[njwa_button id="4903"] Çince Çeviri ve Çince Tercüme - Simultane Çeviri Kadrosuyla 360° Dil Hizmetleri
05330534554 [email protected]

Lingopia, alanında uzmanlık sahibi tercümanlarla yüksek kaliteli Çince çeviri hizmetleri sunuyor.

Dünya üzerinde Çince konuşan insan sayısı İngilizceden bile fazladır. Çince tamamen ayrı birer dil olarak kabul edilebilecek birçok farklı dillerden oluşan bir dildir. Bu yüzden Çinceyi bir dil değil, bir dil ailesi olarak kabul etmek daha doğrudur. Mandarin Çincesi, yaklaşık 850.000.000 konuşanı ile öne çıkan lehçedir.

Çince dünyanın en çok konuşulan dilidir. Dünya nüfusunun yaklaşık altıda biri Çince konuşmaktadır. Ayrıca Çin’in Dünya sanayisinde ve ekonomisinde önemli bir noktaya gelmesi Çinceyi değerli bir ticaret dili haline getirmiştir. Bu etkenler Çince çeviri hizmetinin değer kazanmasına sebep olmuştur. Günümüzde Çince çeviri işinde ürün katalogları, teknik şartnameler, kalite yönergeleri, sertifikasyonlar, kullanım kılavuzları ve teknik uzmanlık gerektiren metinler vb. en çok çevrilen metinlerdir.

Çince Çeviri Talep Edilen Alanlar

Çince çeviri otomotiv, elektrik, elektronik, hukuk, tıp, ticaret gibi sektörlerde büyük öneme sahiptir ve bu hizmetin bu sektörlerin gerektirdiği terminolojilerini bilen bir uzman tarafından sunulması ortaya daha kaliteli çeviriler çıkmasında büyük rol oynayacaktır.  Ülkemizde Çince çeviri yapabilen kişi sayısı daha az olduğu için Çince çeviri hizmeti diğer dillere nazaran daha pahalıdır.

Çincede kelimeler şekillerden oluşur ve her bir şeklin kendi başına bir anlamı bulunmaktadır. Çincede yaklaşık 56.000 şekil bulunur. Bu kadar fazla şekli bilmenin çok zor olduğunu göz önünde tutan Çin Halk Cumhuriyeti en çok kullanılan şekilleri sadeleştirmiş ve bu sayede geleneksel ve yalınlaştırılmış Çince ortaya çıkmıştır. Çince çeviri hizmeti sunacak bir çevirmenin en çok kullanılan şekilleri çok iyi bilmesi gerekir. Ayrıca Çin kültürünü iyi tanıması ve çeviriyi yaparken bu kültürü koruması da büyük önem taşır.

Çincenin Dil Özellikleri

Çince, dünyadaki en eski birkaç yazı dilinden biri ve Proto-Çin-Tibet kökenli bir dil ailesi olan Çin-Tibet dil ailesinin bir parçasıdır. 1950’lerde, basitleştirilmiş bir Çince formu geliştirilmiştir. Bugün, bu sistem Çin anakarasında, geleneksel versiyon ise Hong Kong, Tayvan ve Makao’da kullanılmaya devam ediyor. Dilbilgisi sistemleri ve telaffuzları önemli ölçüde farklılık gösterse de, Çince karakterler Japoncada da karşımıza çıkar.

Ana dili Çince olan 1,3 milyar kişi (yani dünya nüfusunun yaklaşık %15’i) Çince’nin bir lehçesini konuşmaktadır.
Yazılı eserleri 3000 yıl öncesine dayanan Çince 20.000’den fazla farklı karakterden oluşur.
Çince, Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca ile birlikte Birleşmiş Milletler’in altı resmi dilinden biridir.
Çin dilinin yedi ana lehçe grubu ve bunların da kendi varyasyonları vardır. Mandarin altındaki lehçeler nüfusun yüzde 71,5’i tarafından konuşulmaktadır.

Çince ve lehçeleri

Farklı dilleri konuşan kişiler genellikle Çince’yi tek bir dil olarak tanımlasa da, aslında kendi başına bir dil ailesi olarak düşünülmesi daha doğrudur. Dilbilimciler, kaç çeşit Çince olduğu konusunda hemfikir değiller, ancak genellikle 7 ile 13 arasında olduğu kabul ediliyor.

Yaklaşık 960 milyon konuşmacı ile Mandarin en yaygın konuşulan lehçedir. Mandarin, Pekin lehçesine dayanır ve en çok Çin’in kuzeyi ile güney batısında konuşulur. Standart Çince olarak da bilinen Mandarin Çin ve Tayvan’ın resmi devlet dili, Singapur’un ise resmi dillerinden biridir. Tahminlere göre, Çin vatandaşlarının yaklaşık yüzde 70’i şu anda Mandarin’yi birinci veya ikinci dil olarak konuşuyor. Ulusal bir eğitim hamlesiyle, tüm Çin’in “temel” bir Mandarin seviyesine ulaşması amaçlanmaktadır.

Wu veya Şangayca, Çin dilinin Mandarin’den sonraki önemli diğer lehçesidir. Şangay, Suzhou, Ningbo ve Wuxi gibi yerlerde konuşulan bir grup bölgesel lehçeden oluşur ve kabaca 70 milyon konuşmacıya sahiptir. 60 milyon konuşmacısı ile Kanton Çincesi, Çin’deki ana lehçelerden bir diğeridir ve esas olarak güneydoğu Çin’de (tarihsel olarak Kanton olarak bilinen bir bölge) ve çok sayıda Çinli göçmen ve gurbetçiler tarafından konuşulur. Kantonca ve Mandarin bazı kelimeleri paylaşmasına rağmen farklı dilbilgisi, sözlük ve telaffuz sistemleri nedeniyle anlaşılmaları zordur.

Çincede karakterler yan yana gelerek kelimeyi oluşturmazlar. Bunun yerine kelimeler şekillerden oluşur ve bu şekillerin kendine has anlamları vardır. Çincede bulunan 56.000 şekli öğrenmek neredeyse imkansız olduğu için bu şekiller kolaylaştırılmıştır. Çince bir gazete okuyabilmek için en az 3.000 kelime öğrenilmelidir ve iyi bir eğitim almış bir Çince okuyucu 5.000 ila 7.000 kelime bilir.

Özenle sunulması gereken ve kapsamlı bir eğitim gerektiren Çince çeviri hizmetleri için ülkemizde müşteri farkındalığının artması önemlidir.

Çince Çeviri Sürecinde Detaylar

Hatalı Çince çevirilerin çeşitli alanlarda ciddi yansımaları olabilir. İş dünyasında, bir sözleşmedeki yanlış tercüme taraflar arasında yanlış anlamalara yol açarak mali kayıplara neden olabilir. Örneğin, ödeme koşullarına ilişkin yanlış çevrilmiş bir madde, ödeme işlemlerinde gecikmelere veya anlaşmazlıklara neden olabilir. Benzer şekilde, diplomaside, bir hükümet yetkilisinin kötü tercüme edilmiş bir beyanı uluslar arasındaki ilişkileri gerginleştirebilir. Yanlış tercüme edilen bir diplomatik mesaj agresif veya saldırganca olarak algılanabilir ve gerilimi gereksiz yere tırmandırabilir.

Batılı bir şirket ile Çinli bir üretici arasındaki bir iş sözleşmesinde, “net 30 gün” (fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi gereken ödemeye atıfta bulunur) terimi Çinceye “30天净额” (30 tiān jìng’é) yerine “30 gün temiz” olarak yorumlanabilecek “净30天” (jìng 30 tiān) şekilde yanlış çevrilebilir, bu da ödeme koşulları konusunda karışıklığa ve ödeme işlemlerinde olası gecikmelere yol açabilir.

Diplomatik Açıklama: Batılı bir hükümet tarafından toprak anlaşmazlıkları ile ilgili olarak yayınlanan diplomatik bir açıklama Çinceye yanlış tercüme edilebilir ve yanlışlıkla amaçlanandan daha güçlü imalara sahip bir terim kullanılabilir. Örneğin, “toprak talebi” yanlışlıkla “领土要求” (lǐngtǔ yāoqiú) yerine “领土主张” (lǐngtǔ zhǔzhāng) olarak çevrilebilir ve Çinli yetkililer ve vatandaşlar nezdinde gerilime yol açabilir.

Nitelikli Çince hizmetleri için bize ulaşın!

×

Merhaba!

Talebinizi hemen iletin.

× WhatsApp