[njwa_button id="4903"] Faaliyet Raporu Çevirisi - Simultane Çeviri Kadrosuyla 360° Dil Hizmetleri
05330534554 [email protected]

Faaliyet raporu çevirisi, şirketlerin bir önceki yıldaki ticari, mali ve iktisadi performansını özetleyip kısa ve uzun vadeli hedeflerini ortaya koyan ve mevzuat gereği hazırlamakla yükümlü oldukları raporlara ilişkin çeviri hizmetidir. Ticari hayat açısından önemli olup binlerce okura hitap eden faaliyet raporları için profesyonel bir çeviri süreci planlanmalıdır.

Faaliyet Raporu Nedir?

Hisseleri borsada işlem gören şirketler her mali yıl sonunda kar-zarar durumları, ekonomik performansları ve yatırımları hakkında faaliyet raporları aracılığıyla bilgi sunar. Anonim şirketlerde idari meclis tarafından hazırlanan bu rapor elektronik ortamda ve basılı olarak yayınlanır ve şirketlerin hissedarlarına ve yatırımcılarına gönderilir. Faaliyet raporları kurumsal ilişkiler, yatırımcı ilişkileri ve finans departmanları açısından yılları kapsayan emeklerinin sonuçlarını da gösteren önemli belgelerdir. Şirketlerin ekonomi, sektörel büyüme ve kendi performansları hakkında projeksiyonlar sunan faaliyet raporları, kurum imajının aktarımı açısından da önemlidir. SPK mevzuatı gereği faaliyet raporu hazırlama yükümlülüğü olan şirketler her yıl bu değerli belgeleri İngilizceye çevirtirler. Bu raporların önemi düşünüldüğünde faaliyet raporu çevirilerinin titiz bir planlamayla yönetilmesi açıktır.

Faaliyet Raporu Çevirisi ve Çeviri Ekibi

Faaliyet raporu çevirisi açısından en önemli husus markanın değerlerine, misyonuna ve vizyonuna uygun sözcükleri seçen bir çeviri ve editör ekibi oluşturmaktır. Böyle bir projede çalışan çeviri ekibinin, hem iş dünyasının, hem de birçok sektörün diline ve terimlerine hakim olması diğer önemli bir husustur. Bu yüzden, iyi bir çeviri ajansı aynı konuda çeviri yapan ikame tercümanlar bulundurur ve editör ekibini sabit tutar. Bunun için de doğru çevirmenin dışında, kıdemli bir editör ve bu iki oyuncu değişse bile müşteri içeriğinin takip edildiği bir çeviri yönetim sistemine ihtiyaç vardır.

Faaliyet Raporu Çevirisi ve Stil Kılavuzu

Faaliyet raporu çevirisi yapılırken mutlaka bir stil kılavuzu kullanılmalıdır. Bir stil kılavuzu, şirketinizin içeriklerinde kullanılacak dilbilgisi kurallar, üslup ve görselleri şirket genelinde standart bir hale getiren belgelerdir. Bu belgeler, özgün belge kadar çeviri açısından da önemlidir. Çeviri hizmet tedarikçiniz, stil kılavuzu kullanmadığı takdirde çeviride hatalar ve tutarsızlıklar görülecek ve çeviri kalitesi düşecektir. Çeviri ekibinin stil kılavuzları kapsamında gereksiz sözcük kullanımından sakınması ve kısa, net ve akıcı cümleler kurması raporun güçlü bir ifadeyle aktarılması açısından faydalı olacaktır.

Faaliyet Raporu Çevirisi ve Terim Yönetimi

Şirket ve kurumsal markasını tanıyan çeviri ekibi dışında kullanılan terimler de tutarlılık göstermelidir (örn. bir faaliyet raporunda veya takip eden raporlarda Deputy Manager veya Assistant Manager ifadelerinin tutarsız şekilde kullanılması bir imaj sorununu beraberinde getirir). Bu belgelerde kavram hataları binlerce kullanıcıya ulaşacağından terim yönetimi büyük önem taşır. İlgili çeviri yönetim sistemi faaliyet raporlarının çevirisinde kullanılacak terimlerin müşteri tercihlerine göre kaydedilmesini de sağlar.

Faaliyet Raporu Çevirisi ve Transkreasyon (Yaratıcı Çeviri)

Lokalizasyon hizmetlerinde sıkça başvurulan Yaratıcı Çeviri hizmeti bu tür belgeler için de talep edilebilir. Yaratıcı Çeviri, bir metnin çevirisinin ötesinde diğer kültür ve dille uyumunun anadil editörü (örn. İngiliz, Amerikalı, Arap) vasıtasıyla kontrolünü kapsar. Bu yüzden faaliyet raporu çevirilerinde içeriğin yerleşimi, vurgulanması ve kullanılan tonla ilgili farklı seçeneklere açık bir kurumsal müşteri, b anadil çeviri sürecinde bir anadil editörü atanmasını talep edebilir. Lingopia, kurumsal iletişim art alanına sahip anadil editörleriyle işbirliği yapar.

Anadil editörlerinin en çok vurguladığı konu gereksiz tekrarların, uzun ve bağlantısız ifadelerin elenmesidir. Profesyonel Çeviri hizmetinde çevirmen+kıdemli editör, bu sorunları sadece müşteriye not uygulamasıyla vurgulayıp içeriğe müdahale etmezken anadil editörü tüm inisiyatifin kendisinde olduğunu bilir ve çeviriyi yeniden şekillendirip son kontrol için tekrar kıdemli editöre gönderir. Profesyonel çeviri hizmetiyle en doğru çevirinin yanında en güzel çeviriye ulaşmayı hedefleyen kurumsal müşterilerimize, uygun bir ek bütçeyle Yaratıcı Çeviri hizmeti de sunuyoruz.

Özetle, Profesyonel Çeviri tarifesiyle sunduğumuz Faaliyet Raporu çevirilerinin olmazsa olmaz bileşenleri şunlardır:

  • Stil kılavuzu (tarih, para birimi, vs. yazımlar müşteriyle teyit edilir)
  • Terim listesi (müşteriye özgü terim listesi müşteriyle teyit edilir)
  • Müşteriye özgü çeviri hafızası
  • 5+ yıl deneyime sahip çevirmenler
  • Alan uzmanlığına sahip kıdemli editör
  • Mizanpaj ve grafik çalışmaları (proje kapsamında ek ücret karşılığında sunulur)
  • Anadil editörü kontrolü ve yaratıcı yazarlık (ek ücret karşılığında sunulur)
  • Yayına hazır faaliyet raporu çevirisinin son kontrolü
×

Merhaba!

Talebinizi hemen iletin.

× WhatsApp