05330534554 [email protected]

Mütercim ve Tercüman Arasındaki Fark

Mütercim ve Tercüman Arasındaki Fark

Mütercim ve Tercüman Arasındaki Fark Nedir? Bu soru birçok kişinin merak edeceği konular arasında yer alırken öncelikle öğrenilmesi gereken bu mesleğin nasıl doğduğudur. Çeviri ile bir dilde metin üzerindeki anlamın başka bir dile aktarılarak yeniden kurulması sağlanır. Bir tür dilsel aktarma işlemi çevirinin kısa tanımıdır. Kaynak dilden, aktarma yapılacak dile bilgiler çevrilmek sureti ile aktarılmaktadır.  Buna kısaca çevirmenlik diyebiliriz.

Mütercim ve Tercümanlık Bölümünün Doğuşu

Mütercim Tercümanlık mesleğinin ortaya çıkışında toplumsal ihtiyaçlar etkili olurken meslek, oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Mütercim Tercümanlık toplumu ilgilendiren birçok konuda uygulanabilen bir çalışma alanıdır. Bu sebeple siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel birçok konuyu ilgilendiren alanlarda Mütercim ve Tercüman olarak görev alanlar çalışmalar yapabilmektedir. Kültürler arasında ve diller arasında iletişimi sağlamak için yazılı ve sözlü çeviriye ihtiyaç vardır. İletişimin kilit öneme sahip olduğu bir dünyada, etkili bir şekilde iletişim kurmak için tercümanların ve çevirmenlerin yardımından faydalanmak gerekir. Simultane çeviri eğitimi ise burada en çok talep edilen eğitim türü olmaktadır.

Mütercim ve tercümanlık benzerlik gösterse de, sözlü ve yazılı çeviri farklı beceri setlerini içerir. Tercümanlar dillere sözlü olarak aracılık ederken, çevirmenler yazılı materyallerle çalışır. Dil becerileri söz konusu olduğunda, çevirmenlerin sağlam bir okuduğunu anlama, aktarma ve hedef dilde üretim becerilerine sahip olmaları gerekir. Tercümanların ise içeriği çok daha hızlı bir şekilde ve destek için harici kaynaklara kapsamlı erişim olmadan oluştururken çalışma belleklerini optimize etmeleri gerekir.

Mütercim ve Tercümanlık Arasındaki Farkı Anlamak

Mütercim, kaynak dile ait yabancı bir metni hedef dile çeviren kişiye denirken tercüman, çeviri işlemini sözlü olarak yapan kişi anlamında kullanılır. Özetle mütercim olan kişi, metin üzerinden çeviri işini yaparken tercüman olan kişi çeviriyi simültane, yani eş zamanlı, bir şekilde sözel olarak gerçekleştirir.

Yazılı Çeviri ve Sözlü Çeviri Arasındaki Farkı Öğrenmek

Bu soruya verdiğimiz yanıt aslında mütercim ve tercüman arasındaki fark hususunda aydınlatıcı olacaktır. Çoğu zaman, çeviri ve tercümanlık arasındaki fark karıştırılır. Peki, ikisi arasındaki gerçek fark nedir? Çeviri ile sözlü çeviriyi doğrudan karşılaştırmak için bazı temel hususları değerlendirmemiz gerekir.

Kısaca Mütercim ve Tercüman Arasındaki Fark

Genel olarak, sözlü çeviri ile yazılı çeviri arasındaki fark, sözlü çevirinin konuşma diliyle gerçek zamanlı olarak ilgilenmesi, yazılı çevirinin ise yazılı içeriğe odaklanmasıdır. Bir diğer fark ise, canlı bir senaryo sırasında anında gerçekleşen sözlü çeviriye kıyasla, çevirinin dış kaynaklara kapsamlı erişimle belirli bir süre içinde gerçekleşmesidir. Aşağıda, çeviri ve sözlü çeviriyi daha derinlemesine inceleyeceğiz.

Çeviri Yazılı İçeriği İfade Eder

Çeviri alanında çalışırken, yazılı içeriğin anlamını kaynak dilden hedeflenen dile başarılı bir şekilde deşifre etmek için çalışılır. Çeviri ile sözlü çeviri arasındaki en büyük farklardan biri, çevirmenlerin çalışırken genellikle daha geniş bir yelpazede bilgisayar destekli araçlar kullanmasıdır. Çevirmenler, çeviri sürecini kolaylaştıran ve eksik boşlukları hızlı bir şekilde dolduran çeviri belleği ve terim tabanı gibi yazılımları kullanabilirler. Metni gözden geçirebilir ve doğru bir çeviri sağlamak için paralel metinler gibi diğer yazılı materyallere başvurabilirler. Çevirmenler, yazılı basın veya web siteleri gibi yazılı materyallerle çalışmaya odaklanırlar, bu da çeviri ile sözlü çeviri arasındaki temel farklardan biridir.

Sözlü Çeviri Tercümanlığın Bir Alt Dalıdır

Sözlü çeviri daha çok konuşmacının aktarmaya çalıştığı içeriğin yeniden ifade edilmesine odaklanır. Mesajı farklı bir dilde tekrarlayan bir tercüman, toplantıları, konferansları, randevuları, canlı TV’yi ve daha fazlasını çevirmeyi içerebilen canlı konuşmalarla ilgilenir. Tercümanlık gerçek zamanlı olduğu için, mükemmel iletişim becerilerine sahip baskı altında çalışabilen birini gerektirir.

Ayrıca bkz.

İngilizce Türkçe Tercüman

İngilizce Türkçe Tercüman

A sınıfı İngilizce Türkçe Tercüman Hizmeti
Kültürlerarası iletişimin karmaşık çeviri süreçleriyle sağlandığı toplantı ve etkinliklerde tercümanın rolü çok önemlidir. Lingopia olarak kelimeleri çevirmekle kalmıyor, kültürel farklılıklar arasında köprü kuruyoruz. 15 yılı aşkın deneyimimiz ve nüansları dikkate alan yaklaşımımızla her konuşma, müzakere ve toplantıda sorunsuz İngilizce-Türkçe tercüman hizmetleri sunuyoruz. Saatlik tercüman ücreti ve günlük tercüman ücretleri için Lingopia ekibinden hemen bilgi alabilirsiniz.

Üst Düzey İngilizce Türkçe Tercüman Hizmeti Nasıl Fark Yaratır

Şu sahneyi hayal edin: otomotiv mühendisliğinin pırıl pırıl bir şaheseri, yeni bir Rolls-Royce, spot ışıklarının altında beklentiyle örtülmüş. CEO sahneye çıkıp inovasyon, miras ve benzersiz işçilik hakkında büyüleyici bir anlatımda bulunuyor. Ancak seçkin konukların önemli bir kısmı için bu sözler başka bir dilde karşılık bulurken aynı veya benzer bir etki yaratabilmek için İngilizce Türkçe tercümanın devreye girmesi bir tercüman olmanın yanında bir orkestra şefi olarak da görev yapması gerekir.

Rolls-Royce gibi lüks otomobil lansmanları, ürün tanıtımından çok daha fazlasıdır. Bunlar, seçici bir müşteri kitlesinde duyguları uyandırmak ve arzuları ateşlemek için tasarlanmış, titizlikle hazırlanmış deneyimlerdir. Üst düzey bir tercüman, çevirmen rolünün ötesine geçerek bu deneyimin ayrılmaz bir parçası haline gelir.

Konuşmacı tarafından kullanılan her detayın, her teknik özelliğin, özenle seçilmiş her kelimenin tam bir doğrulukla aktarılması gerekir. Vasat bir tercüman, malzemeler veya teknolojik gelişmeler arasındaki önemli farkları gözden kaçırarak mesajın etkisini azaltabilir ve Rolls-Royce’un algılanan değerini düşürebilir. Rolls-Royce sadece bir araba satmıyor; bir miras, bir ayrıcalık ve benzersiz bir performans vaadi sunuyor. Tercüman markanın özünü, sarsılmaz güvenini, detaylara gösterdiği titiz özeni ve zengin tarihini yakalamalı ve tüm bunları Türkçenin dokusuna uygun bir şekilde işlemelidir.

İngilizce Türkçe Tercüman Hizmetinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dolayısıyla, nitelikli bir İngilizce Türkçe tercüman açısından hizmet süreci dil, anlam, bağlam ve kültürel inceliklerden müteşekkil bir süreçtir. Basit gibi görünen İngilizce “That ship has sailed” ifadesini ele alalım. Türkçeye açımlanarak çevrildiğinde kaçan bir fırsatı ifade ederken “Atı alan Üsküdar’ı geçti” şeklinde yorumlanması bile mümkündür. Nüans, özellikle hassasiyetin çok önemli olduğu iş toplantıları ve yasal işlemler gibi yüksek riskli durumlarda kritik önem taşır; “monkey business” için “alavere dalavere” ifadesinin tercih edildiği bir iş toplantısı bile olabilir.

Lingopia’nın deneyimli İngilizce Türkçe tercüman ekibi, dil uzmanlarından daha fazlasıdır; kelime düzeyindeki iletişim ötesine geçip asıl anlam ve niyeti de aktaracak entelektüel arkaplana sahiptir. Doğal konuşmanın akışını ve ritmini koruyarak her mesajın doğru ve etkili bir şekilde iletilmesini sağlarlar.

Lingopia, on yılı aşkın bir süredir önde gelen İngilizce Türkçe tercüman hizmetlerinde güvenilir bir tedarikçi. Titizlikle seçilen ekibimiz, her iki dili de akıcı bir şekilde konuşmanın yanı sıra kültürel nüansları da derinlemesine anlayan yüksek vasıflı profesyonellerden oluşmaktadır. Çevirinin ötesine geçiyoruz; her etkileşimin inceliklerini takdir ederek gerçek bağlantıyı teşvik ediyoruz.

Her İletişim İhtiyacı için Özel Çözümler

Her müşterinin ve durumun kendine özgü olduğunu biliyoruz. Karmaşık bir iş görüşmesi, hassas bir hukuki ifade ya da tıbbi bir konsültasyon için tercümeye mi ihtiyacınız var? Gereksinimleriniz ne olursa olsun, İngilizce-Türkçe tercümanlarımız ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde çözümler sunar. Özel proje yöneticilerimiz hedeflerinizi, tercih ettiğiniz iletişim tarzını ve kültürel hususları anlamak için sizinle yakın işbirliği içinde çalışır. Sözlü çeviri hizmetlerimizin görünmez bir köprü olmasını sağlayarak mesajınızın kültürler arasında özgürce akmasını sağlıyoruz.

İngilizce Türkçe Tercüman Hizmetlerine Pratik Bir Bakış

Lingopia olarak, olağanüstü hizmetin olağanüstü bir maliyete yol açmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden kaliteden ödün vermeden rekabetçi fiyatlar sunuyoruz. A sınıfı İngilizce-Türkçe tercüman hizmetimiz görev başına 500 USD artı KDV şeklinde ücretlendirilebilirken Lingopia ile, yılların uzmanlığı ve mükemmellik taahhüdü ile daha esnek bir yaklaşım sergileriz.

İngilizce Türkçe Tercüman Hizmetinin En Çok Talep Edildiği Şehir İstanbul

İstanbul, uluslararası ticaret, diplomasi ve turizmin kesişme noktası olmasıyla, aynı zamanda İngilizce Türkçe tercümanlık hizmetlerinin de en çok talep edildiği şehirlerden biri. Artan talep ve sektördeki fırsatlar, bu alanda kariyer yapmak isteyenler için cazip bir ortam sunmaktadır. Her yıl düzenlenen sayısız konferans, kongre ve lansman etkinliği, bu alandaki ihtiyacın boyutunu gözler önüne sermektedir. 2023 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen 100’lerce günlük uluslararası etkinlikte, 20.000’i aşkın gün tercümanlık hizmetlerinden faydalandığı tahmin edilmektedir.

Bu artan talep, İngilizce Türkçe tercümanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Sektördeki uzmanlar, nitelikli tercümanlara olan ihtiyacın önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edeceğini öngörmektedir. Başarılı bir İngilizce Türkçe tercüman, hem dilleri mükemmel derecede bilmeli hem de farklı alanlarda bilgi sahibi olmalıdır. Ayrıca, etik değerlere saygılı ve zaman yönetimi konusunda da becerikli olmalıdır.

Lingopia Farkını Deneyimleyin

Günümüzün bağlı dünyasında, etkili iletişim başarının temel taşıdır. Lingopia, kültürler arası konuşmaları sağlıklı aktarmada güvenilir ortağınız. İster uluslararası ticaret faaliyetleri gerçekleştirin, ister diplomatik ilişkiler kurun, uzman İngilizce-Türkçe tercüman hizmetlerimiz her adımda yanınızda. Bize ulaşın ve kültürel farklılıkların anlayış köprülerine dönüştüğü kesintisiz bir iletişim yolculuğuna çıkın. Lingopia dil engellerini aşmanıza ve dünya çapında anlamlı bağlantılar kurmanıza yardımcı olsun.

Tercümanlık hizmetinde nüanslara ilişkin ilginç bir LinkedIn makalesi

Editör

Editör

Bir dilin başka bir dile aktarıldığı süreçte editör önemli bir rol oynar. Çeviri editörü incelikli bir çalışma, beceri ve bilgi gerektirir ve yetenekli editörler ellerindeki metni mükemmel hale getirmek için birçok değişkene dikkat etmelidir. Stil ve okunabilirlik, son ürünün kalitesi için kritik önemdedir.

Bazen, bilgi ve deneyimleri ne olursa olsun, çevirmenler yine de küçük ayrıntıları gözden kaçırabilirler. Bazen majör bir hata olmasa bile farklı çevirmenlerin farklı stiller tercih ettiğini görmek de bir sorun yaratabilir. Burada örneğin Türkiye’deki birçok mevzuatta kelimesi kelimesine bir çeviri tercih edilirken (kar dağıtımı için profit distrubution) sektör İngilizcesinde farklı bir kullanımın tercih edilmesi (dividend payout) bir editörün çeviri ve içerik sürecine dahil olmasının önemini anlatabilir. Bir editör ve redaktörün görevi, küçük hataların düzeltilmesini sağlamaktır. Onların görevi nihai ürünü geliştirmek, tutarlı ve kurumsal bir çeviri sunmaktır.

Bir çeviri editörü ne yapar?

Birçok kişi editörlük sürecini “büyük resme” bakmak olarak düşünür. Çevrilen çalışmada daha iyi bir genel bakış elde etmek için editörler genellikle aşağıdakilere bakarlar:

  • Çeviri doğruluğu
  • Eksik/fazla çeviri
  • Stil sorunları
  • Terim sorunları

Bu süreçte editörler, bir dizi sorunun yanıtına göre çalışmalarına yön verirler:

Çeviri orijinal metnin anlamını koruyor mu?
Hedef kitle terminolojiyi ve üslubu anlayacak mı?
Metin tutarlı mı?
Bu ayrıntılara dikkat etmek, kusursuz çevirilerin temel taşıdır. Özellikle birden fazla çevirmenin tek bir metin üzerinde çalıştığı büyük çeviri bürolarında editörler çevirinin tutarlılığını sağlamak için çalışır.

Çeviri Editör Sayesinde Kusursuz Bir Hizmet Haline Gelir

Mükemmel bir çeviri editörü, kusursuz hizmetler sunmasını sağlayan bir dizi özelliğe sahiptir.

İyi bir editör, kaynak dili ve çevrilen dili mükemmel bir şekilde anlayan bir editördür. Editörlük, yazım ve gramer hatalarını düzeltmenin ötesine geçer. Anlam, doğruluk ve tutarlılık gibi hassas noktalara dokunur. Editörler her iki dili de doğru bir şekilde anlamadan metnin yüksek standartlarda olmasını sağlayamazlar.
Çeviri editörleri iki metni karşılaştırmaktan daha fazlasını yapar; çoklu görev yapabilmelidirler. Dil, noktalama, yazım ve daha fazlası arasında herhangi bir üslup veya ifade sorunu ve uyumsuzluk olup olmadığına dikkat ederler.
Konsantrasyon bu tür çalışmalarda fark yaratır. Profesyonel bir çeviri ve editörlük ajansı olan The Word Point’in ekibi, saatlerce odaklanabilmenin işlerinin temel bir gerekliliği olduğunu söylüyor. Çeviri editörleri, genellikle çevirmen tarafından gözden kaçan ve atlanan hataları düzeltmek zorundadır. Bu hatalar genellikle inceliklidir.
Ayrıntılara dikkat etmek çok önemlidir. Profesyonel çeviri editörlüğü hizmetlerinin özü, bağlama, anlama ve öze ilişkin ayrıntılara dikkat etmektir. Editörler küçük bir çeviri sorununu gözden kaçırdığında, sonuçlar dramatik olabilir. Çevirinin anlamını tamamen değiştirebilir.
Farklı çeviri türleri farklı türde editörlere ihtiyaç duyar
Edebiyat çevirilerinin hukuki veya teknik çevirilerle aynı olmaması gibi, çeviri editörlüğü de farklı şekil ve biçimlerde karşımıza çıkar. Örneğin, hukuki çeviriler için çeviri editörlerinin hem kaynak hem de dönüştürülen metnin terminolojisini iyi anlaması gerekir. Birden fazla çeviri türü vardır ve her biri, dönüştürülen metni parlatmak için çalışan deneyimli editörler gerektirir.

Bilim çevirileri: Bilim çevirileri, araştırma makaleleri, tezler ve bu alandaki makalelerin çevirisiyle ilgilendiğinden, çeviri editörlerinin makalede anlatılan alanı, terminolojiyi ve süreçleri iyi anlaması gerekir.
Teknik çeviriler: Bu çeviri hizmetleri çok hedefe yöneliktir ve kullanım kılavuzları, finansal raporlar ve idari evrakların çevirisine odaklanır. Bu durumda, alanda deneyimli çeviri editörleri daha değerlidir.
Finansal çeviriler: Bir finansal çeviri editörü olarak, finansal ortam, terimler ve tanımlar hakkında mükemmel bir anlayışa sahip olmalısınız. Bu, metnin genel anlamının önemli yönlerini kaçırmadığınızdan emin olmanıza yardımcı olur.
Hukuki çeviriler: Bir hukuk çevirisi editörü olarak, hem kaynak dilde hem de çeviri dilinde celpler ve arama emirleri gibi yasal belgelerle daha önce etkileşiminiz olmalıdır.
Adli çeviriler: Bu çeviriler ifadeler, hükümler, tutanaklar ve benzeri konulara odaklanır. Adli çeviri editörleri, adli alanda bir dereceye veya derin bilgiye sahip olmalıdır.
Edebi çeviriler: Düzenlemesi en zor çeviri türü bunlar olabilir. Öncelikle editör, çevirmenin çeviri diline doğru bir şekilde aktardığından emin olmak için orijinal metnin semantiğini tam olarak anlamalıdır. Ancak aynı zamanda çok anlamlı kelimeler, yazarın üslubu, çevirmenin üslubu ve yazarınkiyle uyuşup uyuşmadığı ve her iki metnin ritmi gibi diğer ayrıntılara da dikkat etmelidir.

Bosch Simultane Sistemi

Bosch Simultane Sistemi

Bosch simultane sistemi, simultane sistem kiralama konusunda tercih edilmesi gereken en iyi ürün mü? Uluslararası veya yurt içi konferanslarınız, kongreleriniz, seminerleriniz ve toplantılarınız için “Bosch simultane sistemi” ve kulaklıkları kiralama hizmetlerini firmamızdan temin edebilirsiniz. Firmamızın simultane sistem kiralama hizmetleri bünyesinde yer alan Bosch simultane sistemi, Avrupa standartlarına uygun marka ve modelleri sizlere sunar. Lingopia olarak, Dijital Integrus Simultane Sistemini tercih ediyoruz; çünkü şu an için dünya simultane sistem kiralama konusunda en gelişmiş simultane çeviri sistemi olarak kabul ediliyor.

Bosch Simultane Sistemi ve Kalite

Bosch simultane sistemi, verimli bir organizasyon için gerekli olan üstün dijital ses kalitesi ve yüksek frekans bandında çalışır. Eş zamanlı olarak 32 dilde çeviri imkanı sunar. Dinleyicilerin tercümanları dinleyebilmesi için parazitsiz yüksek kaliteli ses dağıtımı yapmaktadır. Işık sisteminin muhtemel zararlı etkilerinden kaçınmak için altyapısında 2-8 MHz frekans bandı kullanılmaktadır. İletim hatalarını minimize ederken sinyal gürültü oranını yükselten gelişmiş dijital teknolojinin kullanılması sayesinde yüksek kaliteli ses sağlamaktadır. Bosch Integrus tercüme sistemi tamamen dijital infrared çözümü ile ışık parazitlerinden etkilenmeden yapılan tercümeyi dinleyicinin alıcısına ve kulaklığına 32 dile kadar iletebilmektedir. Alıcı bataryaları yetmiş beş saate varan çalışma performansı sunarken radyatörler bin üç yüz metrekare alana kadar kapsama alanı sunmaktadır. Bosch simultane sistemi ile beraber ihtiyaç duymanız halinde ses sistemlerini de temin edebilirsiniz. Delege mikrofonları, Senheiser el ve yaka mikrofonları, mikserler ve speakerlar sayesinde kaliteli bir ses ile beraber alanlarında uzman simultane tercümanlarımızla sizlere en kaliteli hizmeti sunmaktan memnuniyet duyarız.

Bosch Simultane Sistemi ile Etkili Çeviriler

Firmamız, uzun yıllardır simultane tercüme sistemleri ve hizmetleri konusunda sektörde öncü bir konumdadır. Müşterilerimize en iyi kalitede ürünler ve hizmetler sunmak için sürekli olarak teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve işimizin uzmanlarıyla birlikte çalışmaktayız. “Bosch simultane sistemi” ile organizasyonlarınızda kesintisiz iletişim sağlayabilir, dinleyicilerin herhangi bir dilde yapılan konuşmaları anında takip etmelerini sağlayabilirsiniz. Bu sistem, hem konuşmacılar hem de dinleyiciler için rahat bir çeviri deneyimi sunar ve etkinliklerinizi daha verimli hale getirir. Ayrıca, kiralama hizmetlerimiz sayesinde organizasyonlarınız için gerekli olan ekipmanları kolayca temin edebilirsiniz. Etkinlik boyunca ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi bizden kiralayabilirsiniz, böylece organizasyonunuzun her aşamasında profesyonel destek alabilirsiniz. Firmamızın sunduğu simultane sistem kiralama hizmetleri, daima müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya yöneliktir ve her türlü etkinlik için uygun ekipmanlara ulaşabileceğiniz geniş bir ürün yelpazemiz bulunmaktadır. Ayrıca, teknik destek ekibimiz ihtiyaç duyduğunuz her an size yardımcı olmak için buradadır.

Bosch Yardımıyla Kaliteli Hizmet

Bosch markası ile sağladığımız başarılarla ön plana çıkan öncü bir çeviri firmasıyız. Firmamız, Bosch’un kaliteli ve güvenilir teknolojisiyle entegre edilmiş simultane çeviri çözümleri sunarak müşterilerine etkili ve akıcı iletişim imkanı sağlıyor. Lingopia olarak simultane sistem sunma hizmetimiz için kullandığımız Integrus tercüme sistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz buradan sistemin ayrıntılarını edinebilirsiniz. Bu kaynak aracılığıyla Bosch kalitesinden yararlanma süreciniz ve bizim dil hizmetlerimizde kullandığımız çeviri sistemimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Çeviri kültürü ile ilgili iseniz sektörde çoğu zaman atıfta bulunulan ATA (American Translators Association) aracılığıyla simultane çevirinin doğası, işlevi ve standartları hakkındaki yazılardan faydalanabilirsiniz. ATA, çeviri alanında profesyonel çevirmenler için bir kaynak ve topluluktur. Lingopia, simultane çeviri hizmetlerinde ATA kaynaklarından yararlanır. Simultane çeviri yaparken bu kaynakları kullanmak, tercümanların işini kolaylaştırır ve kaliteyi artırır. 

Lingopia, Ekipman Kiralamada Yanınızda

Bosch simultane sistemi ile ilgili daha fazla bilgi almak ve simultane sistem kiralama hizmetlerimizden faydalanmak için bize ulaşmaktan çekinmeyin. Profesyonel ve deneyimli ekibimiz, size en iyi hizmeti sunmak için hazır beklemektedir. Unutmayın, organizasyonlarınızda kaliteli bir iletişim için doğru ekipmanlar çok önemlidir ve biz size bu konuda yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Simultane Çeviri Eğitimi

Simultane Çeviri Eğitimi

Doğru ve sorunsuz çeviri sağlamak için tercümanlar sıkı bir simultane çeviri eğitimi programından geçmek ve hem kaynak hem de hedef dilde olağanüstü dil yeterliliği geliştirmek zorundadır. Kültürel nüanslar ve sektöre özgü terminoloji hakkında derin bir anlayışa sahip olmaları ve hızlı düşünüp anlık kararlar verebilmeleri gerekir.

Ders öğrencilere çeşitli konu ve ortamlarda simultane çeviri tekniklerini öğrenme ve uygulama fırsatı sunar. Öğrenciler siyaset, güncel olaylar, tıp, uluslararası haberler ve motivasyon konularını ele alan konferans konuşmalarını çevirirler.

ABD, Avrupa ve Türkiye’deki simultane çeviri eğitimi, hem ortak unsurlar hem de bölgesel faktörler tarafından şekillendirilen farklı özellikler sergilemektedir. ABD’de, eğitim genellikle Monterey’deki Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü ve Gallaudet Üniversitesi gibi kurumlardaki lisansüstü programlarda gerçekleşir. Bu programlar teorik bilginin yanı sıra pratik becerilere öncelik vermekte ve öğrencileri gerçek dünyadaki sözlü çeviri ortamlarına hazırlamak için genellikle teknolojiyi entegre etmektedir.

Avrupa genelinde, simultane çeviri eğitimi büyük farklılıklar göstermektedir. Bazı ülkeler yazılı ve sözlü çeviriye yönelik özel okullar sunarken, diğerleri eğitimi üniversite programlarına dahil etmektedir. Avrupa’daki eğitim genellikle çok dilliliğe ve birden fazla dilde yeterliliğe vurgu yaparak bölgenin dilsel çeşitliliğini yansıtmaktadır. AB kurumları da özellikle dil yeterliliği ve konu alanı uzmanlığı açısından eğitim standartlarını etkilemektedir.

Türkiye’de simultane tercümanlık eğitimi daha çok İngilizce diline odaklanırken Fransızca simultane çeviri eğitimi veren bölümler de ağırlıktadır. Türkiye’nin benzersiz konumu göz önüne alındığında bu iki dil dışında Arapça, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Korece ve hatta Çince gibi dillerde simultane çeviri talep edilmektedir. Türkiye’de simultane çeviri denince en bağlayıcı kurum Türkiye Konferans Tercümanları Derneği (TKTD) olarak göze çarpmaktadır. TKTD, merkezi Fransa’da olan AIIC‘in tanıdığı bir kuruluş olarak standartların belirlenmesinde rol oynamaktadır.

Bu bölgeler karşılaştırıldığında, müfredat odağında, dil eşleştirmelerinde ve teknolojik entegrasyonda farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Avrupa ve Amerika’daki programlar uluslararası dilleri ve teknolojik yeterliliği vurgularken, Türkiye’deki programlar bölgesel dillere ve kültürel anlayışa öncelik vermektedir. Bu farklılıklara rağmen, tüm bölgeler tercümanları farklı dilsel ve kültürel bağlamlarda etkili iletişim için gereken becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

Cenevre Üniversitesi’nin örnek ders programı:

Simultane Çeviri Eğitimi İle Ulaşılacak Hedefler
Simultane tercümanları başarılı bir şekilde eğitmek için gereken temel becerileri edinme
Kitle
Sistematik öğretim yöntemlerini kullanarak yeni nesil simultane tercümanlar yetiştirmek amacıyla simultane tercüme sürecine ilişkin kapsamlı bir anlayış geliştirmek isteyen profesyonel tercümanlar
Program
3 tematik modül, simultane çeviri için beceri ve görev analizinde sağlam bir temel sağlar, eğitim materyallerinin aşamalı bir yaklaşıma dayalı olarak sıralanmasını kapsar ve hedeflenen çözümlerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere tekrarlayan sorunların teşhisine odaklanır. Özel iş etkinlikleri için tercüman yetiştirme amacı göz önünde bulundurulduğunda, sertifika kursu metin çevirisi ile ilgili tekniklerin geliştirilmesi ve öğretilmesini kapsamamaktadır (bkz. Tercüman Eğitiminde DAS)

Simultane Çeviride Görevler ve Beceriler
Simultane Çeviride Sıralama ve Planlama
Simultane Çeviride Sorunlar ve Çözüm Yolları

Simultane çeviri eğitimi Latince kelimeler ve anlamları konusunda bile bir bilgi birikimi oluşturmayı gerektirir.

Türkiye’de bu alanda ilk öğrenim sunan kurum Boğaziçi Üniversitesidir ve bu bölüm 1983 yılında kurulmuştur. Türkiye’deki simultane çeviri eğitimi, öğrencileri farklı dilsel ve kültürel ortamlarda çalışmanın zorluklarına hazırlamayı ve onlara bu zorlu meslekte başarılı olmak için gereken teorik bilgi ve pratik becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kaynaklar:

https://extendedstudies.ucsd.edu/courses-and-programs/simultaneous-interpretation-theory-and-practice

https://webcast.ec.europa.eu/90fd4f88f588ae64038134f1eeaa023f

https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2022/12/shsconf_ichtml2022_03002.pdf

https://www.courts.michigan.gov/49f678/siteassets/court-administration/access-temporary/foreign-language/simultaneousexercises.pdf

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp