05330534554 [email protected]

Çeviri Kalitesi Nasıl Değerlendirilir?

Çevirinin kalitesini değerlendirmek zordur. Hızlı bir Google aramasının da ortaya koyacağı gibi, tüm çeviri şirketleri en iyi kaliteyi sunduklarını iddia eder. Ama ilgili dili konuşmuyorsanız bunu nasıl anlayabilirsiniz? Dilin öznel yapısı, çeviri kalitesini hesaplamayı daha da zorlayıcı hale getiriyor. İnsanların basitçe bazı şeylerin nasıl ifade edildiğiyle ilgili farklı fikirleri vardır.

Peki bir çeviri şirketinin yüksek kalitede iş teslim edip etmediğini nasıl anlarsınız? Bu makalede, bir çevirinin iyi olup olmadığını belirlemek için kullanabileceğiniz bazı açık ve objektif kriterler sunuyoruz.

Yüksek kaliteli çeviri nasıl belirlenir?

İyi çeviri, anlamın bir dilden (kaynak) diğer bir dile (hedef) doğru aktarımını gerektirir. Kültürel ve bölgesel farklılıkları göz önünde bulundururken orijinal tonu ve amacı iletmeli.

 Yüksek kaliteli çeviri:

– Asıl anlamı hedef kitleye hem okunaklı hem de anlaşılır bir şekilde etkilice iletmeli.

– Tüm gramer kurallarına uymalı ve satır sonu, noktalama işaretlenin kullanımı, hizalama ve büyük-küçük harf kullanım kurallarına uymalı.

– Uygun adres, tarih ve ölçü birimi düzenleri kullanmalı.

– Uygun ve tutarlı terminoloji kullanmalı; eğer bir sözlükten faydalanılıyorsa çeviri, sözlükte belirtilen tüm terminolojiye uymalı.

– Kaynak materyalin sitilini yansıtmalı.

– Dilin güncel uygun kullanımına bağlı kalmalı ve hedef kitle için uygun kaydı kullanmalı.

– Tüm müşteri koşullarını sağlamalı.

– Herhangi bir kültürel faktörü göz önünde bulundurmalı.

Nihayetinde, bir çeviri hedef dilde yazılmış gibi okunmalı. İyi bir çeviri, ana içeriğe bilgi EKLEMEMELİ ya da orijinalin stilini, tonunu veya anlamını hiçbir şekilde DEĞİŞTİRMEMELİ.

Pazarlama ve reklamcılıkla ilgilenirken bir istisna geçerlidir. Web metni, reklamcılık ve yaratıcı konseptler her zaman bir kültürden diğerine doğrudan çevrilmez. Bu tür içerikler sıklıkla, fikirlerin ve konseptlerin hedef dile adaptasyonunu gerektiren yaratıcı uyarlamaya ihtiyaç duyar. Bazen mesajın etki yaratması için orijinal içerikte önemli değişiklikler yapmak gerekir. Sonuç çoğunlukla, yeni geliştirilmiş içerik, çevrilmiş içerik ve yeniden yaratılmış içeriğin birleşimidir.

yüksek kaliteli çeviri için ideal süreç

Bir şirketin yüksek kaliteli iş üreteceğine nasıl anlayabilirsiniz?

Elbette, dilbilimcinin yeteneği çeviri kalitesine katkı sağlayacaktır. Bir dil hizmeti sağlayıcısı, ana dili hedef dil olan ve hedef dilin konuşulduğu konumda yaşayan çevirmen ve editörler kullanmalı. Belirli bir bölgede oturan bir kişi, modern kullanımı en iyi şekilde anlayacaktır. Bir çevirmen ayrıca, çevirdiği konu üzerindeki uzmanlığını kanıtlamış olmalıdır. Örneğin, hukuk geçmişi olan bir dilbilimci bir müze için sergi didaktiğini çevirmek için uygun olmayabilir.

Ancak çevirmenler yapbozun sadece bir parçası. Bir şirket, güvenilir bir şekilde yüksek kaliteli çeviri üretmek için, başarılı olduğu kanıtlanmış süreçleri tutarlı bir şekilde takip etmelidir.

Çeviri süreci, kaliteyi iki ve üç kere kontrol eden adımları içerir.

– Metin ilk dilbilimci tarafından çevrildikten sonra düzenlemek için aynı derecede nitelikli ikinci bir dilbilimciye gönderilir.

– Editör, metnin hatasız olduğundan ve kaynak metnin sitil ve amacını ilettiğinden emin olmak için çeviriyi kaynak metinle kıyaslar.

– Orijinal çevirmen değişiklikleri gözden geçirir, bunları metne dahil eder ve çeviriyi sonlandırır.

– Son olarak, işin tüm müşteri koşullarını sağladığından emin olmak için son bir kalite güvencesi yürütülür.

Çalışma üzerinde birden fazla gözün bulunması, kalite standartlarının korunmasını sağlayarak denetim ve dengeyi sağlar.

bir çeviri projesine doğru şekilde başlamak

Büyük dilbilimcilerin ve sıkı süreçlerin ötesinde sonucu etkileyen ek faktörler bulunur.

Kaynak metnin kalitesi çevirinin kalitesini de etkiler. Metin net, kısa ve öz bir dille yazıldığında yanlış yorumlamak için daha az yer olur. Doğru yazım, gramer ve noktalama için uygun redaksiyon, hataların çeviriye girmemesini sağlamaya yardımcı olur.

Dilbilimcilere sitil kılavuzu, referans malzemesi de dahil mevcut kaynaklar sağlanmalı. Terim veri tabanı, terim hafızası veya veri sözlüğü de denen terimler sözlüğü, çeviri projeleri arasındaki tutarlığı geliştiren bir araçtır. Bu, şirketin kaynak dildeki ana terminolojisi ve hedef dildeki onaylanmış çevirilerin bir derlemesidir. Bu, terimlerin her seferinde doğru ve tutarlı bir şekilde kullandığında emin olmak için çevirmenlere yardımcı olur. Tutarlı bir sitil, kelime hazinesi ve ifadeyi devam ettirmek için öncesinde terimler sözlüğü oluşturmak iyi bir uygulamadır.

çeviri sonrası inceleme kaliteyi ölçmek için nasıl kullanılabilir?

Kurum içi bir eleştirmen tarafından yapılan bir çeviri sonrası incelemenin çeviri kalitesini hesaplamanın iyi bir yöntemi olduğunu varsaymak kolaydır. Bu varsayım, eleştirmenin gerçek dilbilimsel sorunları açığa çıkardığı durumlarda doğru olabilir. Ancak, çoğu inceleme sürecinin bütünlüğüne bağlıdır.

Her şeyden önce, çeviri sonrası incelemenin başarısı, eleştirmenin aradığı özelliklere ve onların en iyi uygulamalara ne kadar yakından bağlı olduklarına bağlıdır. Nitelikli ve bilgi sahibi bir eleştirmen hem şirketi hem de içeriği iyi bilmeli ve hem kaynak hem de hedef dilde yüksek seviyede bir yeterliliğe sahip olmalı. Eleştirmenin rolü, sektörel terminolojinin doğru kullanımını ve şirketin marka standartlarının doğru iletişimini sağlamaktır. Eleştirmenin biçimsel ve tercihli değişiklikler yapması doğru bir uygulama değildir.

Çeviri kalitesini hesaplarken hatalar ve tercihi değişimlerin arasındaki farkı ayırt edin. Çevirmenler, şirketin üslubunu ve sesini anlamalarına yardımcı olmak için hedef kitlenin yanı sıra kendilerine verilen bağlamsal materyallere göre bilinçli kararlar alacaklar. Ama bireylerin kelime ve ifade seçimlerinde farklı tercihleri vardır. Bu nedenle, çeviri inceleme sürecinde öne sürülen öneriler hataların göstergesi olmayabilir. Aynısı, marka dilini geliştiren düzenlemeler için de geçerlidir. Bu tür değişiklikler şirketin mesajını belirlerken çok değerli olabilir ancak bunlar çeviri kalitesini yegâne göstergesi olarak kullanılmamalı.

resmin tamamına odaklanmak

Kalite, yukarıda özetlenen faktörlerle sınırlı değildir. İyi bir çeviri istenilen bir hedefi karşılayan çeviridir ve iyi bir çeviri şirketi o hedefi elde etmek için müşterileriyle çalışanlardır. Örneğin, bir çeviri sadece bilgilendirme amacıyla kullanılıyorsa ve zaman çok önemliyse, üç aşamalı kalite güvence süreci için gereken para ve zaman bir anlam ifade etmeyebilir.

Eriksan’nın çeviri projesinin başarısını ölçmek için kullandığı bazı kriterler şunları içerir:

– Net bir zaman çizelgesi temin edildi ve ona bağlı kalındı mı?

– Materyaller üzerinde anlaşmaya varılan formatta mı teslim edildi?

– Süreç başında itibaren net bir şekilde açıklandı mı?

– Ekip, sorulara duyarlı mıydı ve bunları iyice ele aldılar mı?

– Ekip, meydana gelen herhangi bir sorun veya değişiklik konusunda esnek miydi?

İyi müşteri hizmeti çeviri kalitesiyle karıştırmamalıdır ancak genel memnuniyeti değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür. 

güvenilir, yüksek kaliteli sonuçlar

Çeviri kalitesini değerlendirme görevi her zaman kolay değildir ancak yukarıdaki kılavuzlar çevirinin doğru standartları karşılayıp karşılamadığıyla ilgili bir takım güzel kriter sağlar. En iyi uygulamalar bağlı kalan, sıkı bir süreci takip eden ve iyi iletişim hatları sağlayan bir çeviri şirketiyle çalışarak sorunsuz bir süreç ve güvenilir, yüksek kaliteli sonuçlar bekleyebilirsiniz.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp