05330534554 [email protected]

Arapça Çeviri Nedir?

Günümüzde 60 farklı ülkede 422 milyon kişi tarafından konuşulan Arapça için Arapça çeviri hizmeti talepleri her geçen gün artmaktadır. Çeviri, kaynak dil ve hedef dil arasında yapılan sözlü ya da yazılı aktarımdır. Ancak bu aktarım sadece dil aktarımı değil, aynı zamanda bir kültür aktarımıdır. Kelimelerin diğer dildeki karşılığı alınarak yerine konulmasıyla çeviri tam anlamıyla gerçekleşmez; iki kültür arasındaki farklılıklar da dikkate alınmalıdır. Bu durum, Arapça çeviri için de geçerlidir. Mesela Amerika’da çekilen ve o bölgenin kültüründeki öğeleri bulunduran bir durum komedisindeki ifadeler Arapça’ya tamamen farklı bir şekilde çevrilebilir. Bu konuda birçok örnek mevcuttur.

Arapçanın Dil Özellikleri

Hami-Sami dil ailesinin Sami kolunda yer alan Arapça, Elifba da denilen Arap alfabesini kullanır ve bu alfabe 28 harften oluşur. Harflerin üstünde veya altında bulunan, hareke adı verilen işaretler nadiren kullanılmasına rağmen Arapça’nın sesletiminde çok önemli bir yere sahiptir. Arapça’yı diğer dillerden ayıran en önemli özelliklerinden biri de, sayılar hariç sağdan sola doğru yazılıp okunuyor olmasıdır. Yapı bakımından ise bükümlü (çekimli) bir dildir, çekim yapılırken kelimelerin köklerinde değişiklikler meydana gelir. Arapça’nın lehçeleri arasındaki fark çok büyük olabilmesine rağmen Fusha da denilen Standart Arapça’yı Arapça bilen herkes konuşup anlayabilmektedir.

Haberlerde, okullarda, üniversitelerde, kitaplarda Standart Arapça kullanılır. Ancak halk günlük olarak Ammice lehçeleriyle konuşmaktadır. Ammice, Standart Arapça’dan birçok kelimeyi bünyesinde bulundurmasına rağmen Standart Arapça kurallarına uymayan ekler, ifadeler taşır. Bunun en büyük sebebi olarak İslamiyet’in yayılmasıyla kullanımı artan Arapça’nın konuşulmaya başladığı ülkelerde, halkların yerel lehçelerini koruması gösterilebilir. Bu şekilde çok farklı lehçeler doğmuştur.

Arapça Çevirinin Önemi

Arapça çevirinin önemi bugünle sınırlı değildir, tarihi 2. yüzyıla kadar dayanır. Ayrıca Arap ülkelerinin zirvede olduğu 11. ve 13. yüzyıl arasında bu ülkelerde gerçekleşen bilimsel gelişmeler Orta Avrupa’ya çeviri yoluyla aktarılmıştır. Günümüzde ise Dünya’da en çok konuşulan 5. dil olan Arapça, 22 ülkenin resmi dilidir ve 60 ülkede konuşulmaktadır. El Cezire gibi Arapça medya kanallarının da çoğalmasıyla beraber Arapça çevirinin önemi şüphesiz her geçen gün artmaktadır. Arapça, özellikle konumu itibarıyla Türkiye’de çok önemli bir çeviri dili haline gelmiştir. Arapça çeviri ihtiyacı duyulan alanların başında toplum çevirmenliği, medikal çeviri, medya ve basın çevirileri gelir. Arapça’da bir kelimenin birçok anlamı olduğu için aynı metinden çok farklı çeviriler ortaya çıkabilmektedir. Bu durum ise kaliteli bir Arapça çeviri ihtiyacını doğurur. Çevirmen yalnızca kaynak dile değil, hedef dile de hakim olmalıdır.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp