[njwa_button id="4903"] Noter Onaylı Tercüme - Simultane Çeviri Kadrosuyla 360° Dil Hizmetleri
05330534554 [email protected]

Noter Onaylı Tercüme Nedir?

Noter onaylı tercüme, yeminli çevirmenlerin resmi bir kurum için yaptıkları çevirilerin, aslına uygun olarak çevrildiğinin noterde onaylatılması ile elde edilen bir çeviri türüdür. Yeminli çeviri ile sıklıkla karıştırılan noter onaylı tercüme, yeminli çeviri sürecini de kapsayan bir süreçtir. Yeminli bir çevirmen tarafından yapılan çeviri hem çevirmen tarafından hem de eğer bir çeviri ofisinde çalışıyorsa, ofisi tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu aşamada çeviri bir yeminli çeviridir. Bu imzalı ve kaşeli çeviri, çevirmenin ve çalıştığı çeviri ofisinin kayıtlı olduğu notere götürülerek onaylatılır. Böylelikle çeviri, noter onaylı tercüme statüsü kazanır.

Noterin, çevirinin aslına uygunluğunu onaylayabilmesi için belgenin orijinalini de görmesi gerekir. Noter, çevirinin doğruluğunun yanında çeviri metnin belgede orijinaliyle aynı şekilde konumlandırılıp konumlandırılmadığını da kontrol eder. Orijinal metnin sağlanmaması, çeviride hata olması, çeviriyi yapan kişinin bir yemin belgesi olmaması durumlarında noter çeviriyi onaylamaz.

Nasıl Yeminli Çevirmen Olunur?

Türkiye’de yeminli çevirmen olabilmek için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir. Yeminli çevirmen olmak isteyen ve bir üniversitenin mütercim tercümanlık veya yabancı dil bölümlerinden mezun olan kişiler, iki dilde de çeviri yapacak yetkinliğe sahip olduklarına dair tutanak tutturur ve noter huzurunda yemin eder. Böylelikle o notere kayıtlı bir yeminli çevirmen olur.

Noter Onaylı Tercüme Hangi Durumlarda Kullanılır?

Doğruluk, her çeviride büyük önem taşır ancak bu önem noter onaylı tercüme söz konusu olduğunda iyice artar. Çünkü bir hatayla karşılaşılması durumunda belgeler geçerliliğini yitirecektir.

Bazı kurumlar için yeminli çeviri yeterliyken bazı kurumlar çevirinin güvenirliğini artırmak istediği için bunu yeterli bulmaz ve noter tarafından onaylanmasını ister. Hangi çeviri türünün gerekli olduğu, kurum tarafından mutlaka belirtilir. Belgenin resmi geçerliliği olduğunu ve doğru çevrildiğini belirten noter onayı, aslen resmî kurumlar için hazırlanan belgelerin çevirisinde talep edilir. Kimlik belgeleri, ikametgâh kağıtları, vekaletnameler, diplomalar, adli sicil kayıtları, patent belgeleri, pasaportlar, sağlık raporları ve oturma izinleri noter onaylı tercümenin gerekli olduğu belgelerden bazılarıdır.

×

Merhaba!

Talebinizi hemen iletin.

× WhatsApp