[njwa_button id="4903"] Ameliyat Raporu Çevirisi - Simultane Çeviri Kadrosuyla 360° Dil Hizmetleri
05330534554 [email protected]

Ameliyat Raporu Çevirisi Nedir?

Ameliyat raporu çevirisi, yapılan tüm cerrahi operasyonların hemen ardından, cerrah tarafından yazılan ameliyat raporlarının ve benzeri hastane evraklarının çevirisidir. Ameliyat raporları medikal belgeler oldukları için ameliyat raporu çevirisi de medikal çeviri kapsamına girer.

Son dönemde Türkiye’nin sağlık sektöründe önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak sağlık alanında hizmet ihracatı artmış ve bu da medikal çeviri ihtiyacını doğurmuştur. Ameliyat raporu çevirisi de hasta bilgilendirme broşürleri, hastalık öyküsü raporu, taburcu belgeleri, hasta muayene raporu gibi pek çok medikal belge de bu ihtiyacın bir parçasıdır.

Ameliyat Raporu Nedir?

Ameliyat raporu, doktorun, yapılan ameliyatın hemen arkasından yazdığı, ameliyatın nasıl yapıldığını, nasıl sonuçlandığını ve ameliyat süresinde neler olduğunu, bir sorun yaşanıp yaşanmadığını belgeleyen bir metindir. Her ameliyat sonrasında mutlaka yazılır ve hasta dosyasında yer alır. İçerisinde:

  • Ameliyatı yapan cerrah ve asistanların isimleri,
  • Ameliyatın tarihi ve hangi saatler arasında gerçekleştiği,
  • Hastanın bilgileri,
  • Yapılan ameliyatın türü,
  • Hastaya verilen anestezi türü,
  • Preoperatif (ameliyat öncesi) tanı,
  • Postoperatif (ameliyat sonrası) tanı yer alır.

Bunların devamında doktor, hastanın hastalık geçmişinden bahseder, ameliyat sürecini ve uygulanan işlemleri ayrıntıyla anlatır, ameliyat sırasında edinilen bulguları paylaşır ve alındıysa, laboratuvara gönderilen doku örneğinden bahseder. Son olarak da hastanın ameliyat sonrası durumunu ayrıntılı olarak tarif eder.

Ameliyat Raporu Çevirisi ve Önemi

Ameliyat raporları hem ameliyat sonrası hastayla ilgilenecek olan hem de daha sonra ihtiyaç duyabileceği tedavilerde görev alacak olan doktorların, hasta için belirleyecekleri tedavi yolunu şekillendireceği için ayrıntılı yazılması büyük önem taşır. Bunun yanında, tıbbi kayıtlar gerektiği durumda mahkemelere delil olarak sunulabilen belgeler oldukları için de çok önemlidir. Bu sebeple ameliyat raporu çevirisinin doğru yapılması hayati önem taşır.

Ameliyat raporu tercümesinde herhangi bir belirsizlik olmaması, açık ve net ifadeler içermesi ve çevirinin tüm ayrıntıları doğru bir şekilde yansıtması gerekir. Bunun için ameliyat raporu çevirisi yapan çevirmenin medikal terminolojiye, özellikle de ameliyat yapılan tıp alanının terminolojisine hâkim olması gerekir. Aynı zamanda medikal çeviri alanında uzman ve ameliyat raporları gibi medikal raporlar hakkında bilgi sahibi olması da büyük önem taşır. Eksik veya yanlış yapılması, hastanın gelecekteki tedavilerinde ve raporu yazan, ameliyatı yapan hekim açısından ciddi sorunlar doğurabilir. İngilizce yazılmış bu yazı, medikal çevirilere ilişkin güncel ipuçları veriyor.

Doğru yapılması hayati önem taşıyan ameliyat raporu çevirisinde bir profesyonelden yardım almalısınız.

×

Merhaba!

Talebinizi hemen iletin.

× WhatsApp