05330534554 [email protected]

İçerik Çevirisi Nedir?

İçerik çevirisi, normal çeviriden oldukça farklıdır. Belirli bir kelimeyi başka bir dile tam olarak çevirmek kolaydır. Ama bir içerik çevirisinde, direkt aktarımdan çok akıcılığı sağlamak önemlidir. İçerik çevirisi yaparken, metnin stilinin ve akışının doğal tutulması son derece önemlidir. Çevrilen metin o dilde kulağa kötü geldiği durumda, içerik çevirisinin asıl amacı, onu çevrilen dilde iyi okunacak ve her zaman olduğu gibi hedef dildeki ana dilde yazılmış seslere çevirmektir. Örneğin, tweetler, bloglar, teknik incelemeler, web siteleri gibi birçok sanal platformda yaygın olarak kullanılır.

İçerik çevirisi, diğer çeviri türlerinde kelime eş değerliği ile çeviri sağlanabilirken içerik çevirisinde eş değerlik yerine kabul edilirliğin önemli olmasıyla diğer çevirilerden ayrılır (bkz. Skopos Kuramı). İçerik çevirisi yaratıcı çeviri gerektirir ve ilgi çekici olmalıdır. Twitter, blog siteleri, dergi, reklam gibi alanlarda kullanılan içerik çevirisinin asıl amacı kaynak metni, hedef dile akıcı ve anlaşılır bir şekilde aktarmaktır.

İçerik Nedir?

Bir anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütününe içerik denir. Örneğin, bir kitabın, filmin veya şarkının içeriği konu ile ilgilidir. İçerik, internet, sinema, televizyon, radyo, akıllı telefonlar ve sahne performansları gibi birçok farklı medya ile sunulabilir. Çünkü hepsinin bir amacı ve anlatmak istediği bir mesajı bulunmaktadır. Günümüzde de bu dijital platformların artmasıyla ‘içerik bulma’ meslek haline gelmiş ve geleceğin mesleği olarak gösterilmektedir. Örneğin, içerik editörlüğü, içerik yazarı ve içerik yöneticiliği gibi.

Medya alanında içerik, yayıncılıkta, sanatta ve iletişimde kullanıcıya veya izleyiciye yönelik bilgi ve deneyimlerdir. İçerik, “konuşma, yazı veya çeşitli sanatlardan herhangi biri gibi bir araçla ifade edilecek bir şey” olarak tanımlanır. İçerik, İnternet, sinema, televizyon, radyo, akıllı telefonlar, sesli CD’ler, kitaplar, e-kitaplar, dergiler ve konuşmalar, konferanslar ve sahne performansları gibi canlı etkinlikler dahil olmak üzere birçok farklı ortamda hedef kitleyle buluşur. Bu özellik, kullanıcıların mevcut içerikten yola çıkarak kendi içeriklerini oluşturabilmesine olanak sağlamaktadır. Çoğu sosyal medya içeriği, içerik biraz farklı bir biçimde etkili bir şekilde yeniden dönüştürülerek elde edilir.

İçerik Çevirisi Türleri

 • Haber çevirisi
 • Patent çevirisi
 • Reklam çevirisi
 • Tanıtım yazıları
 • Rehber Yazılar
 • Blog İçerikleri
 • Değerlendirmeler
 • Röportajlar
 • Eğitici İçerikler
 • Vaka Analizleri

Doğru İçerik Çevirisi İçin Takip Edilmesi Gereken 5 Adım

 1. sözcük sırasını ve cümle sırasını değiştirebilirsiniz.
 2. Dilbilgisi kurallarını (virgül, büyük harfler (veya yokluk) vb. kullanmayı unutmamalısınız.
 3. Anlam bütünlüğünü sağlamak için metne ekleme veya çıkarma yapabilirsiniz.
 4. Kaynak metin kötü ise mutlaka orijinal metinden daha iyi hale getirmelisiniz.
 5. Talimatlar aksini belirtmediği sürece para birimi vb. değiştirebilirsiniz.

İçerik Çevirisini Günümüzde Ne Bekliyor?

Son zamanlarda Youtube, Instagram gibi sosyal medya platformları sayesinde içerik çevirileri arttı. Hatta meslek adı altında görülmeye başladı. Yabancı yazarlardan esinlenenler tarafından içerik çevirisi daha fazla önem görmeye başladı. Günümüz salgını Koronavirüs sebebiyle tüm gazeteler ve kitaplar çevrimiçi platforma geçtiği gibi, youtube ve instagram gibi uygulamalara ilgi arttı. Bu virüs insanları evde olmaya teşvik ettiği için, insanların boş zamanlarında tüm ilgisi hiç olmadığı kadar dijital platformlara geçmiştir. Şu anda tüm mesleklerin kısmen, içerik çevirmenlerinin elinden geçtiğini söyleyebiliriz.

Etkili bir içeriğin etkileyici ve hedef kitleye uygun dikkat çekici bir konu başlığı bulunur. Giriş, gelişme ve sonuç paragrafları bulunur ve daha giriş bölümünde merak uyandırır. Okuyucunun dikkatini ilk 8 saniyede çekmeyi başarmalıdır. Yazım ve imla hatalarına yer yoktur. Anlatım kısa, öz ve anlaşılırdır.

İçerik Çevirisi Nasıl Olmalıdır?

İçerik çevirisi gibi metinlerin etkileyici, kısa, öz, anlaşılır olması ve mesajı alıcıya net bir şekilde iletmesi gerektiği için, çevirilerin de aynı özellikleri taşıması gerekmektedir. Anlam bütünlüğünü sağlamak için cümle ve kelime sırası değiştirilebilir. Kültür sentezi yapılmalıdır. Kaynak metinde geçen ve hedef metin kültüründe karşılığı olmayan para, yemek gibi ögeler hedef kültüre uygun hale getirilmelidir. Anlam bütünlüğünü sağlamak için metne ekleme ve çıkarma yapılabilir. Yazım kurallarına çok dikkat edilmeli, imla hatalarından ve anlatım bozukluklarından kaçınılmalıdır. Özellikle lokalizasyon alanında içerik çevirisi SEO uyumlu kelimelere dikkat edilerek gerçekleştirilmektedir. İçerik çevirisi yaratıcı çeviri gerektirir. Bir içerik çevirisinde çevirmen kadar çeviri editörü de önemlidir.

İçerik çevirisi, konuşma, yazı veya çeşitli sanatlardan herhangi biri ile ifade edilen özgün içeriğin akıcı ve anlaşılır biçimde bir dilden diğer dile aktarımıdır.

Referans site

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp