Almanca Çeviri Nedir?

Günümüzde yaygınca kullanılan Almanca için birçok çevirmen ve çeviri bürosu Almanca çeviri veya Almanca tercüme hizmeti vermektedir. Almanca çeviri, 38 ülkede yaklaşık 120 milyon kişinin konuştuğu Almanca diline yönelik verilen çeviri hizmetidir. Çeviri, herhangi bir metnin bir dilden diğer bir dile anlamını kaybetmeyecek şekilde aktarılmasıdır. Her dil onu konuşan insanların kültürünü yansıttığı için çeviri ayrıca bir kültür aktarımıdır. Çevrilecek metin kaynak metin, çevrilecek dil kaynak dil olarak adlandırılır. Çeviri yapılacak metin ise hedef metin ve çeviri yapılacak dil hedef dil olarak adlandırılır. Almanca çeviri için de bu durum geçerlidir. Almanca çeviri yapılırken Alman kültürünün bir diğer kültüre doğru bir şekilde aktarıldığından emin olunmalıdır. Ancak, bu aktarımın yapılacağı dili konuşan insanların kültürü de göz önünde bulundurulmalıdır.

Almancanın Tarihi

Almanca, Hint-Avrupa dillerinin Cermen dilleri koluna bağlıdır. Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden biridir ve özellikle Almanya, Avusturya ve İsviçre’de konuşulmaktadır. Almanca tarihi Eski Almanca ile başlar. Kavimler Göçü’nün sonucu olarak ve Roma İmparatorluğu’nun yıkılması ile Cermen kabilelerinin istilası sonucu Batı Avrupa’ya yayılmaya başlamıştır. Bu dönemde yerel diyalektler yazı ve konuşmada kullanılmıştır ancak standart bir dil olmamıştır. Orta Almanca döneminde resmi konumlarda kullanılmaya başlanmış ve 14. Yüzyılda Kutsal Roma İmparatorluğunun resmi dili olmuştur. 1500’lü yıllardan itibaren günümüzde kullandığımız Almancanın kullanıldığı Modern Almanca dönemi başlamıştır.

Almancanın Özellikleri

Almancada Latin harfleri kullanılır ve alfabesi 29 harften oluşur. Her ismin önüne maskulin (der), feminin (die) ve yansız (das) tanımlıklar (Artikel) getirilir. Türkçeye benzer bir şekilde kelimeler genel olarak yazıldığı şekilde okunur. Yazı sistemi düzenlidir. Lehçeleri büyük fark gösterir. Bu lehçeler Yüksek Almanca ve Alçak Almanca olarak ikiye ayrılır. Yüksek Almanca özellikle gazetelerde ve kitaplarda kullanılır. 14. Yüzyılda ‘Fraktur’ denilen Gotik tarzında yazılmış olup II. Dünya Savaşı sonrası Latin harflerine geçilmiştir. Almancayı kısa ve anlaşılır bir biçimde özetleyen bu makaleyi okuyabilirsiniz.

Almanca Çeviri Neden Önemli?

Almanca Avrupa Birliği’nde en çok konuşulan dildir. Genel kanının aksine Almanca Avrupa’da en yaygın konuşulan dildir. Ayrıca 8 dilde konuşulur ve Avrupa Birliği’nin ticari dilidir. Ayrıca Almanya’nın Avrupa Birliği’nin en önemli ülkesi olduğunu da unutmamak gerekir. Microsoft’un yeni ürünlerini piyasaya sürmeden önce kullandığı önemli dillerden biri de Almancadır ve birçok ülkede Alman firmaları yaygın halde bulunmaktadır. Dolayısıyla Almanca hem iletişim açısından hem ticari açıdan önemli bir dildir ve bu Almanca çeviriyi önemli bir hale getirir. Ayrıca Türkiye-Almanya ilişkilerinin her açıdan sıkı olması, bu alana yönelmek isteyen adaylar için çok kaliteli bir imkan sağlamaktadır.

× İletişim