05330534554 [email protected]

Çeviri maliyeti, hangi aşamalardan oluşacağı başta net olarak ifade edilmiş bir çeviri projesi tamamlandığında alınacak ücrettir. Bu ücretin belirlenmesinde birkaç önemli faktör vardır.

Çeviri Dili ve Çeviri Maliyeti

Çeviri maliyetinin ilk belirleyicisi çeviri yapılacak dil çiftidir. Örneğin, İngilizce çeviri hizmeti sunan tedarikçinin fazlalığından ötürü İngilizce çeviri maliyeti diğer dillere göre daha düşükken Çince çevirmen sayısının azlığından ötürü bu dilde ücret daha yüksektir.

Piyasa Faktörü

Çeviri sektöründeki kurumsallaşma ülkemizde istenen düzeyden uzaktır. Çeviri işletmelerini şu kategorilere ayırabiliriz:

  1. Çeviri geçmişi olmayan ve bir yabancı dil bilmeyen kişilerin kurduğu ve genelde yetkinlik değil, “fiyat” odaklı hizmet sunan (genelde noter onaylı tercüme hizmeti sunan) tercüme büroları,
  2. Çeviri geçmişi olmayan ancak yabancı dil bilgisi olan kişilerce kurulmuş ve genelde kar-zarar odaklı yönetilen çeviri büroları,
  3. Çeviri geçmişi ve yabancı dil bilgisi olup doğru tercümanlara, hizmet seviyesi anlayışı varsa da editörlere ulaşmaya çalışan çeviri şirketleri,
  4. Çeviri geçmiş ve yabancı dil bilgisi olup çeviri hizmetini ISO 17100 ve diğer standartlara göre yapılandıran çeviri ajansları.

Lingopia da bir çeviri ajansı olarak yazılı çeviride aşamalı kalite yaklaşımını benimser. “A dilindeki mesajın B dilinde yeniden üretilmesi” tanımının ötesine geçip “çevirmen”, “editör”, “hedef dil editörü”, “terim yönetimi”, “stil kılavuzu” gibi kavramları kullanır.

Metin İçeriği

Bir diğer faktör ise metnin içeriğidir. Ülkemizde belirli bir dil çifti için sabit ücretler talep edilmekle birlikte çeviri yapılan her alan aynı uzmanlığı gerektirmez. Örneğin “Kesinlikle katılıyorum”, “Emin değilim” gibi ifadelerin yer aldığı bir anketle bir genetik mühendisliği patenti aynı zorlukta değildir. Basit bir çeviri ve editör kontrolünün ötesine geçen edebi çeviri hizmeti diğer bir örnektir. Yine enerji, finans ve tıp alanlarındaki teknik çeviriler her meslek uzmanının rahatlıkla üstlenebileceği projeler değildir ve bu alanlarda çalışan dil uzmanların yetkinliği ve hak edişleri çeviri maliyeti konusunda etkilidir.

Çeviri Maliyeti Nasıl Belirlenir?

Çeviri yapılan bir metin başka bir dile çevrildiği için kaynak metne göre sayfa sayısının artması ya da azalması mümkündür. Ayrıca, karakter boyutu da sayfada yer alacak karakter miktarının değişmesine sebebiyet verir. Bu tür etkenler göz önünde bulundurulduğunda bir standartlaşma olması gerektiği gayet açıktır. Ayrıca farklı tercümanların verdiği fiyatların da belirli bir standarda tabi tutulması gerekir. Bu yüzden bu standart boşluksuz 1000 karakter ya da 180 kelime olarak belirlenmiştir. Çeviri için fiyat istenildiğinde genel olarak alınacak cevap 180 kelimesi şu fiyata ya da 1000 karakter şu fiyata yapılır şeklinde olacaktır. 

Maliyet hesaplamada en yaygın olarak çevirmenler ve firmalar 1000 karakter hesabını esas alırlar. Boşluksuz 1000 karakter 1 sayfa kabul edilir. Yani kısacası çeviri maliyeti kaynak dil üzerinden değil, hedef dil üzerinden belirlenir. Ancak bazı firmalar son fiyat için kaynak dili baz alabilirler, dolayısıyla projeye başlanmadan önce detaylı bir şekilde bilgi alınması şarttır.

Nihai Çeviri Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Çeviri maliyeti, birim ücretin boşluksuz 1000 karakterlik birimle çarpılması ile hesaplanır. %18 KDV oranı eklenerek nihai ücrete ulaşılır. Ayrıca son yıllarda ülkemizde de uygulama alanı artan hesaplama türü kelime başına ücrettir. Güncel çeviri fiyatları ve bu fiyatların nasıl belirlendiği ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen bu web sitesini ziyaret ediniz. Çeviri maliyeti çeviri hizmeti veya tercüme hizmeti için dil çifti, içerik türü, hizmet aşamaları ve içerik hacmine göre hesaplanan ücrettir.

Lingopia’da maliyet avantajını Hibrit, Plus ve Profesyonel Çeviri tarifeleriyle sunuyouruz!

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp