05330534554 [email protected]

Kurumsal Çeviri Nedir?

Kurumsal çeviri, devlet kurumlarının yanı sıra çeviri hizmeti alımında belirli bir farkındalık geliştiren birçok özel sektör kurum ve kuruluşunun talep ettiği tercüme hizmetidir. Günümüzde küreselleşmeyle birlikte şirketler için hedef pazar tüm dünya olmuş, bu değişim de dil engelinin aşılarak iletişimin etkili bir şekilde karşılanması ihtiyacını doğurmuştur.

Kurumsal şirketler, hizmetlerini sunarken bir marka dili oluşturmaya odaklanmaktadır. Bir şirketin, sayısı artan kanallar aracılığıyla ilettiği içeriklerin hedef dilde arzulanan etkiyi yaratması için bireysel bir tercüme çözümünden ziyade kurumsal çeviri hizmeti alınması kritik hale gelmektedir. Bu yüzden kurumsal birçok şirket, içerik ve çeviri yönetimi için ya kendi bünyesinde uzman bir ekip bulundurur ya da kurumsal çeviri sunabilen profesyonel bir çeviri ajansı ile anlaşır.

Faaliyet alanları ve sektörlerindeki farklılıkla bağlantılı olarak kurumsal çeviride teknik dil ve terminoloji kullanımı göze çarpar. Bu yüzden, böyle bir hizmeti sunacak çeviri ajansının alan uzmanlığına sahip çevirmen ve editörleri istihdam etmesi gerekir. Örneğin, bir ticari sözleşmeyi çevirmek hukuk, ticaret ve finans terimlerini çok iyi bilmeyi gerektirir. Diğer yandan bir web sitesinin veya pazarlama içeriğinin çevirisinde kültürel nüanslara ve pazarlama diline hakim olmak önemlidir.  Bu yüzden kurumsal çeviri sürecinde çevirmene 5+ yıl deneyime sahip bir editör eşlik eder. Kurumun iş alanıyla ilgili derinlemesine yapılan araştırmayı, terim listesi oluşturulması ve editörün oluşturduğu stil takip eder.

Kurumsal Çeviri Hangi Metin Türlerini Kapsar?

 • Pazarlama içerikleri
 • Broşürler
 • Kataloglar
 • Tanıtım katalogları
 • Faaliyet raporları
 • Dönemsel raporlar
 • Konuşma metinleri
 • Kullanım kılavuzları
 • Teknik metinler
 • Medikal metinler
 • Hukuki metinler
 • Patent belgeleri
 • İş anlaşmaları
 • Mali belgeler
 • Sigorta belgeleri

Kurumsal Çeviride Hangi Süreçler Önemlidir?

Kurumsal çeviri kapsamında terim yönetimi büyük önem taşır. Terim yönetimi şirketlerin, müşterilerin veya ürünlerin kendine özgü terimlerinin belirlenmesi ve yönetilmesi sürecidir. Burada kilit nokta terimlerin belirli bir şekilde çevrilmesi gerektiğidir. Çünkü terimlerin anlamları sektörden sektöre değişebilir veya zamanla değişebilir. Bazı terimlerse bir süre sonra artık kullanılmaz hale gelebilir. İşte bu yüzden, terim yönetimi konusunda yetkinlik sahibi bir çeviri ekibiyle çalışmak elzemdir.

Kurumsal çeviride diğer kritik bileşen çeviri hafızası (çeviri belleği) olarak karşımıza çıkar. Çeviri belleği, çeviri sürecinde içerikte tutarlılık sağlamak ve çevirmeni desteklemek için kullanılan çeviri destek programlarının en önemli özelliklerinden biridir. Bu programlar her cümlede kaynak ve hedef cümleleri bir birim olarak çeviri belleği olarak adlandırılan veri tabanında saklarlar. Çeviri programı çevirmenin karşısına gelen cümlelerde bu veri tabanına erişir ve benzer cümleleri çevirmenin karşısına çıkarır. Programda cümleler, çevrildikçe veri tabanında saklanmaya devam eder ve bu çeviri sürecini hızlandırdığı gibi çeviride dil ve stil tutarlılığını sağlayarak çevirinin kalitesini arttırır.

Bir diğer önemli süreç ise stil kılavuzudur. Bir çeviri projesine başlamadan önce şirket içinde bir toplantı düzenlenerek müşterinin nasıl bir üslup ve ton tercih ettiğinin belirlenmesi gerekir. Daha sonra buna uygun bir stil ve tarz belirlenerek çeviri projesine başlanmalıdır. İmla, noktalama, tarih yazımı gibi birçok yapı, stil kılavuzu ile netliğe kavuşturulur.

Bu noktada yukarıda bahsedilen terim yönetimi ve çeviri belleği büyük önem taşır. Müşterinin ihtiyaçlarına göre terimleri belirlemek ve bu projeye uygun bir çeviri belleği oluşturmak müşteri memnuniyetinin sağlanmasında yardımcı olacaktır.

İnternet Üzerinden Kurumsal Çeviri

Günümüz dünyasında çoğu kurumun işi internet üzerinden yürümektedir. Büyük ya da küçük olsun birçok şirketin mutlaka bir web sitesi olacaktır. Bunun ötesinde birçok şirket bir yandan da sosyal medyayı bir reklam aracı olarak kullanmaktadır. Kurumlar bu tür içeriklerin çevrilmesi için de bu hizmete ihtiyaç duyar.

Kurumsal çeviri terim yönetimi, çeviri hafızası, stil kılavuzu gibi kaynakların kullanıldığı çeviri sürecinde çevirmene editörün eşlik ettiği katma değerli çeviri hizmetidir.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp