05330534554 [email protected]

Bulgarca Tercüme Nedir?

Bulgarca tercüme, dünya nüfusuna oranla az kişi tarafından konuşulan bir dil olan Bulgarca için sunulan tercüme hizmetidir. Bulgarca, günümüzde 6-7 milyonu Bulgaristan’da yaşayanlar olmak üzere yaklaşık 12 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Bulgaristan haricinde Bulgarca konuşulan ülkelere örnek olarak Yunanistan, Sırbistan, Macaristan, Moldova, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Türkiye ve Bulgar azınlıkların olduğu Avrupa ülkeleri, Kanada, ABD ve Avustralya verilebilir. Bulgarca’nın çok fazla konuşulmuyor olması aslında doğal olarak çok fazla tercüman olmaması demektir. Bu da simultane çeviri hizmetleri başta olmak üzere kaliteli Bulgarca tercüme ihtiyacını doğurur.

Bulgarcanın Özellikleri

Bulgarca Hint-Avrupa dil ailesinin Avrupa kolunda, Slav dilleri kategorisinde yer almaktadır. Harflerin çoğu Yunan alfabesinden ilham alınarak hazırlanan Bulgarca, Kiril alfabesini kullanır. Kiril alfabesi, Avrupa Birliğinin üç resmi alfabesinden biridir. Günümüzde her ne kadar Kiril alfabesi denilince akla ilk olarak Rusça gelse de bazı araştırmalara göre Kiril alfabesi ilk kez Bulgarcada kullanılmıştır. Ayrıca Bulgarca yazıya dökülen ilk Slavik dildir. Tarihine bakıldığında üç temel aşamadan geçmiştir. Bunlar sırasıyla Eski Bulgarca (9. yüzyıl-11. yüzyıl), Orta Bulgarca (11. yüzyıl-15. yüzyıl) ve Modern Bulgarcadır (16. yüzyıldan günümüze).

Bulgar hedef kitlenize ulaşın

Hint-Avrupa dil ailesinin Slav kolunun bir üyesi olan Bulgarca, ağırlıklı olarak Balkanlar’da konuşulsa da bu dille Yunanistan, Macaristan, İsrail, Türkiye ve hatta Kanada ve ABD’de de karşılaşabilirsiniz. MS 9. yüzyılda Kiril alfabesi ve hızla Rusya da dahil olmak üzere diğer Slav uluslarına yayıldı.  Dünya çapında etkili olan Bulgarca çeviri, işletmenizin yeni pazarlara açılmasına yardımcı olabilir.

Bulgarca Tercüme Neden Önemli?

Günümüzde çeviriye en çok ihtiyaç duyulan diller arasında İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi diller yer alsa da söz konusu Bulgarca olduğunda Bulgarca bilen çevirmenler öne çıkmaktadır. Sınır komşusu olduğumuz Bulgaristan ve Balkan ülkeleri ile olan ilişkilerimizde Bulgarca dili ön plana çıkmakta ve kaliteli Bulgarca tercüme ihtiyacı doğurmaktadır. Özellikle Bulgaristan’ın serbest piyasa ekonomisine geçişiyle beraber Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ilerlemiştir ve ilerlemeye devam etmektedir. Ayrıca Bulgaristan’ın ilk 5 ticaret ortağından biri de Türkiye’dir.

Bulgaristan’da 1-28 Ocak 2011 tarihleri arasında yapılan 17. nüfus sayımının sonuçlarına göre ülkede 588.318 Türk yaşamaktadır. Bu da Bulgaristan’ın toplam nüfusunun %8,8’ini oluşturmaktadır. Bulgarca tercüme, Balkanlar’da hizmet sunmak isteyen firma ve bireyler tarafından da talep edilmektedir. Bu gibi sebeplerden ötürü Bulgarca çeviri hizmeti konusunda hem kültürel hem ticari olarak bir çok fırsat sunmaktadır.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp