05330534554 [email protected]
İngilizce Çeviri Fiyatları

İngilizce Çeviri Fiyatları

İngilizce çeviri fiyatları, dünyanın en çok konuşulan yabancı dili olan İngilizce için artık çok makul seviyelerde talp edilmektedir. İngilizce çeviri fiyatları söz konusu olduğunda çok yoğun bir rekabet söz konusudur. Elliden fazla ülkenin resmi dili olmasının yanı sıra dünyada en çok öğrenilen yabancı dildir. Dünya dili olması sebebiyle İngilizcenin çeviri sektöründe çok büyük bir yeri vardır. İngilizce çeviri fiyatları hesaplanırken 1000 karakter çeviri ücreti veya kelime başına çeviri ücreti esas alınır. Genelde boşluksuz 1000 karakter birim kabul edilir. Bir İngilizce çevirinin fiyatı; metnin türüne, içeriğine ve çeviri hizmetine göre değişiklik gösterir.

İngilizce Çeviri Fiyatları Açısından Kolay Bir Dil Mi?

Günümüzde neredeyse her dilin çevirisi yapılmaktadır. Fakat yaygın olmayan dillerin birbirlerine doğrudan çevirilerini bulmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda İngilizce devreye girer. Artık dünya dili haline geldiği için, her dilden İngilizceye ve İngilizceden her dile çeviri yapılabilir. Dolayısıyla yaygın olmayan diller arasında çeviri ihtiyacı olduğunda kaynak dildeki metin önce İngilizceye çevrilir, sonrasında bu metin hedef dile çevrilir. Yani İngilizce bir ara dil görevi görür. Bu da zaten en yaygın kullanılan dillerden biri olan İngilizceye talebi iyice artırır. Dolayısıyla İngilizcenin birim ücreti diğer dillere oranla daha düşüktür. Örneğin; İngilizce çeviri fiyatı, Fince çeviriye göre daha düşük olacaktır.

İngilizce Çeviri Fiyatları ve İçerik Türü

İngilizce bilen herkes, her alanda çeviri yapamaz. Çeviri yapabilmek için eğitim almak gerektiği gibi belirli alanlarda çeviri yapabilmek için de o alana hâkim olmak, deneyim kazanmak gerekir. Bu sayede doğru ve başarılı çeviriler yapılır. Örneğin; hukuk, tıp, edebiyat gibi alanlarda yazılmış İngilizce metinlerin çevirisini bu alanda uzmanlaşmış çevirmenler yapmalıdır. Elbette bu da İngilizce çeviri fiyatını artıracaktır.

Hizmet sektörünün her alanında, verilen hizmetin kalitesini belirleyebilmek için düzenlenen bazı kalite standartları vardır. Çeviri dernekleri yıllarca çeviri sektörü için özelleşmiş bir kalite standardı hazırlamaya çalışmıştır. ISO 17100 kalite standardı, bu emeklerin sonucunda ortaya çıkan standarttır. Bu belgeye sahip olan çeviri firmaları; İngilizce çeviri sürecinde çevirmenin yanında editör de çalıştırırlar. Editörler çevirmenden sonra kontrol ve düzeltme işlemleri yapar. Böylelikle firmalar, belirli bir seviye ve üzeri kalite sunabilirler. Tabi ki kalite, İngilizce çeviri fiyatlarını etkiler.

Günümüzde her alanda bir ihtiyaç haline gelen İngilizce çevirinin fiyatlandırılmasında bazı ölçütlere göre yapılır.

Teslim süresi

Belgenin ne kadar sürede çevrilmesini istiyorsunuz? Gerçekçi olmak gerekirse, bir çevirmenin çalışmanızda her gün yaklaşık 2.000 kelime ilerleme kaydetmesini beklemelisiniz. Bu yalnızca çeviri için geçerlidir, çevirmen işini bitirdikten sonra ekstra zamana ihtiyaç duyan düzenleme ve düzeltme için geçerli değildir. Yaklaşık 10.000 kelimelik bir çeviri istiyorsanız ve bunun 24 saat içinde yapılmasını istiyorsanız, daha fazla ödemeye razı olmalısınız.

Ortalama olarak, standart ücreti ödemek istiyorsanız, çeviri şirketinize yaklaşık 5.000 kelimelik bir belgeyi çevirmek, düzeltmek ve düzenlemek için yaklaşık üç gün vermelisiniz.

İş Hacmi

Çevrilmesi gereken sürekli işleriniz mi var, yoksa tek seferlik çeviriler mi yapıyorsunuz? İş hacminiz düzenli ise daha ucuz fiyatlandırma alabilmeniz gerekir. Örneğin, yaklaşık 250 sayfalık bir kullanım kılavuzunu her üç ayda bir çevirmek istiyorsanız, bir daha belge çevirmek zorunda kalmadan nüfus cüzdanını çevirmek isteyen bir kişinin alamayacağı indirimlerden faydalanabilirsiniz. Bu nedenle, şirkete belirli bir miktarda işi ne sıklıkla beklemeleri gerektiğini bildirmelisiniz. İlk çeviri işinizden sonra muhtemelen çeviri fiyatlarınızı düşüreceklerdir.

Biçimlendirme ve DTP için gereklilikler

Şu anda tartışılan her şey çeviri sürecine ve redaksiyon ve düzenlemeye yöneliktir; ancak her şirketin veya çevirmenin ilk tekliflerine redaksiyon veya düzenlemeyi dahil etmeyeceğini unutmayın.

Düz metin olmayan ancak grafik, tablo, grafik, çizelge ve benzeri içeriğe sahip bir belgeyi çeviriyorsanız, DTP hizmetleri için daha fazla ödeme yapmayı beklemelisiniz. Ayrıca Adobe InDesign ile tasarlanmış bir belgeniz olabilir ve çevrilen belgenin de aynı şekilde görünmesini isteyebilirsiniz. Bu durum işinizi zorlaştıracak ve masaüstü yayıncılık hizmetleri saat başına ödendiği için çeviri fiyatlarını artıracaktır.

Proje yönetimi

Müşterilerin çevirmenlerin yaptığı işten memnun kalması ve profesyonel bir ilişki kurması için gerekli olan şey kalite ve daha düşük bir çeviri fiyatıdır. Bu da ancak tüm süreci organize bir şekilde yönlendirebilecek etkin bir proje yönetim ekibi ile sağlanabilir. Bazı ekip üyeleri, anadili çevirmenler, finans sorumluları ve teslim sürelerini, fiyatları ve ilgili araçları kontrol eden kişilerle kaliteli işi sürdürmek için oradadır. Tüm bunlar yerel şirketlerden daha yüksek fiyatlandırma gerektirir.

Çevirmenler

Lingopia, hizmet kalitesini sağlamak ve sürdürmek için hem kaynak hem de hedef dile tam hakim deneyimli çevirmenleri görevlendirir. Diğer şirketlerin yerel halk tarafından yapılan çeviriler için sunduğu düşük fiyatlar yerine, şirket, belgenizin alanında uzmanlaşmış, hedef dilinizin ana dili olan çevirmenlerle çalıştığı için doğruluğu garantili kaliteli iş sağlar. İkinci bir ana dil çevirmeni tarafından yapılan düzeltme okuması sayesinde, her proje için doğruluk ve kalite garanti edilir.

İngilizce Çeviri Fiyatları ve Araçlar

Bazen çeviri, redaksiyon ve düzeltme için kullanılacak belge, çeviri dünyasında etkinliği bilinen özel bir yazılım gerektirir. Tam da bu amaçla ve iş kalitesini korumak için kullanılan bilgisayar destekli çeviri araçları belgenin fiyatını etkileyebilir. Bu tür araçlar kullanılıyorsa daha az ödeme yapmanız gerekecek ve kaynak belgenizde tekrarlar varsa veya bizimle geçmiş çevirileriniz varsa, tekrarlar ve eşleşmeler için daha düşük maliyetler nedeniyle toplam çeviri fiyatı daha düşük olacaktır.

Belgeleri bir dilden diğerine veya hukuk dili gibi karmaşık formatlardan çevirme konusunda kapsamlı deneyiminiz varsa, belirli bütçe kısıtlamaları dahilinde ne tür projelerin uygulanabilir olduğunu bilmeli ve bunları tamamlamak için ne kadar zaman ve çaba gerekeceğini belirlemelisiniz. Bu bilgilerle donanmış olarak, daha az teklif verebilir ve ortaya çıkan ekstra görevler için daha düşük primler talep edebilirsiniz.

Turkish Interpreters for Your Istanbul Business Events

You are in the right place if you are looking for professional Turkish interpreters to deliver quality messages to your audience!

Istanbul, a city where East meets West, is not only a mesmerizing tourist destination but also a thriving business hub. International companies often choose Istanbul as the backdrop for their prestigious events, from product launches to high-profile press conferences. To ensure the success of these events, professional Turkish interpreters play a pivotal role. In this blog post, we’ll explore how you can find top-notch interpreters for your business events in Istanbul, drawing on real-world examples like Dyson’s product launch, Rolls Royce’s press conference, or a critical board meeting with Turkish partners.

The Importance of Professional Turkish Interpreters in Istanbul:

Clear and Effective Communication:
International events in Istanbul often involve diverse audiences, including local and international participants. A professional Turkish interpreter ensures that your message is accurately conveyed to all attendees, eliminating language barriers and fostering clear and effective communication.

Istanbul’s cultural nuances can be subtle yet significant. A skilled interpreter understands the cultural context and can bridge any cultural gaps, ensuring that your message is culturally sensitive and well-received by the local audience.

Real-World Success Stories:
Let’s delve into real-world examples of how our professional Turkish interpreters have made a difference at high-profile business events:

a. Dyson’s Product Launch: Dyson, a leading technology company, launched its groundbreaking hairdryer product in Istanbul with the help of our interpreters. Their choice of professional Turkish interpreters ensured that their innovative technology was presented flawlessly to both local and international journalists and stakeholders. Our interpreters played a key role in conveying the product’s features, benefits, and the company’s vision, leaving a lasting impact on the audience.

b. Rolls Royce’s Press Conference: When Rolls Royce, an iconic luxury car manufacturer, held a press conference in Istanbul to announce their latest activities and plans, they relied on our expert Turkish interpreters. We not only communicated the technical details accurately but also maintained the elegance and prestige associated with the Rolls Royce brand. This ensured that the press conference was a resounding success, garnering positive coverage.

How to Find Professional Turkish Interpreters for Your Istanbul Events:

Start Early: Begin your search for interpreters well in advance of your event to secure the best talent as most of the interpreters serve as freelance professionals.

Seek Recommendations: Ask for recommendations from other businesses that have hosted events in Istanbul. Word-of-mouth referrals can be invaluable.

Check Qualifications: Ensure that the interpreters are certified professionals with expertise in conference interpreting. You can request a document listing the previous events assigned. Request a portfolio or references from potential interpreters to gauge their experience with events similar to yours.

When organizing international business events in Istanbul, our professional Turkish interpreters are your key to success. They not only break down language barriers but also enhance the overall experience for your audience. By following our tips and learning from the experiences of companies like Dyson and Rolls Royce, you can ensure that your events in Istanbul are not just successful but also memorable for all the right reasons. Choose professional Turkish interpreters and elevate your business presence in this dynamic city.

E-imza İle Noter Onaylı Çeviri

Elektronik İmza Teknolojisiyle Noter Onaylı Çeviriler ve Basılı Belgelerin Yasallaştırılması

Teknolojideki hızlı gelişmeler, geleneksel iş süreçlerini dijital ortama taşımaya ve verimliliği artırmaya olanak tanıyor. Bu bağlamda, e-imza teknolojisi önemli bir yer tutuyor ve özellikle noter onaylı çeviriler ve basılı belgelerin yasallaştırılmasında büyük bir etkiye sahip oluyor.

Geleneksel yöntemlerle yapılan noter onaylı çeviriler, hem zaman hem de maliyet açısından oldukça masraflı olabilir. Belgelerin fiziksel olarak notere gitmesi ve onay süreçlerinin tamamlanması zaman alırken, e-imza teknolojisi sayesinde bu süreçler hızla ve güvenli bir şekilde tamamlanabiliyor.

E-imza, dijital belgeleri imzalamak için kullanılan bir elektronik kimlik doğrulama yöntemidir. Kişisel bilgilerin güvenli bir şekilde şifrelenerek saklanması ve yalnızca sahibi tarafından kullanılması, e-imza teknolojisinin güvenilirliğini artıran temel özelliklerdendir. Bu teknoloji, noter onaylı çevirilerde de büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Noterler, e-imza teknolojisi ile çevirilere elektronik olarak onay verebilmektedirler. Bu sayede çeviri süreci daha hızlı ve verimli hale gelirken, tarafların zamandan tasarruf etmeleri sağlanır. Aynı zamanda, kağıt kullanımının azaltılması çevreye de olumlu bir etki yapmaktadır.

Bir başka önemli kullanım alanı da basılı belgelerin yasallaştırılmasıdır. Eski yöntemlerle, belgelerin noter onayı için fiziksel kopyalarının hazırlanması ve sunulması gerekmektedir. Ancak e-imza teknolojisi sayesinde bu belgeler dijital olarak onaylanabilmektedir. Bu da iş süreçlerini büyük ölçüde basitleştirirken, belgelerin güvenli bir şekilde korunmasını da sağlar.

E-imza teknolojisinin noter onaylı çeviriler ve basılı belgelerin yasallaştırılmasında sağladığı en önemli avantajlardan biri de hukuki geçerlilik ve güvenlik konusundaki başarısıdır. E-imza, uluslararası standartlarla uyumlu olarak çalışır ve yasal olarak kabul görmüş bir yöntemdir. Bu nedenle, çeviri süreci veya belgelerin yasallaştırılması sırasında herhangi bir hukuki sorun yaşanma olasılığı minimum düzeydedir.

E-imza teknolojisi aynı zamanda uzaktan çalışma süreçlerini de kolaylaştırır. Günümüzde dünya genelindeki iş süreçleri giderek dijitalleşmekte ve çalışanlar artık fiziksel olarak ofiste bulunma zorunluluğu olmadan görevlerini yerine getirebilmektedirler. E-imza teknolojisi, noter onaylı çevirilerin ve belgelerin yasallaştırılmasının uzaktan ve güvenli bir şekilde yapılabilmesine olanak tanır.

Sonuç olarak, e-imza teknolojisi, noter onaylı çeviriler ve basılı belgelerin yasallaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlayarak iş süreçlerini hızlandıran bu teknoloji, güvenlik ve hukuki geçerlilik açısından da büyük avantajlar sunmaktadır. Gelecekte e-imza teknolojisinin daha da yaygınlaşmasıyla birlikte, geleneksel yöntemlerin yerini alarak iş dünyasında daha sık kullanılması beklenmektedir.

Simultane Tercümanlarla Direkt Çalışmak


Günümüzde, dil bariyerlerini aşarak iletişim kurmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Farklı dilleri konuşan insanlar arasında anlayış ve işbirliği sağlamak, başarılı iletişimin temel taşlarından birini oluşturuyor. Ancak bazen, farklı dillerden gelen insanlar arasında iletişim kurmak zor olabilir. İşte tam da bu noktada tercümanlar devreye giriyor ve işlerimizi kolaylaştırıyor. Tercümanı rezerve etmek artık hiç olmadığı kadar kolay ve sorunsuz bir süreç haline geldi.

Adım 1: Güvenilir Bir Platform Seçimi

Tercüman rezervasyon sürecinizde, güvenilir bir platform seçimi büyük önem taşır. Doğru platform, size kaliteli tercümanlarla hızlı ve sorunsuz bir şekilde iletişim kurma imkanı sunar. Size en uygun tercümanı bulmak için çeşitli tercümanlık platformlarını inceleyin ve kullanıcı yorumlarını gözden geçirin. Güvenilir bir platform, size güvence sağlar ve tercüman rezervasyon sürecinizi keyifli bir deneyim haline getirir.

Adım 2: Tercüman Seçimi

Platform üzerinde tercümanlar genellikle profillerini oluşturur ve uzmanlık alanları hakkında bilgi verirler. İhtiyacınıza en uygun tercümanı seçmek için tercümanların yeteneklerini, deneyimlerini ve uzmanlık alanlarını gözden geçirin. Özellikle belirli bir konuda uzmanlık gerektiren durumlarda, o alanda deneyime sahip bir tercüman seçmek önemlidir. Profil incelemeleri ve değerlendirmeleri, doğru tercümanı seçmede size yardımcı olabilir.

Adım 3: Rezervasyon ve İletişim

Tercümanı seçtikten sonra, rezervasyon yapma aşamasına geçebilirsiniz. Platform genellikle kolay ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olacaktır. Tarih, saat ve iletişim kanalı gibi ayrıntıları belirtip tercümanla iletişime geçmek için gereken adımları takip edin. Bu aşamada iletişim kanalının belirlenmesi, toplantı veya etkinlik için en uygun seçeneği belirlemenize yardımcı olacaktır.

Avantajlar: Ücretsiz Hizmet ve Tercüman Abonelik Ücretleri

Tercüman rezervasyonu yaparken endişe etmenize gerek yok. Siz, son müşteri olarak herhangi bir maliyet taşımayacaksınız. Tercümanlar, platforma küçük bir abonelik ücreti ödeyerek kayıt olurlar ve böylece tercümanlık hizmetlerini sunma fırsatı elde ederler. Bu, hem tercümanlar hem de end müşteriler için adil bir sistem sağlar.

Sonuç

Tercüman rezervasyonu yapmak artık eskisinden çok daha kolay ve sorunsuz bir süreç haline geldi. Güvenilir bir platform seçerek, ihtiyacınıza en uygun tercümanı bulabilir ve iletişim engellerini aşabilirsiniz. Üstelik end müşteriler için hiçbir maliyet söz konusu değil; tercümanlar ise küçük bir abonelik ücreti ödeyerek bu fırsattan yararlanabiliyorlar. İletişimin gücünü kullanarak, farklı dillerden gelen insanlar arasındaki anlayışı artırabilir ve başarılı iletişim için önemli bir adım atabilirsiniz.

Simultane Kabin

Simultane Kabin

Simultane kabin veya tercüman kabini nedir?

Simultane kabin, yaklaşık iki metreye iki metre boyutlarında ses geçirmez sistemlerdir. Tercüman, genellikle başka bir tercümanla birlikte bu kabinde yer alır. Çeviri kabinlerinin hem kalıcı hem de mobil versiyonları mevcuttur. Simultane kabin ürünlerinin ses yalıtımlı, iyi aydınlatılmış, ergonomik sandalyelerle donatılmış olması ve tüm toplantı katılımcılarını doğrudan ve eksiksiz bir şekilde görebilmesi gerekir. Kalıcı ve mobil tercümanlık kabinlerinin yanı sıra konferans ve tercümanlık ekipmanları için ISO standartları oluşturulmuştur. Gelin simultane sistem kiralama hizmetleri arasında yer alan simultane kabin konusunu irdeleyelim…

Simultane tercüme, yalnızca dilsel ve bilişsel yetenekler değil, aynı zamanda uygun çalışma koşulları da gerektiren karmaşık ve zorlu bir beceridir. Simultane çevirinin kalitesini ve verimliliğini etkileyen temel faktörlerden biri de kabin boyutlarıdır. Bu makalede, simültane tercüme kabini boyutları için ISO standartlarının neler olduğunu ve bunların tercümanlar ve etkinlik organizatörleri için neden önemli olduğunu açıklayacağız.

ISO Standartlarına Genel Bakış

ISO, çeşitli alanlar ve endüstriler için gönüllü standartlar geliştiren ve yayınlayan bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün kısaltmasıdır. ISO standartları, ürünlerin, hizmetlerin ve süreçlerin kalitesini, güvenliğini, uyumluluğunu ve performansını sağlamayı amaçlar. Simültane tercüme için ISO, terminoloji, etik kurallar, ekipman ve kabin boyutları gibi mesleğin farklı yönlerini kapsayan çeşitli standartlar yayınlamıştır.

Simultane Kabin Boyutu Kriterleri

Simültane tercüme için sabit kabin standardı olan ISO 2603:2016’ya göre kabin boyutları belirli gereklilikleri karşılamalıdır. Zemin alanı tercüman başına en az 2,4 m2, genişliği en az 1,6 m ve derinliği en az 1,5 m olmalıdır. Ayrıca, tavan yüksekliği en az 2 m olmalı ve tavan ile tercümanın başının üst kısmı arasında en az 0,5 m boşluk bulunmalıdır. Kabinde ayrıca tercümanın konuşmacıyı ve dinleyicileri görmesini sağlayan, en az 1,5 m genişliğinde ve en az 0,8 m yüksekliğinde bir pencere ile en az 0,8 m genişliğinde ve en az 1,9 m yüksekliğinde dışarıya açılan bir kapı bulunmalıdır. Ayrıca, yeterli havalandırma, aydınlatma, ses yalıtımı ve akustik işlem kabinin temel bileşenleridir.

Simultane Kabin Performansı Etkiler

Kabin boyutları tercümanlar için önemlidir çünkü rahatlıklarını, sağlıklarını ve performanslarını etkiler. ISO standartlarını karşılayan bir kabin, tercümanın hareket etmesi, esnemesi ve malzeme ve ekipmanlarına erişmesi için yeterli alan sağlar. Ayrıca tercümanın konuşmacıyı ve dinleyicileri dikkati dağılmadan veya müdahale olmadan net bir şekilde görebilmesini ve duyabilmesini sağlar. ISO standartlarına uygun bir kabin, tercümanı yorgunluk, stres ve sağlık sorunlarına neden olabilecek gürültü, sıcak, soğuk ve nemden de korur.

Etkinlik organizatörleri için avantajlar

Kabin boyutları da etkinlik organizatörleri için önemlidir çünkü sözlü çeviri hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini etkiler. ISO standartlarını karşılayan bir stant, tercümanların işlerini doğruluk, akıcılık ve profesyonellikle sunabilmelerini sağlar. Ayrıca, kötü stant koşullarından kaynaklanabilecek teknik sorunlar, şikayetler veya anlaşmazlıklar riskini de azaltır. ISO standartlarına uygun bir stant, etkinlik organizatörünün yüksek kaliteli ve saygılı bir hizmet sağlayıcısı olarak imajını ve itibarını da artırır.

Zorluklar ve çözümler

ISO standartlarının stant boyutları açısından taşıdığı öneme rağmen, bazı zorluklar ve güçlükler bu standartların tam olarak uygulanmasını veya bunlara uyulmasını engelleyebilir. Örneğin, bazı mekânlar ISO standartlarını karşılayan sabit stantlar kurmak için yeterli alana veya kaynağa sahip olmayabilir. Bu gibi durumlarda, simültane tercüme için mobil kabin standardı olan ISO 4043:2016 ile uyumlu oldukları sürece mobil kabinler bir alternatif olarak kullanılabilir. Bir başka zorluk da bazı etkinlik organizatörleri veya tercümanların ISO standartları konusunda farkındalık veya uygulama eksikliği olabilir. Bu gibi durumlarda, mesleğin standartlarını ve beklentilerini yükseltmek için eğitim ve savunuculuk gerekebilir.

Kaynaklar ve Referanslar

Simultane tercüme kabini boyutlarına ilişkin ISO standartları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, sırasıyla sabit ve mobil kabinleri kapsayan ISO 2603:2016 ve ISO 4043:2016 standartlarına başvurabilirsiniz. Ayrıca, konferans çevirmenliğinde ISO standartlarının kullanımına ilişkin AIIC Kılavuzları ve çatışma bölgelerinde çevirmenlik için FIT Kılavuzlarını faydalı kaynaklar olarak bulabilirsiniz.
Simultane tercüman kabini, tercüman kulaklığı ve tercüman mikrofonu için ses bağlantılarının da yapıldığı bir ekipman olarak birden fazla tercümanın rahatça çalışabileceği büyüklükte olmalıdır. Tercümanlar için en uygun çalışma koşullarını sağlamaya çalışıyoruz. Tercüman kabinleri ses yalıtımı sağlamak için kullanılır ve tercümanların işlerini dış kaynaklardan gelen gürültülere müdahale etmeden verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar.

Simultane Kabin İçin Lingopia

Kabin çerçevesi hızlı bir şekilde monte edilebilir/demonte edilebilir, ardından depolama/nakliye kutularına yerleştirilebilir. Konferans Kiralama teknik destek ekibi, kabin montajını yapacak, kabin içindeki tercüme sistemlerini kuracak ve tercümanların rahat ve tercüme ekipmanı konusunda tam eğitimli olmalarını sağlayacaktır. Ana konferans salonuna tercüman kabinleri kurmak mümkün değilse, uzaktan tercüme hizmeti verebilir ve tercümanların konuşan kişiyi görmeleri için kabinleri video monitörlü uzak bir yere kurabiliriz. Toplantı odalarıyla ilgili genel tavsiyeler, özellikle de uluslararası standartların pratikte nasıl uygulanacağı konusunda bize danışabilirsiniz. Ayrıca, online çeviri platformları gibi yeni teknolojilerin mevcut bir toplantı odası ortamına entegre edilmesi konusunda da tavsiyelerde bulunabilir. Tercüman ve teknik ekipman hizmetlerini birlikte almak daha uyumlu bir çeviri hizmetini mümkün kılacaktır. Etkinliğiniz için nitelikli tercümanlara mı ihtiyacınız var? Bilgi için bizimle iletişime geçin.

Kaynak: Avrupa Komisyonu Belgeleri

İnfoport Sistem Kiralama

İnfoport Sistem Kiralama

İnfoport sistem kiralama hizmeti, simultane çeviri hizmetini teferruatlı kabin ve ekipman cihazları kullanmaksızın pratik bir şekilde almak isteyen kişi ve kurumların seçtiği bir hizmettir.

Infoport Sistem Kiralama: Çeviri Dünyasında Yenilikçi Bir Adım

Günümüzde küresel iletişim, iş dünyası ve seyahatler, farklı diller arasındaki iletişimi daha karmaşık hale getiriyor. Bu zorlukları aşmak ve etkili bir çeviri deneyimi sunmak için infoport, mobil çeviri cihazlarıyla çığır açıyor. İşte Infoport Sistem Kiralama ile ilgili ayrıntılı bir bakış:

Infoport Nedir?

Infoport, son teknoloji mobil çeviri cihazları ile donatılmış bir çeviri sistemidir. Kullanıcılarına anında ve hassas çeviriler sunarak dil bariyerlerini aşmalarına yardımcı olur. Hem bireysel kullanıcılar hem de iş dünyası için ideal bir çözüm olan Infoport, dünya genelinde çeşitli sektörlerde talep görmektedir.

Infoport Sistem Kiralama Avantajları:

  1. Anında Çözüm: Infoport, kullanıcılarına anında çeviri imkanı sunar. Bu sayede iş görüşmeleri, seyahatler ve günlük iletişimde dil engeli sorunu ortadan kalkar.
  2. Mobil ve Hafif Tasarım: infoport cihazları, taşınabilir ve hafif tasarımıyla her an yanınızda olabilecek niteliktedir. Bu özellik, kullanıcıların cihazı kolayca taşımasını ve ihtiyaç duydukları her an çeviri yapmalarını sağlar.
  3. Geniş Dil Seçenekleri: Infoport, çok sayıda dilde çeviri yapma yeteneği sunar. Kullanıcılar, cihaz üzerinden istedikleri diller arasında hızlıca geçiş yapabilirler.
  4. Güvenilirlik ve Hız: Infoport’un güçlü algoritmaları ve yüksek hızlı işlem kapasitesi, kullanıcılara güvenilir ve hızlı çeviri deneyimi sunar.
  5. Online ve Offline Çalışma: İnternet bağlantısına bağlı olmadan da çalışabilen Infoport, seyahatlerde veya internet erişiminin zayıf olduğu durumlarda bile etkin bir çözüm sunar.

Neden İnfoport Sistem Kiralama Hizmeti?

Yönetim kurulu toplantıları veya kurum içi toplantılar gibi küçük toplantılar için tercüme kabinleri kurulmasına gerek olmayabilir (bkz. simultane çeviri sistemleri). Bunun yerine, önceden kurulum gerektirmeyen, infoport olarak bilinen mobil tercüme ekipmanı aracılığıyla çeviri hizmeti sağlayabiliriz.

Bazen fabrika ziyaret, gemide tatbikat, 5-10 kişilik çekim ekiplerinin gerçekleştirdiği uluslararası mülakalatlar/röportajlar gibi etkinliklerde katılımcı sayısının da az olması nedeniyle simultane tercüme kabinleri ve ekipmanları kurmak mümkün veya pratik olmayabilir. Bir fuarda basın toplantısı veya bir üretim tesisi ziyareti gibi etkinliklerde tercümeye ihtiyaç duyulduğunda, en iyi çözüm mobil tercüme sistemi olarak tanımlayabileceğimiz infoport sistemlerdir.

İnfoport olarak bilinen bu mobil sistem, verici ve alıcı olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Hoparlör, bir vericiye bağlı bir mikrofona konuşur. Tercüman, ikinci bir vericiye bağlı bir mikrofona (eşzamanlı) tercüme sağlar. Tercümeyi dinlemek isteyen katılımcılar, kulaklıklarını bir alıcıya bağlayarak diğer dilde konuşmayı takip etmelerini sağlar. Bu sistem genellikle katılımcı sayısının az olduğu durumlarda ve fabrika teftişleri veya işyeri eğitimleri gibi katılımcıların hareket halinde olduğu durumlarda kullanılır.

Infoport Sistem Kiralama, çeşitli ihtiyaçlara uygun esnek kiralama seçenekleri sunar. İş seyahatleri, toplu etkinlikler, fuarlar veya sadece günlük dil ihtiyaçları için Infoport’u kiralayarak, dil engellerini kaldırabilir ve iletişiminizi güçlendirebilirsiniz.

Kiralama Adımları:

  1. İhtiyaç Analizi: İhtiyaçlarınıza uygun kiralama paketini belirlemek için uzmanlarımızla iletişime geçin.
  2. Teklif ve Sözleşme: Size özel hazırlanan teklifi değerlendirin ve anlaşma sağlandığında kiralama sözleşmesini imzalayın.
  3. Teslimat ve Kurulum: Infoport cihazları, belirlenen tarih ve yerde size teslim edilir ve uzman ekip tarafından kurulumu gerçekleştirilir.
  4. Kullanıma Başlama: Cihazlar kurulandıktan sonra hemen kullanıma başlayabilir, dil bariyerlerini ortadan kaldırabilirsiniz.

Tüm bu bilgileri derledikten sonra, Infoport sisteminin belirli ölçüde hareketlilik gerektiren etkinlikler (fabrikalara, üretim sahalarına vb. ziyaretler) için ideal bir çözüm olduğu sonucuna varabiliriz. Bununla birlikte, daha büyük etkinlikler için geleneksel tercüme kabinini kullanmak yine de daha iyidir.

Etkinliğinizin niteliği ne olursa olsun, Lingopia olarak her zaman bu tür bir sistemle bir etkinlik gerçekleştirme olanaklarını analiz etmek için bir ön çalışma yapmanızı öneririz. Bu nedenle, etkinliğiniz için hangi tercüme sisteminin en uygun olduğunu görüşmek için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizi bekliyoruz!

İnfoport Sistem Kiralama ile dil engeli sorunlarına modern, etkili ve hızlı bir çözüm bulun. İletişimi güçlendirmek ve küresel dünyada daha etkin olmak için Lingopia’yı tercih edin.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp