviyeye bile gelmişlerdir. Lehçeler ve onların tarihi, İtalyanca tercüme yapılırken bilinmesi yararlı konulardan biridir.

İtalyanca Tercüme

Neredeyse her İtalyan genç günlük hayatlarında standart İtalyancayı konuşur. Ancak bu gençlerin birçoğu gerektiğinde kendi bölgelerinin lehçelerini konuşmaya başlayabilirler. İtalya eyaletlere bölünmüş iken ortaya çıkan lehçeler kendi bölgelerinde bile değişiklik gösterebilirler. Aynı zamanda lehçelerin ekonomik sınıfı düşük olan insanlar tarafından kullanıldığı düşünülmüştür.

İtalyanca tercüme için doğru kurum Lingopia! Bizimle hemen iletişime geçin.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp