05330534554 [email protected]

Farsça Çeviri Nedir?

Farsça çeviri, Farsça dilinin sözlü ya da yazılı olarak başka bir dile anlam korunacak şekilde aktarılmasına denir. Farsça günümüzde İran, Afganistan ve Tacikistan’da resmi dil olarak kullanılmaktadır. Bu ülkelerde ve Özbekistan’da yaklaşık 110 milyon insanın ana dili Farsçadır. Bunun haricinde 50 milyon kişinin ikinci dil olarak Farsçayı kullandığı kabul edilmektedir. 2006 yılında UNESCO’ya Farsça’nın ‘’Uluslararası Ana Dil’’ statüsündeki dillerden biri olarak seçilmesi için başvuru yapılmıştır.

Farsçanın Tarihi

Tarihine bakıldığında Farsça, kaynağı M.Ö. 550-330 yılları arasında İran’da hüküm süren Parsa halkının konuştuğu dildir. Bir zamanlar Pers İmparatorluğunun resmi dili olarak kullanılmıştır ve bu dönemde oldukça geniş bir kullanım alanına yayılmıştır. İran’ın İslamlaşmasıyla beraber Arapça’dan ve bölgede Türklerin hakimiyetinin artmasıyla da Türkçeden etkilenmiştir. Aynı şekilde Farsça da bu dilleri ve Boşnakça, Urduca gibi birçok dili de etkilemiştir.

Farsçanın Dil Özellikleri

Farsça, Arapça ile karıştırılmasına rağmen Arapçayla aynı dil ailesinde değildir. Arapça, Hami-Sami dil ailesinin Sami kolunda yer alırken Farsça ise Hint-Avrupa dil ailesinin Asya kolunda, Hint-İran dilleri kategorisinde yer alır. İslamiyetten önce Pehlevi Alfabesi ile yazılan Farsça; bugün İran ve Afganistan’da Arap alfabesi kökenli Fars alfabesi ile, Tacikistan’da ise Kiril alfabesi ile yazılmaktadır. 1967 yılında İran tarafından Latin alfabe kullanımı kabul edilmişti 2000 yılında gerçekleşen İslami devrimden sonra Latin alfabe sadece yer isimleri için kullanılmaya başlandı. Alfabesinde 32 harf bulunan Farsça, yapı bakımından ise eklemeli bir dildir. Fransızca, Almanca gibi Avrupa dillerinde görülen sözcük cinsiyetleri Farsçada bulunmamaktadır.

Farsça Çeviri Neden Önemli?

Türkiye’nin komşusu olan İran’ın resmi dili olduğu için Türkiye’de Farsça çevirinin önemli bir yer tutması kaçınılmaz bir sonuçtur. Göçmenlik dosyaları, pazarlama içerik yerelleştirmesi, hukuk çevirisi gibi alanlar başta olmak üzere birçok Farsça çeviri hizmeti talebi bulunmaktadır. Ayrıca Farsça, İslam Dünyası’nın ikinci kültür dilidir bu da Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkede Farsça çeviri ihtiyacı doğurur. İran edebiyatı da özellikle tasavvufla ilgili eserleriyle bilinmekte ve oldukça sevilmektedir.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp