05330534554 [email protected]

EN ISO 17100:2015, 10 yıl önce yayınlanan TS EN 15038’i temel alıp çok dilli yazılı çeviri, sözlü çeviri, yeminli çeviri, alt yazı ve deşifre hizmetlerini kapsayan çeviri hizmetleri sertifikasıdır. Çeviri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kaliteli çeviri hizmeti vermesi için ilk olarak 2006 yılında Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından EN 15038 standardı yayınlanmıştır. Daha sonra ihtiyaç farklılıkları ve gelişen teknolojiyle beraber 2015 yılında, bu standart yerine ISO 17100 standardı hazırlanmış ve aynı yıl bu standart, ISO üyesi ve ISO’nun Türkiye’deki tek temsilcisi olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ISO 17100 Çeviri Hizmetleri-Çeviri Hizmetleri için Gereklilikler başlığı ile yayınlanmıştır.

ISO 17100 Standardının İşletmelere Sağladığı Faydalar?

Bu standart, müşteriler tarafından talep edilen çeviri hizmetinin, dünyada kabul edilen bir sistem içinde gerçekleşmesi ve en iyi kalitede sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Çevirinin kaliteli olması, çevirinin hatasız yapılması ve kaynak dildeki anlamın hedef dilde de karşılanması gibi birçok faktöre bağlıdır. Çeviri hizmet sağlayıcıları, verdikleri hizmet doğrultusunda yaptıkları çevirinin kalitesini müşterilerine kanıtlamak için bu standardı uygulamakta ve Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi almaktadır.

Bu standardın işletmelere sağladığı en büyük katkı, müşterilerin işletmelere duyduğu güven yönünden olmuştur. Şöyle ki, bu belgeye sahip olan işletmeler müşteriler üzerinde güven oluşturur. Çünkü bu belge sayesinde çeviri hizmeti sağlayan işletme, hizmet kalitesi ve personel yetkinliği için gerekli koşullara sahip olduğunu kanıtlamıştır. Standart koşulları yerine getirmeye yönelik yapılan denetimler sonucunda alınan bu belge, çeviri hizmetindeki tüm süreçleri kapsar. Dolayısıyla, bu belgeye sahip olunması tüm süreçlerde kalitenin ön planda tutulduğunu ve meydana gelebilecek aksamalar için önceden önlem alınacağını gösterir.

ISO 17100 ve EN 15098 Standartlarının Karşılaştırılması

ISO 17100 standardı ve EN 15098 standardının birçok ortak özelliği vardır. ISO 17100 standardı EN 15098 standardı esas olarak hazırlanmıştır. Bu sebepten bu iki standardın da kriterleri ve ilkeleri temelde aynıdır. Dolayısıyla, ISO belgesi almak isteyen işletmelerin, yeni standarda uygun olarak sistemlerini gözden geçirmeleri ve gerekli düzenlemeleri yapmaları yeterlidir.

Her iki standartta çevirmen yetkinliğine dikkat etmektedir. İşletme bünyesinde çalışacak çevirmenlerin diploma gibi gerekli belgelere sahip olmaları istenir. ISO 17100 bir süreç standardıdır ve sürece öncelik verir. Öyle ki, çevirinin başlamasından önceki ve bitmesinden sonraki süreci de kapsar. Diğer bir deyişle, çeviride kaliteyi sağlamak, çeviri sürecinde belirlenen adım ve koşullara bağlıdır. EN 15098 hakkında daha fazla bilgiyi bu yazımızdan okuyabilirsiniz.

2015 yılında yayınlanan ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi, kaliteli çeviri hizmetinin sağlanması için geçerli koşulları ve tüm süreci kapsar.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp